Uusi viestintäkulttuuri on täällä

Uusi viestintäkulttuuri on täällä

Hei, 

Suomessa luodaan uutta viestinnän kulttuuria. Haluamme rakentaa tätä kulttuuria myös organisaatiollenne. Moni yritys on jo kasvamassa oman alansa toimialamediaksi ja kohderyhmiä kerätään omille alustoille (verkkosivut ja some). Enää ei ylitetä vain uutiskynnystä, vaan myös Google-kynnys tulee osata ylittää.

 

Oikealla sisällöllä kannattavaa liiketoimintaa

Viestinnän asiantuntijoina tavoitteemme on tarjota ratkaisuja yritysten ja organisaatioiden kysymyksiin, mitä aktiivinen ja laadukas sisältötuotanto on, mistä se rakentuu, miten sitä voi vahvistaa ja miten organisaatiot ja yritykset voivat rakentaa sen varaan parempaa tulevaisuutta ja kannattavampaa liiketoimintaa.

Tekniset ratkaisut ovat monesti jo olemassa, mutta oikeita sisältöjä tarvitaan ja niitä tarvitaan koko ajan lisää. Vain aktiivisella ja laadukkaalla sisältötuotannolla voidaan pysytellä kohderyhmien mielissä ja erottua kilpailijoista. 

Sisältöteemat hallittaviksi kokonaisuuksiksi

Tarjoamme  viestinnän työkaluja sisältötuotannon suunnittelun tueksi.  Näillä ratkaisuilla edistämme vastuullista liiketoimintaa ja luomme tehokasta viestintää.

Mikä tahansa sisältö ei kuitenkaan riitä. Vastuuviestintä on erinomainen näkökulma ja toteutusmalli niin tuotteista, palveluista, toimintaketjuista, ihmisistä kuin taloudesta kertomiseen.

Keräämme sisältötuotannon teemat hallittavaksi kokonaisuudeksi, joita hyödynnetään vastuullisuus- ja markkinointiviestinnän kanavissa, kuten kotisivuilla, digitaalisessa mediassa, SOMEssa sekä muissa valituissa sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavissa.

Tehokkailla toimintamalleilla uutta kulttuuria

Uudet toimintamallit ja ratkaisut sisältötuotannon haasteiden purkamiseksi ovat jo olemassa. Asiakkaidemme kanssa otamme aina lähtökohdaksi sen, että avoimesti toiminnastaan kertovat toimijat luovat uutta sisältötuotannon kulttuuria; on se sitten uutta osaamista, tuotteita tai palveluita.

Menestyksekästä alkua viestinnän alkavaan syyslukukauteen, ja tervetuloa juttusille kanssamme Mothersip of Workiin!

P.S. Muistathan myös kyselymme MISTÄ SEURAAT UUTISIA – kiitos vastauksistasi!

Yhteistyöterveisin,

Olli Ollila
toimitusjohtaja
Pilgrim Oy/ Edelman Finland Affiliate
Pieni Roobertinkatu 9, 00130 Helsinki
p. 040 589 7754
olli.ollila@pilgrim.fi
www.pilgrim.fi

Pilgrim Edelman on viestintä- ja sisältömarkkinointitoimisto, joka uudistaa asiakkaidensa viestintää tekemällä asioita median murroksessa toisin kuin ennen. Luomme yrityksille parempia edellytyksiä puhutella kohderyhmiään suoraan eri kanavissa sekä perinteisen median kautta. 

Erikoistumme mm. vastuuviestintään osana perinteistä viestintää ja uuden ajan sisältömarkkinointia.

 

Ole oma mediasi!

Tänä päivänä moni asia on muutoksessa ja yksi ison myllerryksen kenttä on media. Kun jokainen meistä omine älylaitteinemme ja somekanavinemme on mobiili media, perinteisellä medialla on pulmia löytää juuri se haluttu sisältö ja niin käsiteltynä, että siitä halutaan maksaa – joko verovaroin tai suoraan.

Muutos luo monia uusia tapoja toimia ja se tarjoaa uuden mahdollisuuden myös yritysten ja yhteisöjen viestintään. Yritykset ja yhteisöt voivat jo nyt ja jatkossa olla omien toimialojensa uutislähteitä ja alkaa toimia viestinnässään median tavoin. Ne voivat kerätä omia suoria kohderyhmiään omille verkkosivuilleen uutishuoneisiin tai ajankohtaista-osioihin. Enää ei tarvitse välttämättä ylittää uutiskynnystä, vaan asioita voidaan kertoa myös suoraan niistä kiinnostuneille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita laadun eli faktapohjaisuuden tai objektiivisuuden karsiutumista aiheen käsittelyssä – päin vastoin. Luottamus vuorovaikutuksessa on yritysten omamediallisen viestinnän keskiössä siinä missä perinteisessä toimittajien tai asiakasjulkaisuiden kautta kohderyhmiin suunnatussa viestinnässäkin.

