5 huomiota luovasta markkinointiviestinnästä

Etelä-Afrikkalaisen Design Indaba –konferenssin juuret yltävät vuoteen 1995, jonka jälkeen designia ja luovuutta juhliva tapahtuma on kasvanut viikon kestoiseksi festivaaliksi. Vuosittain Kapkaupungissa järjestetyn konferenssin missiona on näyttää, kuinka suunnittelu voi toimia muutoksen puolestapuhujana ja kuinka sen avulla voidaan palvella maailman yhteisöjä paremmin.

Tänä vuonna konferenssi järjestettiin 1-4. maaliskuuta. Tässä muutama tapahtumassa esille nostettu huomio markkinointiviestinnästä:

 1. Kokemukset

Pelkkä ihmisille kertominen ei riitä vaan tulee etsiä tapoja, joilla osallistaa heidät osaksi tarinaa ja kehittää uusia ja uniikkeja mielikuvistusta ruokkivia kokemuksia. Ammenna inspiraatiota esimerkiksi Google Creative Labin Editions at Playstä ja Visual Editionista, jotka tuovat lukemisen digitaaliseen aikaan.

 1. Uudet ratkaisut

Ilmastointiteippiä voidaan käyttää lähes minkä tahansa asian korjaamiseen, mutta se on vain väliaikainen ratkaisu. Joe Gebbia, yksi Airbnb:n perustajista kertoo, että ilmastointiteipin käyttäminen kielii ongelman läsnäolosta. Toisaalta, ongelma voidaan nähdä mahdollisuutena uudelle suunnittelulle. Yritysten olisi hyvä soveltaa tätä ajatusta ja etsiä tilanteita tai ongelmia, joissa kaivataan uusia ratkaisuja

 1. Toisinajattelu

Parhaat projektit ovat sellaisia, joita ei ole ennen nähty. Yllättävän luominen ja rohkeasti tuotteen tai palvelun ohi ajattelu kannattaa. Artistiduo Lernert & Sander luovat huumorilla höystettyjä konseptualistisia elokuvia. Kaksikon lyhytelokuvia on käytetty kaupallisiin tarkoituksiin ja ne ovat jääneet vahvasti mieleen uusien näkökulmiensa ansiosta. Katso heidän H&M Groupin brändille COSille tekemä mainospätkä, jossa muodin sijasta keskitytään tutusta poiketen kiehtovaan äänimaailmaan.

 1. Kulttuuri inspiraation lähteenä

Yhä enemmän homogenisoidussa maailmassamme on alettu arvostamaan eri maiden kulttuuria korostavia tuotteita ja kuvastoja, jotka erottuvat massasta.

Suomalaisen Naava –yrityksen älyviherseinissä yhdistyvät teknologia ja luonto. NASAn tutkimuksiin pohjautuvan teknologian avulla yritys tehostaa ja optimoi luonnon omaa älykkyyttä. Palkintoja voittanut Naava onkin yhdistänyt tuotteessaan luonnon omaa innovaatiota, kasvien voimaa ja pohjoismaista tuotesuunnittelua.

 1. Tekniikka ei ole kaikki kaikessa

Jotkut suunnittelijat ovat kuitenkin päättäneet pitäytyä ei-digitaalisissa ratkaisuissa. Tällöin etsitään uusia tulokulmia ja on keskittytty eritoten aisteihin esimerkiksi tuoksujen ja korujen saralla. Tällaiset yhdistämisen tavat voivat tuntua raikkailta ja autenttisilta.

Konferenssissa nousivat selvästi esille kokemuksellisuus, tarinat ja niihin osallistaminen, uusien tulokulmien hyödyntäminen ja kulttuurin inspiromat ideat. Kiinnostava huomio oli myös se, että tekniikan ja teknologioiden hyödyntäminen ei kuitenkaan ole yhtä kuin luovuus ja tulevaisuus. Luovaa suunnittelua ja toisinajattelua voi olla myös teknologian pois jättäminen, joka voi olla virkistävää yhteiskunnassamme, jossa teknologia on läsnä kaikkialla.

Luovuutta viikkoon!

 

Lähde: edelman.com
Kuva: lernertandsander.com

 

 

Read More

Mitä vaikuttajamarkkinointi oikeastaan on?

Vaikuttajamarkkinointi on termi, jota käytetään paljon internet-markkinoinnin ohessa. Käsitteenä vaikuttaja on moniselitteinen ja henkilökohtainen, sillä se merkitsee eri asioita eri ihmisille. Vaikuttajamarkkinointi rinnastetaan usein sisältömarkkinointiin. Tänä päivänä kuluttajat ovatkin yhä tietoisempia siitä, että he ovat markkinoinnin kohteena.

Ennen vaikuttajamarkkinointi oli yksinkertaista: julkisuuden henkilölle maksettiin brändin puolesta puhumisesta ja kaikki brändit, joilla oli tähän varaa olivat mukana. Lapset näkivät suosikkiurheilijansa juomassa tiettyä juomaa ja pyysivät vanhempiaan ostamaan tuotteen. Brändin myynti kasvoi ja markkinointi toimi.

Toisaalta, kuinka maksettuun markkinointiin voidaan luottaa? Esiin nousee epäilyksiä siitä, pitääkö vaikuttaja oikeasti tuotteesta vai ottaako hän osaa kampanjaan ainoastaan palkkion takia? Tässä tulemme käännekohtaan, sillä tänä päivänä läpinäkyvyys ja aitous ovat avainasemassa.

Brändistä, tuotteesta tai palvelusta etsitään tietoa ihmisiltä, jotka nähdään aitoina ja joihin voidaan luottaa. Esimerkiksi bloggaajat ovat jo pitkään olleet tällaisia vaikuttajia ja tubettajat kohoamassa hyvin merkittäväksi vaikuttajamarkkinoinnin välittäjäkohderyhmäksi. Uusi asumisen brändi Lumo solmi alkuvuonna 2017 pitkäkestoisen yhteistyösopimuksen sosiaalisen median vaikuttaja Eevskun kanssa. Kojamon markkinointipäällikkö Hanna-Maarit Nieminen valottaa, miksi he päättivät lähteä tekemään Lumo –brändin kanssa yhteistyötä juuri hänen kanssaan.

