Teksti, kuva, video, ääni: nykyviestintä pähkinänkuoressa

Sanotaan, että viestintä on muutoksessa – ja se on ihan totta. Siinä, missä ennen lähetettiin tiedotteita medialle, joka käytti tiedotteita jutunteon materiaalina, yhä useammin viestintä tapahtuu omilla verkko- ja somekanavilla. Yritykset tavoittavat kohderyhmiään suoraan.

Erityisesti videot lisääntyvät. Videolla on mahdollista tuoda esiin sellaisia elementtejä, joita vain tekstillä ei ole mahdollista kommunikoida. Esimerkiksi sanotun sävy.

Videoita tehdään artikkelien yhteyteen omille alustoille ja lisäksi tiedotteeseen tai artikkeli-ideaan voidaan lisätä pieni minivideo perinteisemmän kommentin sijaan.

Erilaisilla visuaalisilla elementeillä voidaan helposti viestiä brändin tunnelmaa ja sopiva äänitausta tukee tekstillä vaikeammin viestittävän, tunnelman, syntymistä.

Pilgrim on juuri avannut SoundCloudiin musiikkikirjaston, mistä löytyy esimerkkejä videoilla käytettävästä musiikista. Voit kuunnella yhden esimerkin alta ja inspiroitua pohtimaan, millaiselta oman videosi musiikki voisi kuulostaa, jotta toivomasi ihminen katsoo sen loppuun asti. Musiikkikirjaston on luonut kokenut luuppituottaja Ilmari Priha.

Kun haluat luoda laadukasta sisältöä kanavillesi, ole yhteydessä, me autamme! Kurkkaa myös edellinen artikkelimme Pilgrim Messengers -konseptista :)!

Read More

FM Nina Alivirta Pilgrim Oy:n liiketoimintajohtajaksi

Pilgrim Oy:n pitkäaikainen osakas FM Nina Alivirta aloittaa yhtiön liiketoimintajohtajana 13.9.2018. Liiketoimintajohtajan vastuutehtäviin kuuluvat yhtiön kotimaan liiketoiminnan kehittäminen eli myynnin, tuote- ja palvelukonseptoinnin sekä viestinnän ja markkinoinnin johto. Lisäksi Alivirta tukee Pilgrimin toimitusjohtajaa Olli Ollilaa kansainvälisissä suhteissa ja vastaa viestinnän konsultoinnista sekä avainasiakkuuksien hoidosta.

Toimitusjohtaja Olli Ollila vastaa päävastuullisena kansainvälisistä suhteista ja Edelman-kumppanuusverkostosta, kansainvälisistä Suomesta koordinoitavista asiakkuusprojekteista, kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin kehittämisestä sekä taloushallinnosta. Ollila osallistuu Alivirran päävastuullisena johtaman kotimaan myynnin ja liiketoiminnan kehityshankkeisiin.

Pilgrim on vuodesta 1995 alkaen toiminut toimialasitoutumaton viestintä-ja sisältötoimisto, joka tänä päivänä keskittyy erityisesti luottamusviestintään ja kansainväliseen viestintään. Vahvoja toimialoja ovat terveys-, rahoitus- ja ICT-ala sekä kuluttajapalvelut ja -tuotteet. Vuodesta 2009 alkaen Pilgrim on ollut maailman suurimman itsenäisen viestintätoimisto Edelmanin affiliaatti. Osana Edelmanin verkostoa Pilgrim toteuttaa kansainvälisten brändien viestintää Suomessa ja tarjoaa kanavan kotimaisten yritysten viestintähankkeille ulkomailla. Yhtiön tämänhetkisiä asiakkaita ovat mm. VISA, HP Finland ja Mars.

Read More

Pilgrimin hyvinvointimalli: ensimmäinen asiakas on oma työntekijä

Hyvinvoinnista on tullut suorituskeskeistä ja näyttöjä ikään kuin vaaditaan oman tuloskunnon todistelun pitimiksi. Sillä, mitä kutsutaan hyvinvoinniksi, on usein selkeä utiliteettinäkökulma yritykselle: on tärkeää voida suorittaa työtehtäviä tarvittaessa pitkäänkin normaalin jaksamisen rajan, työajan, ylikin.

