Bulevardi 9C 34 FI-00120 Helsinki
+358 40589 7754
olli.ollila@pilgrim.fi

Palvelut

Auttaa yritystäsi ansaitsemaan luottamusta

OMAMEDIA JA SISÄLTÖTUOTANTO

Mediakentän pirstoutuessa valtakanavista pienemmiksi omiksi medioikseen on tärkeää löytää omalle yritykselle ja toimialalle sopivat sisällöntuottajat, joilla on kyky tuottaa sisältöjä suoraan haluttuun kohderyhmään.

Tarjoamme viestinnän työkaluja sisältötuotannon suunnittelun tueksi. Pilgrim suunnittelee, konseptoi ja toteuttaa sisältöjä yrityksen tarpeista riippuen verkkosivustoille sekä sosiaalisen median alustoille. Toimimme tuottajina, toimittajina, uutistenlukijoina sekä haamukirjoittajina yritysten kasvaviin sisällöntuotannon tarpeisiin. Erinomaista sisältöä medialle, sidosryhmille, verkkoon ja someen saadaan mm. vastuutyöstä.

Tuotamme myös videosisältöjä. Videoissa kuten muussa viestinnässä on tärkeää huolehtia sisällön tarpeellisuudesta kohdreyhmälleen. Kanavat ja keinot määritellään yhdessä asiakkaan kanssa kohderyhmästä riippuen.

AKTIIVINEN MEDIAVIESTINTÄ JA MEDIASUHTEET

Uskomme vakaasti, että avoimesti toiminnastaan kertovat toimijat luovat uutta viestinnän kulttuuria; on se sitten uutta osaamista, tuotteita tai palveluita. Yritykset ja yhteisöt ovat myös yhteiskunnan muutoksentekijöitä. Siksi niiden julkiseen tehtävään kuuluu omasta ajattelustaan ja toiminnastaan kertominen. Tässä tehtävässä hyvin toteutettu aktiivinen vastuuviestintä tarjoaa erinomaisen keinovalikoiman.

Autamme yrityksiä ja yhteisöjä hyötymään viestinnän eri mahdollisuuksista siten, että ne palvelevat niin yrityksen kuin sidosryhmien tarpeita. Viestinnän konsultoinnilla luodaan selkeät linjaukset median toimintamalleista ja ymmärrys muuttuvan median ja journalismin ajattelutavoista. Tähän kuuluu olennaisena osana mediakoulutus, strateginen suunnittelu ja viestinnän lopullinen toteutus.

KANSAINVÄLINEN VIESTINTÄ

Pilgrim on maailman suurimman itsenäisen viestintätoimisto Edelmanin affiliaatti. Osana Edelmanin verkostoa Pilgrim toteuttaa kansainvälisten brändien viestintää Suomessa ja tarjoaa kanavan kotimaisten yritysten viestintähankkeille ulkomailla.

NOPEAT KAMPANJAT JA LANSEERAUKSET

Onnistuneet viestinnän kampanjat tukevat asiakkaan liiketoimintaa ja asiakastyytyväisyyttä. Tehokkaassa kampanjassa tulee huomioida muutamia tärkeitä elementtejä alkaen asiakkaan tarpeesta, luovasta ja yllättävästä ideasta sekä suunnitelmasta, jonka perusteella syntyy tehokkain konsepti ja soveltuvimmat kanavat. Onnistunut kampanja kannustaa, motivoi ja vahvistaa asiakkaan ja kohderyhmien välisiä suhteita sekä innostaa aktiiviseen vuorovaikutukseen.

SISÄINEN VIESTINTÄ

Tarjoamme organisaatioille ja yhteisöille viestinnän suunnittelua ja toteutusta uusien näkökulmien löytämiseksi sisäisen viestinnän tehostamiseksi. Onnistunut ja avoin sisäinen viestintä edellyttää koko työyhteisön panosta tiedon välittämiseen yhteisesti sovituin säännöin. Asioista keskustellaan avoimesti, jolloin töissä myös viihdytään paremmin ja koko organisaatio toimii tehokkaammin.

BRÄNDIKIRJOITTAMINEN JA SOME

Brändikirjoittaminen on yksi sisällöntuotannon muoto, missä brändille annetaan ääni, joka erottuu ja lisäksi ilmentää brändin lupausta ja syytä olla olemassa. Brändikirjoittamista tarvitaan esimerkiksi (uuden) brändin verkkosivuilla ja somessa, ja se tarkoittaa tunnistettavaa tyyliä puhutella kohderyhmiä. Brändikirjoittaminen ei ole mainostekstin tuottamista, mutta se voi olla myös sitä. Brändikirjoittamisella brändille luodaan persoona, jonka voi tunnistaa teksteistä brändin eri kanavissa.