Eevsku on urheilija ja valmentaja, joka kirjoittaa hyvinvoinnista, treenaamisesta, ravinnosta ja kilpaurheilusta. Hän on persoonana iloinen, aito ja arvojensa mittainen. Hänen julkaisujaan sävyttää aina hyvä fiilis ja positiivinen asenne, minkä vuoksi Eevsku sopii loistavasti yhdeksi Lumo-brändin ääneksi, kertoo Nieminen.

Nieminen kuvaa, kuinka yhteistyön tekemisessä olennaista on se, että Eevsku on itse Lumo-asukas juuri yhteistyön aitouden ja läpinäkyvyyden tähden. Tällöin yhteistyö myös haastaa meitä yrityksenä kehittymään jatkuvasti, koska toimintamme näkyy ja kuuluu Eevskun kokemusten kautta kauas. Hyvä lopputulos perustuu luottamukseen, arvostukseen ja yhteistyön tasapainoisuuteen, aivan kuten ihmissuhteissa muutoinkin, hän jatkaa.

Viidakkorumpu on ja pysyy

Ihmiset tapaavat luottaa myös niihin, keitä he katsovat ylöspäin. Markkinoinnin ammattilaiset ovat yhä tietoisempia siitä, että ”word-of-mouth” on yksi merkittävimmistä markkinoinnin työkaluista. Sosiaalinen media on saanut valtavat mittasuhteet ja tarjonnut yhä enemmän resursseja käyttää hyväksi tätä työkalua ja vahvistaa brändin tuotteita suosittelevaa ääntä.

Vaikuttajamarkkinoinnin voidaankin sanoa olevan markkinoinnin muoto, jossa brändit ja yritykset tavoittelevat ”vaikuttavia ääniätorvia” ja tähtäävät saamaan aikaan toimintaan, joka muuttaa ostokäyttäytymistä. Ennen vain julkisuuden henkilöillä oli tällaista vaikutusvaltaa, nykyään sosiaalisen median ansiosta kenellä vain voi olla vahva vaikutus muihin.

Pelkkä seuraajien määrä ei riitä, tarvitaan luottamusta

Pelkkä seuraajien määrä ei kuitenkaan vielä takaa luottamuksen ansaitsemista vaan vaikuttajan sanaan luottaminen on ensisijaista. Vaikuttajamarkkinoinnissa tulee siis löytää ihmisiä, joilta löytyy uskottavuutta. Vaikuttajamarkkinointi onkin kehittymässä vastavuoroiseksi suhteeksi, kun ihmiset auttavat luomaan näkyvyyttä yritykselle tai brändille. On tärkeää oppia, missä muodossa kohderyhmä haluaa vastaanottaa viestin, jotta lopputulos on toivottu.

Keitä vaikuttajat sitten ovat?

 • Ihmisiä, joihin on jonkinlainen suhde. He ovat osa niitä yhteisöjä, joissa itse halutaan olla. He voivat olla johtajia tai ihmisiä, joita pidetään asiantuntijoina.
 • Henkilöitä, joilla on oma yleisö, jonka kanssa he työskentelevät ja ovat yhteydessä aktiivisesti.
 • Aito ja luotettava puolestapuhuja – he eivät luovu uskomuksistaan ja periaatteistaan jokaisen uuden ajatuksen tultua ilmi. He eivät sano asioita vain siksi, että heille maksettaisiin sanomaan ne.

Pitäisikö kaikkien brändien sitten sisällyttää vaikuttajamarkkinointi omaan toimintaansa? Ainakin jokaisen brändin olisi kannattavaa käyttää sitä hyödykseen jossain muodossa. Markkinoinnin ammattilaiset ovat aina tienneet sen, että mitä enemmän ihmiset puhuvat tuotteesta, brändistä tai palvelusta, sitä enemmän he etsivät siitä tietoa. Tällä tavoin saavutetaan uusia yleisöjä paikoista, minne perinteisemmän markkinoinnin keinoin ei löytäisi.

 

 

Read More

Epävarmat ajat, varmempi sisäinen viestintä

Moni meistä teki uutena vuotena lupauksia: haluamme antaa enemmän aikaa perheelle, harrastaa enemmän liikuntaa ja vähentää turhaa kuluttamista. Myös työelämässä ja viestinnässä jo hyvään vauhtiin päässyt ja vaikeasti ennustettavissa oleva vuosi antaa mahdollisuuden arvioida sisäistä viestintää ja sen vahvistavia vaikutuksia oikein toteutettuna. Epävarmuuden ja jatkuvan muutoksen aikoina sisäinen viestintä on johdon keskeinen tuki, halutaanpa sitten keskittyä tavoittamaan työntekijöitä paremmin, luoda tiiviimpää yhdessä tekemisen tunnelmaa tai tehdä viestinnästä mukaansatempaavampaa. Tässä muutamia ajatuksia alkuun.

Epävarmuuden ilmapiiriin ja jatkuvaan muutokseen sopeutuminen

Yhdysvaltojen presidentinvaalit ovat aiheuttaneet epävarmuutta globaalisti kaikilla toimialoilla. Tämä epävarmuus heijastuu myös organisaatioiden työntekijöihin ja uskoon omasta tulevaisuudesta. Varsinkin kansainvälisissä organisaatioissa on tärkeää, että työntekijät saavat tukea muutoksen aikana, jotta he pystyvät keskittymään olennaiseen. Muutokseen vaikuttavien tekijöiden avaaminen ja niiden ymmärtäminen lisää sisäistä luottamusta ja vähentää epämääräisyyden ja pelon tunnetta. Tässä muutama vinkki epävarmuuden ajan läpi navigointiin:

 • Hyväksy epävarmuus. Kukaan ei voi ennustaa tulevaisuutta, mutta on hyvä muistuttaa että yritys, sen missio ja visio pysyvät ennallaan. Pysy uskollisina tutuille, allekirjoittamillesi arvoille.
 • Keskity avoimeen viestintään. Nyt jos koskaan on tärkeää pitää viestinnän linjat avoinna ja ylläpitää kulttuuria, jossa työntekijät voivat huoletta ilmaista mielipiteitään. Työntekijöiden tulee kokea, että heidän äänensä kuullaan.
 • Palaa perusasioihin. Ole suunnitelmallinen, tee parhaasi pysyäksesi trendien mukana ja ennusta muutoksia. Tämä auttaa yritystä pysymään valmiudessa.

Palkitse ja anna palautetta

Monissa yrityksissä annetaan vuosittaisia palkintoja ja myyntikannusteita, mutta pienilläkin teoilla ja huomioinnilla on merkittävä vaikutus työntekijöihin ja työn tulokseen.

 • Kannusta työkaverin tsemppaamiseen. Esimiehen kehut ovat aina tervetulleita, mutta toisinaan työkaverin huomio on aivan yhtä tärkeää.
 • Palaute, palaute ja vielä kerran palaute. Työntekijät ja etenkin milleniaalit janoavat palautetta. Välitön huomiointi on hyvä tapa tuoda positiivisuutta työpaikalle. Positiivinen palaute saa ihmiset tuntemaan itsensä arvostetuiksi ja rakentava palaute taas tarjoaa mahdollisuuden kehittymiselle.
 • Taikasanat! Olemme usein niin kiireisiä ja hukumme työhön, että unohdamme palkita hyvästä työstä. Pelkkä kiittäminen vie pitkälle. Ja hymy, siitä ei kannata säästellä.

Juhlista virstanpylväitä ja onnistumisia

 • Muista menneisyys! Samalla kun kehitytään ja mennään eteenpäin vuosipäivät ovat hyviä tilaisuuksia muistella yrityksen historiaa ja muistuttaa, mistä kaikki alkoi. Uudessa yrityksessä esimerkiksi vuoden yhdessä työskentelyä on hyvä juhlistaa, sillä tällöin työntekijät näkevät, kuinka pitkälle on päästy ja mitä on saavutettu.
 • Myös nykyhetken juhlistaminen on tärkeää! Juhlittaessa on hyvä käyttää kaikkia viestintäkanavia, videosta ja kotisivuista promootiomateriaaliin. Pohdi me-henkisen hästäkin käyttöönottoa. Tämä voi kannustaa yhtenäisyyteen ja yhteistyöhön.
 • Lopuksi, suuntaa katse tulevaisuuteen! On kannattavaa pitää työntekijät innostuneina yrityksen tulevaisuudesta. Siinäkin on tärkeä sisäisen viestinnän paikka, sillä vain kertomalla saat omat ihmisesi mukaan.

 

Mukavaa viikonloppua!

 

Lähde: Edelman.com
Kuva: Creative Commons

 

 

 

Read More

Katse kohti uutta vuotta

Vuosi 2016 oli kiistämättä mielenkiintoinen viestinnän ja pr:n parissa työskenteleville. Olemme todistaneet vallan vaihtumisen valtavirtamedian ja sosiaalisen median ja välillä. Ihmisten kykenemättömyys tai haluttomuus erottaa valeuutiset todenmukaisesta sisällöstä sabotoi perustavanlaatuista oletusta demokratiasta ja informoidusta äänestäjästä. Valtavirtamedian liikemalli on suuren paineen alla, joka edellyttää huomattavia muutoksia sekä journalistien aseman suhteen että medioiden muuttumista multimedian uutistuottajiksi.

Tässä Edelmanin toimitusjohtaja Richard Edelmanin 10 pr:ään vaikuttavaa ennustetta vuodelle 2017:

 1. Teknologiateollisuus on tähtäimessä

Perinteinen libertalisti –asenne teknologiamoguleita kohtaan ei enää riitä. Suojaa voidaan hakea globaaleista toimitusketjumalleista, yksityisyys- ja turvallisuusprotokollista sekä yhteiskunnan hyödyistä, jotka liittyvät automaation ja työttömyyden riskeihin. Teknologian johtajien pitää myös esiintyä julkisesti ja osallistua keskusteluun työn tulevaisuudesta.

 1. Yrityksiä houkuttelee Trumpin imitointi

Miksei heivaisi mediaan panostamista, kun voi kääntyä suoraan kuluttajien puoleen? Tämä on houkutteleva, mutta todella vioittunut konsepti. Tapahtunut on poikkeus sääntöön. Yritysten tulee hyötyä sosiaalisen median voimasta verkostoituakseen, mutta myös kunnioittaa sen roolia mielipiteenmuokkaamisessa.

 1. Populistihenki on ulos pullosta

Suunta on kohti nationalismia ja suvaitsemattomuutta. Syy tähän on ajatus siirtymisestä kulutusyhteiskunnasta siihen, että tavoitteena on töiden säilyttäminen.

 1. Lokaali hallitsee globaalia

Brändien tulee korostaa paikallisia juuriaan, kuten maanviljelijöitä, jotka kasvattavat heidän raakamateriaalinsa. Pienyritykset ja perheyritykset ovat etulyöntiasemassa. Globaalien brändien taas tulee löytää paikallisia kontakteja sosiaalisen vastuun kautta.

 1. Mainonnan tulee muuttua selvitäkseen

Asiakkaat eivät ole tyytyväisiä ”vanhanaikaiseen” toimintaan. Sisältö mullistuu luovilla kampanjoilla, videolla ja graafisilla kokemuksilla, jotka kertovat tarinoita kuvien avulla.

 1. Valeuutisepidemia jatkuu, toistaiseksi

Googlen ja Facebookin vastaus leikata mainostuloja valeuutisten estämiseksi ei ole tarpeeksi. On polttava tarve jonkinlaiseen toimitukselliseen läpikäyntiin, joka suodattaa väärän ja tulenaran tiedon faktasta.

 1. Uudet vaikuttajat äänessä

Siinä missä videovaikuttajat YouTubessa ovat uusia ”go-to-henkilöitä” tuotekategorioissa kuten videopeleissä ja hiustenhoidossa, sinun kaltaisesi tavallinen henkilö tai innokas työntekijä on vaikuttavampi tiedonlähde kuin julkisuuden henkilöt tai päättäjät.

 1. Jokaisen yrityksen tulee olla mediayritys

Ei ole muuta mahdollisuutta. Parhaat tarinat, jotka läpäisevät uuden sisällön valtavan virran tulevat työntekijöiltä sekä kuluttajilta, jotka käyttävät brändiä. Tunnista vaikuttajat ja anna heille sisältöä jota antaa eteenpäin heidän omille yhteisöilleen; tämä on uudenlaista pienille yleisöille kohdistamista.