Kärjistän, mutta tällaisia tendenssejä on aistittavissa. Hyvinvoinnin yhtälö rakentuu liikuntapainotteiseksi ja mitä rankemmin treenaat, sitä kuumempi paketti olet työmarkkinoilla.

On ihan ok yritykselle tukea työntekijän hyvinvointia, mutta ei ylisuoritukset kiikarissa, vaan tasaista työssä jaksamista varten ja monipuolisesti.

Ylikuntoiluvimmaan yhdistyy myös minäkuvan kiillottaminen. Hyvinvointiajattelu on paikoin melkeinpä hysteerisellä pohjalla. Lopetin äskettäin erään hyvinvointivaikuttajan seuraamisen, kun marjojen sellaisenaan nauttiminen piti ansaita pitkällä juoksulenkillä.

Jokainen hurahtaa vapaasti mihin tahansa lajiin, mutta hurahtaminen ja hyvinvointi eivät ole yksi ja sama asia. On tärkeää puhua oikeista asioista oikeilla nimillä.

Luultavimmin työhyvinvoinnissakin kyse on perusasioista, ei sirkustempuista tai suorittamisesta. Ja tunnistamisesta: mitkä ovat juuri meidän työyhteisössämme niitä seikkoja, jotka rohmuavat jaksamisen varastoja ja kasvattavat kasaa pään päälle?

Konsulttityössä ainakin yksi keskeinen jaksamista ja työn laatua syövä tekijä on työajan jäsentymättömyys ja ajan venyminen varkain: kuin kirjoittamaton velvollisuus olla aina palveluksessa ja vastailla meileihin iltamyöhään, vaikka usein työpäivä on alkanut jo ennen kahdeksaa.

Kiire ja tauottomuus kostautuu erityisesti laadukkaan ajattelun vähenemisenä, sillä ajattelu vaatii aikaa. Kun palvelualttiuden hengessä vain reagoidaan ja suoritetaan, unohdetaan asiakastyössä tärkeä ulos- ja eteenpäin katsominen. Näin päädytään siihen, että koko ajan ja joka suunnassa on kiire, eikä hyvin tekemiselle jää mahdollisuuksia – tämä ei ruoki motivaatiota eikä laadukkaasta työstä kumpuavaa hyvää asiakassuhdettakaan.

Itse arvostan tietoista ajankäyttöä ja mielekästä työskentelyn tapaa, jossa ensimmäinen arvo, mitä asiakkaalle tuotamme, on ajattelu. Siihen saakin mennä aikaa, sillä harva asia hyötyy kiireestä. Tuloksekas asiakassuhde onkin siis työntekijän ja toimeksisaaneen hyvinvoinnin juuressa kiinni.

Kevätkauden viimeisessä viikkopalaverissamme ennen lomia päivitimme juuri hyvinvoinnin mallejamme näiden linjausten mukaan. Tässä kohdin sanonta hyvin suunniteltu on puoliksi tehty pitää hyvin paikkansa. Hyvinvoiva ja järkevässä aikataulussa töitään suunnitteleva ja tekevä ihminen on asiakkaan projektin laadun varmin tae.

Hyvinvoivia ja kiireettömiä kesäpäiviä toivotellen,

Nina

Read More

Pilgrimin uudistuneet nettisivut

Kuva: Sarianna Rimpeläinen

Uudistuksen ensimmäinen vaihe

Pilgrimin verkkosivujen uudistus toteutettiin kaksivaiheisesti. Alkuvuodesta Sariannan visuaalisen sisällöntuottajan harjoittelujakson aikana verkkosivujen uudistuksessa otettiin ensimmäiset askeleet uusien tarpeellisiksi havaittujen toimintojen osalta: some- ja blogi-feedien, palvelukuvakkeiden, kartan sekä entistä laajemmat palvelukuvaukset luoden. Nämä elementit kuuluvat oletusarvona nykyaikaisten verkkosivujen toimintoihin ja uudistusten myötä kävijälle välittyy heti etusivun perusteella Pilgrimin osaaminen, ajankohtaiset uutiset sekä tavoitettavuus.

Etusivulle lisättiin uutena elävöittävänä elementtinä vuodenajan mukaan vaihtuva video, joka ei toki mobiiliystävällisenä turhaan pyöri taustalla hidastamassa puhelimella sivuillamme vierailevia. Ulkoasu ei tässä vaiheessa muutoin kokenut radikaalia muutosta uusien elementtien värityksen mukaillessa sivujen vakiintunutta värimaailmaa.

Uudistuksen toinen vaihe

Toinen vaihe toteutettiin maaliskuusta lähtien Sariannan siirryttyä Pilgrimin varsinaiseksi työntekijäksi visuaalisen sisällöntuottajan paikalle. Seuraavat sivujen toiminnalliset stepit olivat yhteydenoton virtaviivaistaminen: yhteydenotto-paneelin avulla sekä sivuston muuttaminen täysin kaksikieliseksi. Kaksikielisyys on olennainen toiminto Pilgrimin aseman kannalta Suomen Edelmanin affiliaattina. Sivuston koko WordPress-teema vaihdettiinkin nykyaikaisempaan ja sivujen mobiilioptimointi jatkui läpi koko prosessin uuden teeman myötä.

Ulkoasuun haettiin ajankohtaista vaaleaa marmoritekstuuria edellisen valkoisen taustan tilalle ja palvelukuvakkeiden väriksi valikoitui vuoden trendiväriä mukaillen violetti. Vaikka sivuille tuli paljon uusia visuaalisia liikkuvia elementtejä, niin toisaalta niiltä poistettiin muita liikkuvia osia, jotka eivät enää tuntuneet olevan tätä päivää. Näillä visuaalisilla uudistuksilla Pilgrimin entinen logon ympärille rakentunut värimaailma on nyt päivitetty vuoteen 2018.

Sloganimme uudistettiin Edelmanin Trust Barometerin inspiroimana muotoon: Auttaa yritystäsi ansaitsemaan luottamusta/ Helps your company to gain trust. Tällä tuomme luottamusviestintää entistä vahvemmin esille sivuillamme.

Lisätietoja:
Sarianna Rimpeläinen
sarianna.rimpelainen@pilgrim.fi
puh. +358449738614

Read More

Sosiaalisen median murros, globaalin luottamuksen romahdus

Epäilyä, hämmennystä ja uusia suuntia

Facebook muutti algoritmiaan ja toimintakäytänteitään orgaanisen tavoitettavuuden osalta, brändit eivät enää pääse esille yhtä vahvasti kuin aiemmin. Syynä muutokseen oli mm. Facebookin käyttäjien näkemys yritysten ja brändien liian voimakkaasta roolista. Muuttuuko maailma tämän seurauksena?

Facebookin uutisvirran algoritmin muutoksilla pyritään tekemään alustasta käyttäjilleen merkityksellisempi. Uutisvirrassa näkyy enemmän sisältöä kavereilta, mutta vähemmän seuratuilta sivuilta. Muutoksella ei ole ainakaan vielä ole vaikutusta maksetulla mainonnalla saavutettavaan sijoitukseen, joten kohderyhmien tavoitteluun tarvitaan jatkossakin rahaa. Olennaista olisikin päättää mihin raha käytetään, sisältöjen suunnitteluun vai Facebook-mainontaan. Raha ei kuitenkaan yksin takaa viestin vaikuttavuutta, vaan tulokselliseen sisältöön tarvitaan asiantuntevia sisällöntuotannon ja somen ammattilaisia.

Uudistuksen lopullinen vaikutus käyttäjien käyttäytymiseen jää nähtäväksi. Alustalla käytetty aika ja sitoutuminen julkaisuihin todennäköisesti vähenevät muutoksen seurauksena. Brändien orgaanisen tavoittavuuden laskiessa on sisällöntuottajien pystyttävä luomaan entistä laadukkaampia sisältöstrategioita keskustelua herättävän sisällön varmistamiseksi.

Tämä asettaa sekä Facebookille että brändeille uudentyyppisiä haasteita. Kuinka toteuttaa yrityksen some-näkyvyys käytäntöjen muuttuessa? Sosiaalinen media koetaan edelleen enemmän brändin rakennuksen työkaluna kuin tehokkaana myyntikanavana. Yritysten tulisikin siirtyä yksisuuntaisesta viestinnästä aktiiviseen vuoropuheluun kohderyhmiensä kanssa.

Ihmiset eivät enää luota lukemaansa

 21.1.2018 julkistetun Edelman Trust Barometrin mukaan maailma on pysähtyneessä epäluottamuksen tilassa. Luottamus yrityksiin, valtioon ja vapaaehtoisjärjestöihin pysyi jotakuinkin muuttumattomana, mutta media romahti ensimmäistä kertaa tutkimuksen historiassa vähiten luotetuksi instituutioksi. Ihmiset eivät enää luota lukemaansa. Jopa seitsemän kymmenestä vastanneesta pelkäsi, että valeuutisia ja valheellista informaatiota voidaan käyttää aseena mielipiteiden muokkaamisessa.

Jopa 59 prosenttia tutkimukseen vastanneista koki entistä vaikeammaksi määritellä, onko uutisartikkeli luotetun uutisorganisaation tuottamaa vai ei. Tämä hämmennys uutisten luotettavuudesta liittyy median käsitteen laajenemiseen. Osa ihmisistä pitää eri alustoja osana mediaa (kattaen sosiaalisen median verkostot ja hakukoneet) journalismin ohella, joka puolestaan kattaa kustantamot ja uutisorganisaatiot.

Alustoihin liittyvän luottamuksen putoamisen lisäksi myös luottamus ”a person like yourself – kaltaisesi ihmiset” – joka on useimmiten lähteenä uutisille ja informaation jakamiselle sosiaalisessa mediassa – putosi alemmas kuin koskaan. Tämä pudotus johtanee siihen, että kaverijulkaisuiden buustaminen Facebookissa vähenee, kun niitä ei enää koeta luotettaviksi tiedon lähteiksi. Omaan arkielämään liittyvät postaukset sen sijaan kiinnostavat edelleenkin, mutta asiantuntijarooliin liittyvät työpostaukset eivät niinkään. Näille soveltuvimpia kanavia ovat esim. LinkedIn ja Twitter.

Vaikka luottamus mediaan on yleisesti romahtanut, niin luottamus journalisteihin on kasvanut voimakkaasti – valeuutisten uhatessa oikeita uutisia, uutislähteen merkitys kasvaa.

Asiantuntijoiden paluu

Myös luottamus asiantuntijoihin kasvoi. Journalisteihin ja yritysjohtajiin kohdistuneen luottamuksen lisäksi myös teknisiin asiantuntijoihin, rahoitusalan analyytikoihin ja menestyneisiin yrittäjiin luotettiin yli 50-prosenttisesti.

Ihmisten huoli valeuutisista ja luottamus asiantuntijoihin kertoo paikkansa pitävän informaation tarpeesta. Media ei pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa yksin taloudellisista syistä johtuen. Jokaisen instituution tulisikin osallistua luottamuksen palauttamiseen valistamalla ja kouluttamalla jäseniään, osallistumalla aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja puhumalla suoraan informaation loppukäyttäjille. Tämä tarkoittaa tietoista panostusta kamppailuun totuuden puolesta, jolloin faktat voittavat pelon ilmapiirin.
Lähteet: Resolution, KL, Edelman Trust Barometer 2018

Read More

Uusi viestintäkulttuuri on täällä

Hei, 

Suomessa luodaan uutta viestinnän kulttuuria. Haluamme rakentaa tätä kulttuuria myös organisaatiollenne. Moni yritys on jo kasvamassa oman alansa toimialamediaksi ja kohderyhmiä kerätään omille alustoille (verkkosivut ja some). Enää ei ylitetä vain uutiskynnystä, vaan myös Google-kynnys tulee osata ylittää.

 

Oikealla sisällöllä kannattavaa liiketoimintaa

Viestinnän asiantuntijoina tavoitteemme on tarjota ratkaisuja yritysten ja organisaatioiden kysymyksiin, mitä aktiivinen ja laadukas sisältötuotanto on, mistä se rakentuu, miten sitä voi vahvistaa ja miten organisaatiot ja yritykset voivat rakentaa sen varaan parempaa tulevaisuutta ja kannattavampaa liiketoimintaa.

Tekniset ratkaisut ovat monesti jo olemassa, mutta oikeita sisältöjä tarvitaan ja niitä tarvitaan koko ajan lisää. Vain aktiivisella ja laadukkaalla sisältötuotannolla voidaan pysytellä kohderyhmien mielissä ja erottua kilpailijoista. 

Sisältöteemat hallittaviksi kokonaisuuksiksi

Tarjoamme  viestinnän työkaluja sisältötuotannon suunnittelun tueksi.  Näillä ratkaisuilla edistämme vastuullista liiketoimintaa ja luomme tehokasta viestintää.

Mikä tahansa sisältö ei kuitenkaan riitä. Vastuuviestintä on erinomainen näkökulma ja toteutusmalli niin tuotteista, palveluista, toimintaketjuista, ihmisistä kuin taloudesta kertomiseen.

Keräämme sisältötuotannon teemat hallittavaksi kokonaisuudeksi, joita hyödynnetään vastuullisuus- ja markkinointiviestinnän kanavissa, kuten kotisivuilla, digitaalisessa mediassa, SOMEssa sekä muissa valituissa sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavissa.

Tehokkailla toimintamalleilla uutta kulttuuria

Uudet toimintamallit ja ratkaisut sisältötuotannon haasteiden purkamiseksi ovat jo olemassa. Asiakkaidemme kanssa otamme aina lähtökohdaksi sen, että avoimesti toiminnastaan kertovat toimijat luovat uutta sisältötuotannon kulttuuria; on se sitten uutta osaamista, tuotteita tai palveluita.

Menestyksekästä alkua viestinnän alkavaan syyslukukauteen, ja tervetuloa juttusille kanssamme Mothersip of Workiin!

P.S. Muistathan myös kyselymme MISTÄ SEURAAT UUTISIA – kiitos vastauksistasi!

Yhteistyöterveisin,

Olli Ollila
toimitusjohtaja
Pilgrim Oy/ Edelman Finland Affiliate
Pieni Roobertinkatu 9, 00130 Helsinki
p. 040 589 7754
olli.ollila@pilgrim.fi
www.pilgrim.fi

Pilgrim Edelman on viestintä- ja sisältömarkkinointitoimisto, joka uudistaa asiakkaidensa viestintää tekemällä asioita median murroksessa toisin kuin ennen. Luomme yrityksille parempia edellytyksiä puhutella kohderyhmiään suoraan eri kanavissa sekä perinteisen median kautta. 

Erikoistumme mm. vastuuviestintään osana perinteistä viestintää ja uuden ajan sisältömarkkinointia.

 

Read More

Ole oma mediasi!

Tänä päivänä moni asia on muutoksessa ja yksi ison myllerryksen kenttä on media. Kun jokainen meistä omine älylaitteinemme ja somekanavinemme on mobiili media, perinteisellä medialla on pulmia löytää juuri se haluttu sisältö ja niin käsiteltynä, että siitä halutaan maksaa – joko verovaroin tai suoraan.

Muutos luo monia uusia tapoja toimia ja se tarjoaa uuden mahdollisuuden myös yritysten ja yhteisöjen viestintään. Yritykset ja yhteisöt voivat jo nyt ja jatkossa olla omien toimialojensa uutislähteitä ja alkaa toimia viestinnässään median tavoin. Ne voivat kerätä omia suoria kohderyhmiään omille verkkosivuilleen uutishuoneisiin tai ajankohtaista-osioihin. Enää ei tarvitse välttämättä ylittää uutiskynnystä, vaan asioita voidaan kertoa myös suoraan niistä kiinnostuneille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita laadun eli faktapohjaisuuden tai objektiivisuuden karsiutumista aiheen käsittelyssä – päin vastoin. Luottamus vuorovaikutuksessa on yritysten omamediallisen viestinnän keskiössä siinä missä perinteisessä toimittajien tai asiakasjulkaisuiden kautta kohderyhmiin suunnatussa viestinnässäkin.

Videoiden merkitys kasvussa

Videoilla on kasvava merkitys yritys- ja yhteisöviestinnässä. Monilla on jo oma YouTube-kanava videosisältöjä varten, mutta esim. Facebook arvottaa siihen suoraan ladattuja mp4-tiedostoja YouTube-sisältöjä korkeammalle. Liikenteen ohjaamiseksi omalle sivulle on järkevää julkaista video tai muu sisältö www-sivuilta suoraan omille somekanaville. Näin päästään omien kohderyhmien keräämisessä alkuun. Hieno päämäärähän voisi olla mm. se, että kun omasta toimialasta halutaan tietoa, oman yrityksen verkkosivuja käytetään tietolähteenä. Se vaatii hyvää aiheenkäsittelyä jokaisen yksittäisen uutisen tai artikkelin kohdalla ja voi tarkoittaa myös kumppanien kanssa yhdessä tehtävää sisältöä.

Eräs hyvä esimerkki yhteistyökumppaneiden kanssa tehdystä sisällöstä on keuhkoterveyden asiantuntija Filha ry:n 110-vuotisvideo, joka julkaistiin sekä heidän omalla YouTube-kanavallaan että verkko- ja Facebook-sivuillaan. Aiheen käsittelyssä annettiin puheenvuoro kumppaneille omien puheiden sijaan, ja verkkoon laaditussa videota pohjustavassa artikkelissa huomioitiin hakukoneoptimoituvan verkkokirjoituksen perussääntöjä. Verkkokirjoittamisesta ja Google-kynnyksen ylittämisestä lisää seuraavassa blogissa.

Jos et sinä kerro omaa tarinaasi, joku muu kertoo sitä puolestasi. Nyt jos koskaan on hyvä paikka ottaa oma viestintä vahvasti omiin käsiin.

 

Read More

5 asiaa, jotka viestinnän ammattilaiset voivat oppia startup-yrityksiltä

Startup-yrittäjiltä edellytetään valppautta, luovaa ongelmanratkaisutaitoa sekä paineensietokykyä sekä sopeutumista yllättäviin tilanteisiin. Toki myös suunnitelmallisuus ja pidemmälle kohdistuvat tavoitteet tukevat kasvuyrittäjän menestystä. Startupien ajatusmaailmaa voidaan soveltaa myös viestintätiimin arkeen, sillä kaikenkokoisilta yrityksiltä edellytetään reaktiokykyä ja valppautta. Tässä viestintätiimin toiminnalla on keskeinen rooli.

Mitä viestinnän tekijät voivat omaksua startupien toiminnasta omaan tekemiseensä valppaana olemisen ja sopeutumisen ohella?

1. Intohimo ja itsevarmuus

Aito usko omaan ideaan ja tekemiseen on startupeille ominaista. Myös viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää olla itsevarma ja uskoa siihen, mitä tekee. Viestijän oma, aito intohimo tekemiseen näkyy ja herättää intohimoa myös ympäristössä.

2. Erottautuminen ja uudet näkökulmat

Startup-yritys perustetaan usein ratkaisemaan jotakin tiettyä ongelmaa tai haastetta. Yksi suurimmista haasteista viestinnän tekemisessä on erottautua informaatiotulvasta kiinnostavalla tavalla. Startupien ”out of the box” -ajattelu, tapa etsiä ja löytää luovia ratkaisuja sekä tehdä asioita eri tavalla kuin muut voi siten toimia inspiraationa myös viestinnän tekijöille.

3. Riskinottokyky

Yritysmaailmassa erottautuminen edellyttää riskinottokykyä, ja siten viestinnän ammattilaiset voivat oppia startup-mentaliteetista heittäytymistä ja rohkeutta. Asiantuntijuuden ei aina tarvitse tarkoittaa pönötystä tai asioiden tekemistä samalla tavalla kuin ennen. Riskien ei myöskään tarvitse olla suuria, mutta toimintatapojen tuulettaminen voi muuttaa paljon.

4. Avoin työkulttuuri ja yhdessä tekeminen

Startup-yrityksissä pyritään välttämään hierarkiaa. Koska avoin tiedon jakaminen voidaan nähdä keskeisenä edellytyksenä esimerkiksi tulokselliselle päätöksenteolle, matala hierarkia ja yhdessä tekemisen kulttuuri voivat olla hyödyksi myös viestintätiimille. Toimiva vuorovaikutus tukee yhteisten tavoitteiden saavuttamista, ja parhaat ideat voivat syntyä spontaaneissa kohtaamisissa.

5. Verkostoituminen

Startup-yrittäjille kohdennettuja verkostoitumistapahtumia on runsaasti, ja jos sopivaa tapahtumaa ei ole, he järjestävät sellaisen itse. Tilaisuuksissa on aina vahva positiivinen energia ja yhteisöllinen ilmapiiri. Verkostoituminen sekä viestinnän ammattilaisten kesken että yrityksen sisäisten tiimien välillä tukee yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja tuo uusia ideoita sekä virtaa viestinnän tekemiseen.

Read More

Kuinka menestyä hektisessä työympäristössä

Viestinnän parissa työskentely on toisinaan varsin nopeatempoista ja tilanteet alati muuttuvia. Tällaisessa työympäristössä menestyminen saattaa tuntua aika ajoin haastavalta.

Seuraavat hyviksi todetut asiat on hyvä pitää mielessä menestymisen saavuttamiseksi:

 • Kukaan ei ole ajatustenlukija. Kollegat auttavat sinua mielellään saavuttamaan tavoitteesi – kunhan he tietävät mitä ne ovat. Älä pelkää aloittaa keskustelua tavoitteistasi ja unelmistasi.
 • Työpaikalta löytyy asiantuntija lähes kaikkeen. Jos aloitat uutta projektia, joka sijoittuu sinulle tuntemattomalle alueelle, kysy ensin itseltäsi ”olisiko joku kollegoistani työskennellyt aiheen parissa aiemmin?” Usein 15 minuutin keskustelu aiheesta alan asiantuntijan kanssa antaa sinulle enemmän informaatiota kuin tunnin Googletussessio.
 • Viestintätoimistossa työskentelyn voi rinnastaa opiskelumaailmaan. Jokainen asiakas ja projekti on mahdollisuus kartuttaa ymmärrystä asioista. Kuten opiskellessa, myös viestintätoimistossa työskennellessä sinulla on pysyviä teemoja ja projekteja, joiden parissa työskentelet. Onkin tärkeää jättää tilaa myös valinnaisille opinnoille eli uusille, normista poikkeaville projekteille. Pidä myös silmät auki uusien asiakkuuksien suhteen.
 • Mentorin arvoa ei tule väheksyä. Etsi henkilö, joka on valmis auttamaan sinua navigoimaan hankalissa tilanteissa, antamaan omaan kokemukseen perustuvia neuvoja, auttamaan ymmärtämään miten edetä urallasi ja kannustamaan sinua menestymään.
 • Pidä tiimin vetäjät ja työkaverit ajan tasalla siitä, missä vaiheessa etenet projektien parissa. On parempi informoida liikaa, kuin liian vähän.
 • Kuten opiskellessa, myös työelämässä aktiivinen läsnäolo on tärkeää. Osallistu keskusteluun palavereissa, tuo esille mielenkiintoisia näkökulmia ja ennen kaikkea – kysy kysymyksiä. On aina parempi nostaa kätensä ja kysyä, jos jotain jäi epäselväksi kuin sukeltaa epävarmana tuntemattomaan. Kollegat voivat toimia erinomaisina inspiraation lähteinä, sillä on todennäköistä, että he ovat kamppailleet samojen kysymysten ja epävarmuuksien kanssa aiemmin.

Pyri siis aloittamaan työpäiväsi hymyissä suin, pidä pää kylmänä hankalilta tuntuvissa tilanteissa, osallistu aktiivisesti, äläkä pelkää kysyä niitä kuuluisia tyhmiä kysymyksiä. Muista, ettet ole yksin! Vuorovaikuta rohkeasti työkavereidesi kanssa ja opi uutta niin virheistä kuin onnistumisista matkalla kohti tavoitteitasi.

