Vaikuttajamarkkinointi on termi, jota käytetään paljon internet-markkinoinnin ohessa. Käsitteenä vaikuttaja on moniselitteinen ja henkilökohtainen, sillä se merkitsee eri asioita eri ihmisille. Vaikuttajamarkkinointi rinnastetaan usein sisältömarkkinointiin. Tänä päivänä kuluttajat ovatkin yhä tietoisempia siitä, että he ovat markkinoinnin kohteena.

Ennen vaikuttajamarkkinointi oli yksinkertaista: julkisuuden henkilölle maksettiin brändin puolesta puhumisesta ja kaikki brändit, joilla oli tähän varaa olivat mukana. Lapset näkivät suosikkiurheilijansa juomassa tiettyä juomaa ja pyysivät vanhempiaan ostamaan tuotteen. Brändin myynti kasvoi ja markkinointi toimi.

Toisaalta, kuinka maksettuun markkinointiin voidaan luottaa? Esiin nousee epäilyksiä siitä, pitääkö vaikuttaja oikeasti tuotteesta vai ottaako hän osaa kampanjaan ainoastaan palkkion takia? Tässä tulemme käännekohtaan, sillä tänä päivänä läpinäkyvyys ja aitous ovat avainasemassa.

Brändistä, tuotteesta tai palvelusta etsitään tietoa ihmisiltä, jotka nähdään aitoina ja joihin voidaan luottaa. Esimerkiksi bloggaajat ovat jo pitkään olleet tällaisia vaikuttajia ja tubettajat kohoamassa hyvin merkittäväksi vaikuttajamarkkinoinnin välittäjäkohderyhmäksi. Uusi asumisen brändi Lumo solmi alkuvuonna 2017 pitkäkestoisen yhteistyösopimuksen sosiaalisen median vaikuttaja Eevskun kanssa. Kojamon markkinointipäällikkö Hanna-Maarit Nieminen valottaa, miksi he päättivät lähteä tekemään Lumo –brändin kanssa yhteistyötä juuri hänen kanssaan.

Eevsku on urheilija ja valmentaja, joka kirjoittaa hyvinvoinnista, treenaamisesta, ravinnosta ja kilpaurheilusta. Hän on persoonana iloinen, aito ja arvojensa mittainen. Hänen julkaisujaan sävyttää aina hyvä fiilis ja positiivinen asenne, minkä vuoksi Eevsku sopii loistavasti yhdeksi Lumo-brändin ääneksi, kertoo Nieminen.

Nieminen kuvaa, kuinka yhteistyön tekemisessä olennaista on se, että Eevsku on itse Lumo-asukas juuri yhteistyön aitouden ja läpinäkyvyyden tähden. Tällöin yhteistyö myös haastaa meitä yrityksenä kehittymään jatkuvasti, koska toimintamme näkyy ja kuuluu Eevskun kokemusten kautta kauas. Hyvä lopputulos perustuu luottamukseen, arvostukseen ja yhteistyön tasapainoisuuteen, aivan kuten ihmissuhteissa muutoinkin, hän jatkaa.

Viidakkorumpu on ja pysyy

Ihmiset tapaavat luottaa myös niihin, keitä he katsovat ylöspäin. Markkinoinnin ammattilaiset ovat yhä tietoisempia siitä, että ”word-of-mouth” on yksi merkittävimmistä markkinoinnin työkaluista. Sosiaalinen media on saanut valtavat mittasuhteet ja tarjonnut yhä enemmän resursseja käyttää hyväksi tätä työkalua ja vahvistaa brändin tuotteita suosittelevaa ääntä.

Vaikuttajamarkkinoinnin voidaankin sanoa olevan markkinoinnin muoto, jossa brändit ja yritykset tavoittelevat ”vaikuttavia ääniätorvia” ja tähtäävät saamaan aikaan toimintaan, joka muuttaa ostokäyttäytymistä. Ennen vain julkisuuden henkilöillä oli tällaista vaikutusvaltaa, nykyään sosiaalisen median ansiosta kenellä vain voi olla vahva vaikutus muihin.

Pelkkä seuraajien määrä ei riitä, tarvitaan luottamusta

Pelkkä seuraajien määrä ei kuitenkaan vielä takaa luottamuksen ansaitsemista vaan vaikuttajan sanaan luottaminen on ensisijaista. Vaikuttajamarkkinoinnissa tulee siis löytää ihmisiä, joilta löytyy uskottavuutta. Vaikuttajamarkkinointi onkin kehittymässä vastavuoroiseksi suhteeksi, kun ihmiset auttavat luomaan näkyvyyttä yritykselle tai brändille. On tärkeää oppia, missä muodossa kohderyhmä haluaa vastaanottaa viestin, jotta lopputulos on toivottu.

Keitä vaikuttajat sitten ovat?

  • Ihmisiä, joihin on jonkinlainen suhde. He ovat osa niitä yhteisöjä, joissa itse halutaan olla. He voivat olla johtajia tai ihmisiä, joita pidetään asiantuntijoina.
  • Henkilöitä, joilla on oma yleisö, jonka kanssa he työskentelevät ja ovat yhteydessä aktiivisesti.
  • Aito ja luotettava puolestapuhuja – he eivät luovu uskomuksistaan ja periaatteistaan jokaisen uuden ajatuksen tultua ilmi. He eivät sano asioita vain siksi, että heille maksettaisiin sanomaan ne.

Pitäisikö kaikkien brändien sitten sisällyttää vaikuttajamarkkinointi omaan toimintaansa? Ainakin jokaisen brändin olisi kannattavaa käyttää sitä hyödykseen jossain muodossa. Markkinoinnin ammattilaiset ovat aina tienneet sen, että mitä enemmän ihmiset puhuvat tuotteesta, brändistä tai palvelusta, sitä enemmän he etsivät siitä tietoa. Tällä tavoin saavutetaan uusia yleisöjä paikoista, minne perinteisemmän markkinoinnin keinoin ei löytäisi.

 

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
fiSuomi
en_GBEnglish (UK) fiSuomi