 1. Yritysten pitää saavuttaa rehellisyyden uusi taso

Kerro totuus yrityksestä sen kanavilla. Kerro myös negatiivisista asioista ja pyri parantamaan. Palautteenanto, läpinäkyvyys ja rehellisyys ovatkin esimerkiksi Uberin ja AirBnB:n parhaita valttikortteja.

 1. Kestävyys johtaa liiketoimitaan

Globaali ympäristöpolitiikka tulee kotitalouksiin. Tänä vuonna kuluttajien muuttunut käytös ekologisempaan tulee ottaa huomioon.

 

Tästä eteenpäin innolla uutta vuotta ja uusia haasteita kohti!

 

Lähde: Edelman.com
Kuva: Creative Commons

 

 

 

Read More

Kun brändit ottavat kantaa

Elämme maailmassa, jossa odotukset brändejä kohtaan ovat korkealla. Edelmanin Earned Brand 2016 –tutkimuksen mukaan kuusi kymmenestä uskoo, että hyvän tekemisen tulisi olla osa brändin DNA:ta. Puolet ovat sitä mieltä, että brändeillä on enemmän valtaa ratkoa sosiaalisia ongelmia kuin valtionjohdolla. Kuluttajat ovat antaneet brändeille avaimet inspiroida sosiaaliseen toimintaan kasvattamalla tietoisuutta, edistämällä julkista keskustelua ja muuttamaan tapahtumien kulkua.

Mitä voi tapahtua kun brändi osallistuu?

Tämän vuoden tutkimuksessa Edelmanilla selvitettiin, kuinka kuluttajat reagoivat, kun 16 brändiä osallistui julkiseen keskusteluun. Vastaanottoa seurattiin sosiaalisessa mediassa, jotta saataisiin selville näiden ”aktivistikampanjoiden” vaikutus brändien ja yleisön väliseen suhteeseen sekä selvittääkseen, kuinka osallistuminen vaikuttaa yksilön mielipiteisiin ja käyttäytymiseen.

Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että silloin, kun brändit toimivat onnistuneesti “muutoksen agentteina” ja ottavat kantaa, ne eivät ainoastaan nosta tietoisuutta, vaan tarjoavat mahdollisuuksia ja resursseja yksilöille lähteä mukaan osallistumaan. Onnistuneella osallistumisella brändit saavuttavat vahvemman aseman kuluttajien kanssa. Näin heillä on mahdollisuus kasvattaa myös liiketoimintaansa, kun kuluttajat sitoutuvat brändiin ja tukevat sitä lompakoidensa kautta.

Esimerkkinä onnistuneesta osallistumisesta PayPal perui eräät avajaisensa Pohjois-Carolinassa protestoidakseen transsukupuolisten syrjintää vastaan. Monet kuluttajat seisoivat tämän päätöksen takana ja yritys sai kiitosta sosiaalisessa mediassa.

Brändiltä tarvitaan kuitenkin paljon toimiakseen aktivistina – osallistuminen vaatii syvää harkintaa. Brändien, joilla on paljon vaikutusvaltaa tulee valita taistelunsa harkiten.

Aktivistibrändien tulee olla:

 • Relevantteja: Kohteen tulee olla linjassa kuluttajien kiinnostusten, arvojen ja odotusten kanssa. He välittävät.
 • Todenmukaisia: Sekä kohteen että brändin suhtautumisen siihen pitäisi peilata brändin arvoja ja käyttäytymistä liiketoiminnassa
 • Aitoja: Tarkoitusperien ja motiivien tulee olla selkeitä ja rehellisiä, ilman piilotettua agendaa
 • Sitoutuneita: Brändien tulisi tuoda syvyyttä ja näkemyksiä keskusteluun johdon kannatuksen ja työntekijöiden tuen kautta.
 • Osallistuneita pitkällä aikavälillä: Brändien tulee pysyä päätöksissään ja reagoida.

Kun brändit osallistuvat ja ottavat kantaa, niiden tulee olla valmiita kohtaamaan myös mutkia matkassa. Siitä huolimatta, onnistuessaan ne tullaan palkitsemaan ruhtinaallisesti tällä uudenlaisella matkalla kuluttajien kanssa.

Näihin loppusanoihin, rauhallista joulunaikaa!

 

Lähde: Edelman.com
Kuva: Creative Commons

Read More

Kuusi lähitulevaisuuden markkinointitrendiä

Tässä tekstissä et tule lukemaan virtuaalitodellisuudesta, droneista tai itsestään ajavista autoista. Pyri edelläkävijäksi ja ota nämä vinkit talteen kuudesta lähitulevaisuuden trendistä, jotka vaikuttavat markkinointiin.

 1. Mediakanavista mediaekosysteemiin

Internet on pirstoutunut miljooniksi pieniksi palasiksi, jotka hälventävät rajaa maksetun, omistetun, ansaitun ja sosiaalisen median välillä kuluttamisen suhteen. Puhumattakaan mittaamisesta. Esimerkiksi viime vuonna MTV totesi Video Music Awards -ohjelman perinteisen tv-katselun vähentyneen 34 prosenttia. Silti ohjelman digitaaliset katselukerrat, kuten Facebook videostriimaukset kasvoivat 70 prosenttia. Tämä on tärkeää ottaa huomioon, monien yritysten on päästävä mukaan uuteen mediaekosysteemiin, eikä ainoastaan nähdä asioita vanhasta tutusta näkökulmasta.

 1. Teksteistä visuaaliseen

Suuri osa internetin sisällöstä on kuva- ja videomateriaalia. Milleniaalit ja X-sukupolvi omaavat visuaalista lukutaitoa, joka korostuu alustoilla kuten Snapchatissa, Instagramissa ja YouTubessa, joiden painotus on visuaalisessa tekstin sijaan. Visuaalinen lukutaito liittyy olennaisesti siihen muutokseen, jossa emme enää ainoastaan hae, mutta myös vastaanotamme sisältöä. Markkinoijat ovat käyttäneet valtavasti aikaa tekstien hiomiseen pyrkimyksenä löytää paras tapa saada viestejä jaettua sosiaalisessa mediassa. Tosiasiassa video on se formaatti, jota jaetaan. Usein vielä siihen tarkoitettujen applikaatioiden avulla.

Brändien tulee oppia modernista videosta sekä opetella visuaalista tarinankerrontaa. Snapchat esimerkiksi suosii lyhyitä videoita ja vertikaalia videoformaattia. Tämä toimii. Monille markkinoijille video on kuitenkin yhä tuntematonta aluetta. Videon formaattina tulee olla hallinnassa alusta loppuun.

 1. Mobiili ensimmäiseksi

Otamme itsestäänselvyytenä sen, että meillä on Facebookiin helppo pääsy suoraan ja nopeasti mobiililaitteiltamme. Facebookin alkutaipaleella yritys kehittyi nopeasti ja omaksui yhtenä ensimmäisistä ”mobiili edellä” -ajattelutavan. Facebookin resursseja ei kuitenkaan löydy monelta toimistolta.

Kiitos mobiilikehityksen priorisoinnista kuuluu osittain Googlelle, sillä se ei suosi verkkosivuja, jotka eivät toimi mobiiliympäristössä. On hyvä muistaa, että siirtyminen mobiiliin on myös paljon enemmän kuin nettisivujen tekeminen mobiiliystävälliseksi. Meidän tulee ymmärtää tarkasti millä tavoin tietyt yleisöt haluavat kuluttaa, luoda, jakaa ja vuorovaikuttaa brändejä.

Googlen mobiililaitesoveltuvuustesti
Googlen mobiililaitesoveltuvuustesti
 1. Mediayrityksiin luottaminen vs. ole oma mediayrityksesi

”Julkaisemin on uutta markkinointia.” Kuulostaa hyvältä, mutta on helpommin sanottu kuin tehty. Totuus on se – kiitos sosiaalisen median – että useimmat markkinoijat ovat jo mukana julkaisemisessa ovatpa he siitä tietoisia tai eivät. Onko brändi läsnä Facebookissa tai YouTubessa? Onnea, olet mukana! Ongelmana on kuitenkin usein sisällön kehno laatu.

Saavuttaakseen laadukkaita yleisöjä, jotka ovat halukkaita sekä kuluttamaan brändin sisältöjä että innokkaita jakamaan ja mahdollisesti luomaan niitä yhdessä brändin kanssa. Markkinoijien tulee ymmärtää kuinka saada yleisöt puolelleen pysyvästi.

 1. Vaikuttajasitouttamisesta vaikuttajamarkkinointiin

Tämä ei ole enää ohimenevä trendi. Vaikka se vaikuttaakin tutulta, se näyttäisi olevan suhteellisen uusi alue markkinoijille. Toisin kuin perinteiset julkisuuden henkilöt, monet niin sanotuista kultturisista vaikuttajista, kuten some-tähdistä ovat tekijöitä, jotka ovat luoneet omat yleisönsä käyttäen omaa kanavaansa. Heidän preferenssinsä on tehdä yhteistyötä luotettavien brändien kanssa. Tulisi miettiä, kuinka tehdä yhteistyötä vaikuttajien kanssa, kun pyritään saavuttamaan suuria yleisöjä ”vertaistensa” kautta. Markkinoijien tulee kehittää tätä ajatusta tukeva prosessi.

1-axlmuq8lad9bikymt4xgfg-768x639

 1. Brändin arvolupauksesta brändin arvoihin

Milleniaalit ovat kiinnostuneita tuotteiden ja palveluiden lisäksi brändien arvolupauksista. Huomattavaa on myös se, että he ovat uteliaita ja todella välittävät brändin tekemisistä; millä tavoin se osallistuu, mille arvoille se perustuu sekä kuinka se ottaa kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Jaetut arvot näkyvät sekä kuluttajakäyttäytymisessä että asiakaslojaaliutena.

Markkinoinnin ammattilaiset ovat mestareita rakentamaan brändejä, jotka vetoavat kuluttajien järkeen ja tunteisiin. Edelmanin tutkimuksen mukaan useimmat kuluttajat ovat ”tekemisissä” brändien kanssa, mutta myös avoimia ”sitoutumiselle”. Useissa tapauksissa sitoutuminen merkitsee paljon muuta kuin perinteisiä arvolupauksen piirteitä kuten laatua, soveltuvuutta ja hintaa. Monet brändit ovat omaksuneet tämän tekemällä hyväntekeväisyyttä ja esimerkiksi panostamalla ekologisuuteen.

brand-relationship-index-1-e1475532554323

Markkinoijien tulee siis pohtia uudestaan arvolupauksia ja kysyä itseltään, mitkä brändin arvoista ovat selkeitä ja toimivatko sen teot ja kohtaamiset asiakkaan kanssa? Entä voiko asiakas varmentaa tämän? Tässä tehtävässä yrityksen johdon tulee työskennellä rinnakkain.

Harvat brändit ovat onnistuneet seisomaan jonkin asian tai kampanjan takana, koska tarvitaan valtavasti työvoimaa tehdäkseen osallistumisesta uskottavaa brändin muiden arvojen ja pyrkimysten ohella. Kuitenkin kun asiaan todella uskotaan ja se tehdään autenttisesti saadaan todennäköisesti hyviä tuloksia.

 

Tuntuuko, että mikään näistä ei ole sinulle uutta? Olkoon. Markkinoinnissa pitää silti vielä tehdä muutoksia totuttuihin toimintatapoihin ylhäällä mainittujen trendien hyödyntämisen suhteen. Nämä trendit tuovat itsessään suuria mahdollisuuksia, mutta ne edellyttävät yritysten – olivat he sitten brändejä tai toimistoja – prioriteettien kehittämistä, työntekijöiden uudelleenarviointia sekä riskinottoa alueilla, jotka ovat vielä kehittymässä ja vaativat erityistä huomiota. Nämä trendit eivät välttämättä ole yhtä kutkuttavia kuin virtuaalitodellisuus tai itseajavat autot, mutta seuraavana viitenä vuotena markkinoijat tulevat hyötymään näihin panostamisesta valtavasti.

 

Lähde: Edelman.com
Kuva: Creative Commons

 

Tallenna

Read More

Taistelu valeuutisia vastaan alkakoon

Yhdysvaltojen presidentinvaalitulosten tultua julki ovat valeuutiset olleet kovasti tapetilla. Buzzfeed julkaisi viime viikolla artikkelin, jonka analyysin mukaan valheelliset Yhdysvaltojen presidentinvaaleja käsittelevät artikkelit tavoittivat enemmän lukijoita kuin faktaan perustuvat uutiset viimeisinä vaalikuukausina. Valheelliset uutiset saivat myös enemmän huomiota sosiaalisessa mediassa kuin vaaleja käsittelevät uutiset 19 arvostetussa uutismediassa, kuten the New York Timesissa ja the Washington Postissa.

Valheelliset tarinat käsittelivät skandaaleja kuten esimerkiksi laajasti levinnyttä uutista, jonka mukaan paavi Franciscus suositteli Trumpia presidentiksi. Yhdellä ainoalla sivustolla oli neljä uutista, joita jaettiin 3 miljoonaa kertaa Facebookissa. Näihin artikkeleihin lukeutui esimerkiksi valheellinen uutinen, jonka mukaan Hillary Clinton myy aseita Isisille.

na%cc%88ytto%cc%88kuva-2016-11-22-kello-19-10-06
Viisi jaetuinta vaaleihin liittynyttä artikkelia kolme kuukautta ennen vaaleja

Viikko sitten tiedotustilaisuudessa Berliinissä presidentti Barack Obama piti tunnelatautuneen puheenvuoron, jossa hän kehotti ihmisiä ottamaan valeuutisten leviämisen vakavasti tällä aikakaudella, jolloin liikkeellä on paljon väärää informaatiota.

Vapaasti suomennettuna: ”Jos emme ota tosissamme faktoja ja sitä, mikä on totta ja mikä ei – etenkin sosiaalisen median aikakaudella, jolloin monet saavat informaationsa lyhyinä viesteinä älypuhelimiensa ruuduilta – ja jos emme tunnista tosia argumentteja propagandasta, meillä on ongelma,” Obama totesi.

Tämä valheellisten uutisten trendi on siirtynyt myös yrityssektorille. PepsiCo:n piti hiljattain ryhtyä toimiin vaalien jälkeen syntyneen kriisin suhteen, kun sosiaalisessa mediassa julkaistut artikkelit syyttivät PepsiCo:n toimitusjohtaja Indra Nooyiä siitä, että hän olisi sanonut, että Trumpin kannattajien on ”asioitava muualla”. Todellisuudessa hän ei sanonut mitään vastaavaa.

Nooyi oli aiemmin ollut puhujana New York Timesin DealBook –konferenssissa. Kun häneltä kysyttiin vaaleista, hän onnitteli ensimmäisenä Trumpia vaalivoitosta, jonka jälkeen hän kehotti kaikkia puhaltamaan yhteen hiileen. Hän puhui myös rehellisesti ja avoimesti tunteista, joita jotkut hänen työntekijöistään ovat kokeneet Trumpin valinnan jälkeen.

Konferenssin jälkeen nettisivustot alkoivat vääristelemään Nooyin lausuntoa. Jotkut laittoivat sanoja hänen suuhunsa, jotka saivat hänet näyttämään siltä, että hän hyökkäsi presidenttiä vastaan. Ei mennyt aikaakaan, kun #BoycottPepsi hashtagilla oli julkaistu sosiaalisessa mediassa 19 000 kertaa. Kaiken lisäksi kourallinen valtavirran uutismedioita otti uutisvinkin näiltä nettisivustoilta ja jakoivat väärää informaatiota eteenpäin.

PepsiCo otti nopeasti kantaa tilanteeseen selventämällä, että toimitusjohtaja oli kenties tehnyt virheen tuodessaan esille joidenkin työntekijöiden reaktion valintaa kohtaan, ja että hän ei tarkoittanut antaa ymmärtää, että kaikki yrityksen työntekijät olivat samaa mieltä valinnasta.

Kun ihmiset käyttivät aikaa tutkiakseen asiaa tarkemmin, tarina alkoi muuttua. Monet johtavat uutismediat kuten CNN ja the New York Post reagoivat tapahtuneeseen. CNN:n otsikko kuului: ”Trumpin kannattajat tahtovat boikotoida Pepsiä kommenteista joita toimitusjohtaja ei ikinä sanonut.”

na%cc%88ytto%cc%88kuva-2016-11-22-kello-19-09-53
Facebookin vaaleista uutisointi vastaan valtavirtamedian uutisointi

Tästä kaikesta on vielä paljon opittavaa PR:n suhteen. Blogit ja bloggaajat, jotka edustavat poliittisen kirjon kumpaakin päätä eivät anna faktojen mennä hyvän uutisen edelle – he ovat myös mitä todennäköisemmin haluttomia korjaamaan virheellistä tietoa. Nämä julkaisut kun leviävät kulovalkean lailla sosiaalisessa mediassa. Valtavirtamedia on sekin jatkuvasti nälkäinen sisällölle, klikkauksille ja someaktiivisuudelle. Sen tulisikin nähdä vaivaa enemmän kuin koskaan pitääkseen yllä journalistisia standardeja ja toimia totuuden torvena tänä väärän informaation aikana.

Kuten Obama harmitteli the New Yorkerin David Remnickille: ”Me elämme maailmassa, jossa kaikki on totta ja toisaalta ei mikään… Väärän informaation levitys, salaliittoteoriat ja tavat näyttää toisin ajattelevat negatiivisessa valossa ilman mitään itsekritiikkiä – tämä kaikki on kiihtynyt tavoilla, joilla voidaan yhä enemmän polarisoida äänestäjäkuntaa ja tehdä yhteisen keskustelun käymisen kovin vaikeaksi”.

Suuri kysymys PR:lle on kuitenkin; milloin mennä väliin ja milloin antaa uutisen levitä ja lopulta lyhistyä oman painonsa alle? Väärien uutisten suosion nousu ja uutisten politisoituminen yritystoimintana on muuttanut pelisääntöjä. Jos uutiseen liittyy häivähdys politiikkaa, pitää olla välittömästi valmiina selvitykseen toimitusjohtajan tarkoitusperästä ja kontekstista.

Kamppailuun on kuitenkin jo ryhdytty, Trumpin voitettua vaalit alettiin Facebookin Mark Zuckerbergia hiillostamaan siitä, että Facebookissa jaetut harhaanjohtavat uutiset vaikuttivat vaalitulokseen. Facebookin ohella Googlea ja Twitteriä kohtaan esitettiin samoja syytöksiä. Syynistä johtuen Google ja Facebook sitoutuivat seulomaan valeuutisia tarkemmin ja muuttamaan sääntöjään mainonnan suhteen kieltämällä mainokset valeuutissivustoilla. Tämä on jo lupaava alku. Valtavirran virheellisten uutisten korjaaminen vaatii kuitenkin myös yhteistä ponnistelua.

 

Lähde: Edelman, Buzzfeed

Kuvat: Creative Commons, Buzzfeed News

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Read More

Kuinka menestyä hektisessä työympäristössä

Viestinnän parissa työskentely on toisinaan varsin nopeatempoista ja tilanteet alati muuttuvia. Tällaisessa työympäristössä menestyminen saattaa tuntua aika ajoin haastavalta.

Seuraavat hyviksi todetut asiat on hyvä pitää mielessä menestymisen saavuttamiseksi:

 • Kukaan ei ole ajatustenlukija. Kollegat auttavat sinua mielellään saavuttamaan tavoitteesi – kunhan he tietävät mitä ne ovat. Älä pelkää aloittaa keskustelua tavoitteistasi ja unelmistasi.
 • Työpaikalta löytyy asiantuntija lähes kaikkeen. Jos aloitat uutta projektia, joka sijoittuu sinulle tuntemattomalle alueelle, kysy ensin itseltäsi ”olisiko joku kollegoistani työskennellyt aiheen parissa aiemmin?” Usein 15 minuutin keskustelu aiheesta alan asiantuntijan kanssa antaa sinulle enemmän informaatiota kuin tunnin Googletussessio.
 • Viestintätoimistossa työskentelyn voi rinnastaa opiskelumaailmaan. Jokainen asiakas ja projekti on mahdollisuus kartuttaa ymmärrystä asioista. Kuten opiskellessa, myös viestintätoimistossa työskennellessä sinulla on pysyviä teemoja ja projekteja, joiden parissa työskentelet. Onkin tärkeää jättää tilaa myös valinnaisille opinnoille eli uusille, normista poikkeaville projekteille. Pidä myös silmät auki uusien asiakkuuksien suhteen.
 • Mentorin arvoa ei tule väheksyä. Etsi henkilö, joka on valmis auttamaan sinua navigoimaan hankalissa tilanteissa, antamaan omaan kokemukseen perustuvia neuvoja, auttamaan ymmärtämään miten edetä urallasi ja kannustamaan sinua menestymään.
 • Pidä tiimin vetäjät ja työkaverit ajan tasalla siitä, missä vaiheessa etenet projektien parissa. On parempi informoida liikaa, kuin liian vähän.
 • Kuten opiskellessa, myös työelämässä aktiivinen läsnäolo on tärkeää. Osallistu keskusteluun palavereissa, tuo esille mielenkiintoisia näkökulmia ja ennen kaikkea – kysy kysymyksiä. On aina parempi nostaa kätensä ja kysyä, jos jotain jäi epäselväksi kuin sukeltaa epävarmana tuntemattomaan. Kollegat voivat toimia erinomaisina inspiraation lähteinä, sillä on todennäköistä, että he ovat kamppailleet samojen kysymysten ja epävarmuuksien kanssa aiemmin.

Pyri siis aloittamaan työpäiväsi hymyissä suin, pidä pää kylmänä hankalilta tuntuvissa tilanteissa, osallistu aktiivisesti, äläkä pelkää kysyä niitä kuuluisia tyhmiä kysymyksiä. Muista, ettet ole yksin! Vuorovaikuta rohkeasti työkavereidesi kanssa ja opi uutta niin virheistä kuin onnistumisista matkalla kohti tavoitteitasi.

 

Lähde: Edelman.com

Kuva: Creative Commons

Read More

Kiitos brändit!

Huokailemme raskaasti ja pyörittelemme silmiämme, kun näyttömme täyttyvät bannerimainonnalla. Tuntuu, että hukumme mainostamiseen ja olemme kyllästyneitä siihen, että brändejä tuputetaan meille vuorokauden ympäri.

Silti, Edelmanin Earned Brand 2016–tutkimuksen mukaan kuluttajat tykkäävät brändeistä kuin hullut puurosta. Earned Brand 2016 on Edelmanin globaali online-tutkimus, johon vastasi 30 000 kuluttajaa 13 eri maasta. Tutkimus tarkastelee kuluttajan ja brändin suhteita eri kategorioissa.

Mietipä hetki yhtä brändiä, josta pidät. Pohdi sitten, kuinka se on kohentanut elämänlaatuasi. Kuvittele, kuinka tylsä maailma olisikaan ilman brändejä.

Brändit voivat toimia viihteen ja nautinnon lähteinä. Ne auttavat meitä ilmaisemaan itseämme sekä tarjoavat alustan verkostoitumiselle. Yli 60 prosenttia Earned Brand 2016-tutkimuskyselyyn vastanneista kuluttajista oli yhtä mieltä siitä, että maailma ilman brändejä – maailma, jossa jokaista tuotetta olisi vain yksi kappale – olisi todennäköisesti paljon tylsempi.

Tämän lisäksi:

 • maailma ei olisi yhtä luova
 • ihmiset voisivat ilmaista itseään huonommin
 • tuotteiden laatu ei olisi yhtä hyvä
 • olisi vähemmän uudistuksia sekä uusia keksintöjä

Oikeastaan maailma ilman minulle tärkeitä brändejä ei kuulosta paikalta, jossa haluaisin olla. Vahva suhde brändiin vaatii jatkuvaa läsnäoloa esimerkiksi juuri sosiaalisessa mediassa. Seuraavan kerran kun mainokset ärsyttävät, koita muistaa kaikki tämä hyvä, mitä brändit tuovat elämäämme. Ne brändit, jotka jakavat samat arvot kanssani ymmärtävät minua, auttavat ilmaisemaan itseäni ja tuovat lisäarvoa elämääni. Brändeillä on suuri potentiaali tehdä arjesta sujuvampaa ja laadukkaampaa. Annetaan niille välillä mahdollisuus!

blue_-earned-brand-logo-e1475262393727-300x270

Lähde: Edelman.com

Kuva: Creative Commons

 

 

 

Read More

Facebookin uuden palvelun kohteena yritysten sisäinen viestintä

Facebook julkaisi maanantaina Workplace by Facebook –yhteistyöalustan, joka pyrkii yritysten sisäisen viestinnän välineeksi ja kipuaa näin Skypen, Microsoftin Yammerin ja Slackin hallitsemille markkinoille. Facebookilla on ollut samankaltainen alusta aiemminkin, Facebook at Work, joka on nyt lanseerattu ja nimetty virallisesti Workplaceksi. Vaikka palvelu näyttää ja tuntuu Facebookilta, Workplace on kokonaan erillään Facebookin kuluttajaversiosta. Workplacen Facebookista erottaa myös se, että palvelu on maksullinen.

Workplacessa yksityisen henkilön oman Facebook-profiilin oheen rakentuu yrityksen oma, sisäinen rinnakkaisprofiili. Käyttäjä voi siis julkaista omissa profiileissaan sekä ryhmissä. Workplacen ominaisuudet ja toiminnot ovat osittain samat kuin kuluttajille tutussa Facebookissa. Sen etuna ja suurena potentiaalina onkin juuri se, että tekniikka on ennaltaan tuttu, jolloin alustan käyttöönotto ei vaadi koulutusten järjestämistä.

Edelmanilla Workplace on ollut käytössä jo jonkin aikaa ennen julkaisua. Nyt yli 80 prosenttia Edelmanin työntekijöistä, mukaan lukien toimitusjohtaja Richard Edelman käyttävät alustaa aktiivisesti. Edelmanin globaaliin verkostoon on syntynyt jo yli 700 ryhmää ja palaute kokeilusta on ollut positiivista.

Edelmanin kokemuksen mukaan nämä kannattaa ottaa huomioon Workplacen käyttöönotossa:

Pohdi päämääriä

Edelmanin tavoitteena oli ratkaista tietty ongelma: saada sähköpostitse välitetty tieto, joka usein unohtuu yksittäisten työntekijöiden saapuneet-kansioon kaikkien ulottuville.

Vaikuta vaikuttajiin

Edelmanilla Workplacen käyttö aloitettiin vuosittaisessa suunnittelupalaverissa sadan yrityksen esimiehen voimin. Tätä ennen lanseerausta valmisteltiin IT-osaston, sisäisen viestinnän ja markkinoinnin kesken. Edelman etsi yli 100 laajasti verkostoitunutta työntekijää ja koulutti heidät Workplace -ammattilaisiksi. Lisäksi Edelman antoi yhteisövastaaville tehtäväksi auttaa ryhmiä sisällön etsimisen, luomisen ja moderoinnin kanssa.

Jätä tilaa vapaudelle

Edelman asetti selkeät tavoitteet ryhmille, mutta jätti silti jokaiselle yhteisölle vapauden käyttää alustaa haluamallaan tavalla. Edelmanin yli 700 ryhmää vaihtelevat aina yhteistyöalustoista kirjanpitoon ja erilaisiin kiinnostuksenkohteisiin kohdistuviin ryhmiin, joissa esimerkiksi vaihdetaan konserttilippuja ja jaetaan kirjoitusvinkkejä.

Keskity kulttuuriseen, älä tekniseen muutokseen

Koska Workplace näyttää ja tuntuu Facebookilta, Edelmanin työntekijät eivät tarvinneet teknologista ohjeistusta alustan käyttöön. Sen sijaan keskityttiin kulttuurin pohjustamiseen kolmella tavalla: antamalla sisältöä yhteisövastaaville ja esimiehille ennen lanseerausta; tarjoamalla ohjeistusta siihen, milloin käyttää Workplacea sähköpostin sijaan; lisäksi Edelman jatkoi näitä keinoja tarjoten demonstraatioita ja valmennusta.

Pidä se elossa

Voidaan sanoa, että alusta on yhtä hyvä kuin sen sisältö. Miten sisäisestä viestinnästä tehdään kiinnostavaa? Tulevatko työntekijät klikkaamaan tätä sisältöä vai persoonallisuustestiä jollain muulla sosiaalisella kanavalla? Edelman kehitti ennen lanseerausta interaktiivisen sisältösuunnitelman Workplacea varten. Edelmanilla ollaan saavutettu menestystä esimerkiksi #makemeproud tarinankerrontakampanjalla, joka kannustaa työntekijöitä jakamaan asiakastöitään, joista he ovat ylpeitä.

Johda johtajien kautta

Edelmanilla ollaan kokeiltu yrityksen sisäisiä suoria videolähetyksiä. Johtajille on tärkeää olla aktiivisia Workplacessa, sillä myös se mitä he eivät tee on oma vahva viestinsä. Edelmanilla esimiehiä kannustetaan siirtämään sähköpostin jakelulistat Workplaceen.

Vahvista tiimejä paikallisella autonomialla

Jokaisella Edelmanin verkoston globaalilla toimistolla on oma uniikki strategiansa Workplacessa, joka heijastaa paikallista markkina-aluetta, kulttuuria ja tiimidynamiikkaa.

Muista jatkuva ylläpito

Näyttävän julkistuksen jälkeinen hohto hälvenee, kun uutuudenviehätys katoaa. Työntekijöiden sitoutuneisuuden maksimointi Workplacen avulla vaatii jatkuvaa sisällön suunnittelua, johtamista, harjoittelua ja muutosten hallintaa.

Edelman tekee yhteistyötä Facebookin Workplacen kanssa ja auttaa yrityksiä sitouttamaan työntekijöitä Workplacen käyttöön. Edelmanilla asiakkaita autetaan suunnittelemaan ja käynnistämään kampanjoita, sitouttamaan työntekijöitä, luomaan sisältöjä, jotka herättävät huomiota ja tarjotaan esimiehille mahdollisuuksia rakentaa vahvempia suhteita työntekijöihinsä.

 

Lähde ja kuva: edelman.com

Read More
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
fiSuomi
en_GBEnglish (UK) fiSuomi