 

Lähde: Edelman.com

Kuva: Creative Commons

Read More

2016 – kuluttajavetoisen markkinointiviestinnän vuosi

Hyvää uutta vuotta 2016!

Tämän vuoden digitaalisen markkinoinnin trendit painottuvat uusien teknologioiden hyödyntämiseen, luovuuden korostamiseen sekä ennen kaikkea kuluttajan kasvaneen roolin huomioimiseen. Yritysten kannattaa lähestyä digitaalisuutta ja sosiaalisen median markkinointia yhä strategisemmin ja luovemmin. Näin tehdään vaikutus kuluttajaan ja saavutetaan oman liiketoiminnan päämäärät.

Ennustuksia tehdessä on hyvä tarkastella digitaalisen markkinoinnin kokonaiskuvaa, joka muotoutuu ja kehittyy jatkuvasti. Merkittävää on nyt se, että markkinoijat ja teknologiat eivät enää ole pääroolissa mitä tulee nopeaan ja jatkuvaan digitaalisen markkinoinnin kehittymiseen.

Edelmanin digitaalisen markkinoinnin ennusteen mukaan kuluttajista tulee markkinoinnin tärkein prioriteetti vuonna 2016. Kaikilla menestyneillä digitaalisilla trendeillä on yhteistä ainakin yksi asia: kuluttajan huomioiminen. Tämän päivän kuluttajilla on enemmän valtaa kuin koskaan aiemmin. He kertovat meille, mitä he haluava. Tämä tapahtuu sekä epäsuorasti käyttäytymisen ja datan kautta että suoran vuorovaikutuksen avulla.

Tänä vuonna uudet teknologiat ja niiden tuomat mahdollisuudet edesauttavat brändejä asettamaan kuluttajat markkinointistrategioidensa keskiöön aivan uudella tavalla. Edelmanin Digitaalisten trendien ennuste tutkii, kuinka videosisällöt, vaikuttajien sitoutuminen, sosiaalinen kanssakäyminen, sosiaalinen kuuntelu ja ristiin käytettyjen laitteiden käytön kuluttajakartoitus mullistavat kuluttajakokemuksen.

Alla listattuna Edelmanin 5 tärkeintä digitaalisen markkinoinnin trendiä vuodelle 2016.

 1. Video: video tulee dominoimaan digitaalisia alustoja yhä enemmän ja enemmän. Markkinointimahdollisuudet ovat loputtomat.
 1. Luovat vaikuttajat: avain onnistuneeseen vaikuttajamarkkinointiin on aito luovuus, joka pohjautuu yhteistyöhön.
 1. ”Osta nyt” -vallankumous: digitaalisilla alustoilla yleistynyt ”osta nyt” –toimintatapa avaa oven kasvaneelle sosiaaliselle tilinpidolle sekä entistä tarkemmalle markkinoinnin kohdentamiselle.
 1. Sosiaalisesta kuuntelusta sosiaaliseen viisauteen: on tärkeää, että uusimmat sosiaalisen kuuntelun teknologiat kertovat yritysten tärkeistä päätöksistä, kuten uusista tuotelanseerauksista.
 1. Ristiin käytettyjen laitteiden kuluttajakartoitus (cross-device consumer journey mapping): tämä merkitsee kykyä kartoittaa kuluttajakäyttäytymistä ostosten ja eri laitteiden käytön perusteella. Kartoituksen avulla selvitetään, minkä brändien laitteita kuluttaja käyttää niin sanotusti ristiin. Onko hänellä Applen älypuhelin ja Samsungin tabletti? Mitä hän tarvitsisi seuraavaksi? Tämä tulee mullistamaan kohdennetun markkinoinnin.

Tämä vuosi tuo räätälöidyn kokemuksen entistäkin paremmin kuluttajien saataville. Olemme voimakkaasti mukana tämän muutoksen eteenpäin viemisessä.

 

Read More
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
fiSuomi
en_GBEnglish (UK) fiSuomi