Brändikirjoittamisessa keskeistä on aitous ja inhimillisesti uskottava ja kiinnostava näkökulma. Tässä se poikkeaa keskeisesti perinteisestä yritysviestinnästä. Se ei ilmoita, vaan keskustelee ja kuuntelee. Siksi brändikirjoittamisessa kuten muussakin tämän päivän viestinnässä on pohdittava valmiiksi viestinnän resurssi. Brändiä ei voi antaa robotin kirjoitettavaksi sillä varsinkin somessa on tärkeää, että kaiken kirjoitetun takaa löytyy läsnä oleva ihminen.

VASTUUVIESTINTÄ

Vastuuviestinnällä luodaan luottamusta – luottamuksella liiketoimintaa.

Jokaisessa yrityksessä löytyy paljon hyvin tekemistä ja näitä asioita esiin tuomalla voidaan luoda hyvien uutisten kulttuuria pitkällä aikavälillä.

Vastuuviestinnällä tarkoitetaan hyvin ja hyvän tekemisestä kertovaa viestintää joka luo hyvillä uutisillaan myös uudenlaista uutisoinnin kulttuuria. Sillä ansaitaan luottamusta ja pidempiaikaista näkyvyyttä.

Vastuuviestintä ei kerro ainoastaan hyväntekeväisyydestä vaan kaikesta hyvin tekemisestä esimerkiksi ympäristön, henkilöstön tai vaikkapa lähialueen kannalta kestävästi tehdystä työstä.

Pilgrim perusti Vastuulliset viestijät -ryhmän LinkedIn:iin vuonna 2009. Järjestämme ajankohtaisia aamuinfoja ryhmän jäsenille noin 2-3 kertaa vuodessa. Tervetuloa mukaan!

Ole mukana luomassa hyvien uutisten kulttuuria – me autamme!

 

KRIISIVIESTINTÄ

Lähes kaikki organisaatiot kohtaavat kriisejä tai poikkeustilanteita ja sidosryhmät arvioivat organisaatiota sen mukaan, kuinka hyvin tai huonosti kriisi on hoidettu. Siksi kriiseihin ja kriisiviestintään valmentautuminen on tärkeä osa riskien hallintaa.

Kriisiviestinnän keskeisimmät alueet ovat kriisivalmiuksien luominen, kriisien hoitaminen ja luottamuksen jälleenrakentaminen kriisin jälkeen. Kriisiviestinnän onnistumisen lähtökohtia ovat nopeus, rehellisyys, avoimuus ja myötätunto. Hyvään kriisiviestintään kuuluu myös huolehtiminen jälkihoidosta.

Ammattitaitoisesti hoidetut kriisitilanteet lisäävät parhaimmillaan sidosryhmien luottamusta yritykseen.

BLOGIYHTEISTYÖ

Suunnittelemme asiakkaillemme blogiyhteistyömalleja sellaisten bloggareiden kanssa, joiden osaaminen ja kanavat palvelevat parhaiten asiakkaidemme kulloisiakin tarpeita. Olemme toteuttaneet blogiyhteistyötä mm. maksuliikennealan, matkailualan sekä elintarvike-/ lifestyle-brändien kanssa. Autamme sinua tehokkaimman blogiyhteistön suunnittelussa ja toteutuksessa mielellämme!

VERKKOSIVUSTOT JA DIGIKAMPANJAT

Autamme sinua luomaan ja kehittämään verkkosivuistasi entistä tehokkaamman kanavan kohderyhmien tavoittamiseksi räätälöidyillä ja tarkoituksenmukaisilla sisällöillä. Potentiaalinen asiakas tekee valinnan usein muutamassa sekunnissa: jäädäkö sivulle vai ei. Huomioimme sivujen suunnittelussa responsiivisen mobiiliystävällisyyden ja optimaalisen hakukonenäkyvyyden. Hyvin toteutettu sivusto esittelee brändin, yritysilmeen ja palvelutuotteet selkeän grafiikan tukemana.

Suunnittelemme ja integroimme myös digikampanjat osaksi monikanavaista markkinointia, jossa tarpeen mukaan yhdistyvät printtikanava ja digitaalisuus.

VIESTINNÄN VALMENNUKSET

Pilgrimin palvelut tukevat liiketoimintaa strategiselta tasolta alkaen: viestintä tukee pitkän tähtäimen päämääriä ja maineenhallintaa; tuotteisiin ja palveluihin keskittyvä brändin mukainen viestintä puolestaan tuo lisäarvoa markkinoinnin ja myynnin toimenpiteille lyhyemmällä aikavälillä.

Tarjoamme yrityksille valmennusta ja konsultointia niin esiintymisen kuin mediasuhteiden tehostamiseen. Meillä on vahva kokemus mediasuhteiden aktiivisesta kehittämisestä, mediaympäristön muutoksesta sekä yritysjohdon esiintymiskoulutuksesta aina kriisiviestinnän hallinnasta haastattelutilanteisiin.

ERITYISOSAAMISALUEEMME

Kuluttajatuotteet

Teknologia

Terveys ja lääkeala

Kulttuuri ja viihde

Matkailuala

Liikenne ja logistiikka

Energia ja teollisuus

Finanssisektori

Rakentaminen & asuminen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial