Startup-yrittäjiltä edellytetään valppautta, luovaa ongelmanratkaisutaitoa sekä paineensietokykyä sekä sopeutumista yllättäviin tilanteisiin. Toki myös suunnitelmallisuus ja pidemmälle kohdistuvat tavoitteet tukevat kasvuyrittäjän menestystä. Startupien ajatusmaailmaa voidaan soveltaa myös viestintätiimin arkeen, sillä kaikenkokoisilta yrityksiltä edellytetään reaktiokykyä ja valppautta. Tässä viestintätiimin toiminnalla on keskeinen rooli.

Mitä viestinnän tekijät voivat omaksua startupien toiminnasta omaan tekemiseensä valppaana olemisen ja sopeutumisen ohella?

1. Intohimo ja itsevarmuus

Aito usko omaan ideaan ja tekemiseen on startupeille ominaista. Myös viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää olla itsevarma ja uskoa siihen, mitä tekee. Viestijän oma, aito intohimo tekemiseen näkyy ja herättää intohimoa myös ympäristössä.

2. Erottautuminen ja uudet näkökulmat

Startup-yritys perustetaan usein ratkaisemaan jotakin tiettyä ongelmaa tai haastetta. Yksi suurimmista haasteista viestinnän tekemisessä on erottautua informaatiotulvasta kiinnostavalla tavalla. Startupien ”out of the box” -ajattelu, tapa etsiä ja löytää luovia ratkaisuja sekä tehdä asioita eri tavalla kuin muut voi siten toimia inspiraationa myös viestinnän tekijöille.

3. Riskinottokyky

Yritysmaailmassa erottautuminen edellyttää riskinottokykyä, ja siten viestinnän ammattilaiset voivat oppia startup-mentaliteetista heittäytymistä ja rohkeutta. Asiantuntijuuden ei aina tarvitse tarkoittaa pönötystä tai asioiden tekemistä samalla tavalla kuin ennen. Riskien ei myöskään tarvitse olla suuria, mutta toimintatapojen tuulettaminen voi muuttaa paljon.

4. Avoin työkulttuuri ja yhdessä tekeminen

Startup-yrityksissä pyritään välttämään hierarkiaa. Koska avoin tiedon jakaminen voidaan nähdä keskeisenä edellytyksenä esimerkiksi tulokselliselle päätöksenteolle, matala hierarkia ja yhdessä tekemisen kulttuuri voivat olla hyödyksi myös viestintätiimille. Toimiva vuorovaikutus tukee yhteisten tavoitteiden saavuttamista, ja parhaat ideat voivat syntyä spontaaneissa kohtaamisissa.

5. Verkostoituminen

Startup-yrittäjille kohdennettuja verkostoitumistapahtumia on runsaasti, ja jos sopivaa tapahtumaa ei ole, he järjestävät sellaisen itse. Tilaisuuksissa on aina vahva positiivinen energia ja yhteisöllinen ilmapiiri. Verkostoituminen sekä viestinnän ammattilaisten kesken että yrityksen sisäisten tiimien välillä tukee yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja tuo uusia ideoita sekä virtaa viestinnän tekemiseen.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
fiSuomi
en_GBEnglish (UK) fiSuomi