Videoiden merkitys kasvussa

Videoilla on kasvava merkitys yritys- ja yhteisöviestinnässä. Monilla on jo oma YouTube-kanava videosisältöjä varten, mutta esim. Facebook arvottaa siihen suoraan ladattuja mp4-tiedostoja YouTube-sisältöjä korkeammalle. Liikenteen ohjaamiseksi omalle sivulle on järkevää julkaista video tai muu sisältö www-sivuilta suoraan omille somekanaville. Näin päästään omien kohderyhmien keräämisessä alkuun. Hieno päämäärähän voisi olla mm. se, että kun omasta toimialasta halutaan tietoa, oman yrityksen verkkosivuja käytetään tietolähteenä. Se vaatii hyvää aiheenkäsittelyä jokaisen yksittäisen uutisen tai artikkelin kohdalla ja voi tarkoittaa myös kumppanien kanssa yhdessä tehtävää sisältöä.

Eräs hyvä esimerkki yhteistyökumppaneiden kanssa tehdystä sisällöstä on keuhkoterveyden asiantuntija Filha ry:n 110-vuotisvideo, joka julkaistiin sekä heidän omalla YouTube-kanavallaan että verkko- ja Facebook-sivuillaan. Aiheen käsittelyssä annettiin puheenvuoro kumppaneille omien puheiden sijaan, ja verkkoon laaditussa videota pohjustavassa artikkelissa huomioitiin hakukoneoptimoituvan verkkokirjoituksen perussääntöjä. Verkkokirjoittamisesta ja Google-kynnyksen ylittämisestä lisää seuraavassa blogissa.

Jos et sinä kerro omaa tarinaasi, joku muu kertoo sitä puolestasi. Nyt jos koskaan on hyvä paikka ottaa oma viestintä vahvasti omiin käsiin.

 

5 asiaa, jotka viestinnän ammattilaiset voivat oppia startup-yrityksiltä

5 asiaa, jotka viestinnän ammattilaiset voivat oppia startup-yrityksiltä

Startup-yrittäjiltä edellytetään valppautta, luovaa ongelmanratkaisutaitoa sekä paineensietokykyä sekä sopeutumista yllättäviin tilanteisiin. Toki myös suunnitelmallisuus ja pidemmälle kohdistuvat tavoitteet tukevat kasvuyrittäjän menestystä. Startupien ajatusmaailmaa voidaan soveltaa myös viestintätiimin arkeen, sillä kaikenkokoisilta yrityksiltä edellytetään reaktiokykyä ja valppautta. Tässä viestintätiimin toiminnalla on keskeinen rooli.

Mitä viestinnän tekijät voivat omaksua startupien toiminnasta omaan tekemiseensä valppaana olemisen ja sopeutumisen ohella?

1. Intohimo ja itsevarmuus

Aito usko omaan ideaan ja tekemiseen on startupeille ominaista. Myös viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää olla itsevarma ja uskoa siihen, mitä tekee. Viestijän oma, aito intohimo tekemiseen näkyy ja herättää intohimoa myös ympäristössä.

2. Erottautuminen ja uudet näkökulmat

Startup-yritys perustetaan usein ratkaisemaan jotakin tiettyä ongelmaa tai haastetta. Yksi suurimmista haasteista viestinnän tekemisessä on erottautua informaatiotulvasta kiinnostavalla tavalla. Startupien ”out of the box” -ajattelu, tapa etsiä ja löytää luovia ratkaisuja sekä tehdä asioita eri tavalla kuin muut voi siten toimia inspiraationa myös viestinnän tekijöille.

3. Riskinottokyky

Yritysmaailmassa erottautuminen edellyttää riskinottokykyä, ja siten viestinnän ammattilaiset voivat oppia startup-mentaliteetista heittäytymistä ja rohkeutta. Asiantuntijuuden ei aina tarvitse tarkoittaa pönötystä tai asioiden tekemistä samalla tavalla kuin ennen. Riskien ei myöskään tarvitse olla suuria, mutta toimintatapojen tuulettaminen voi muuttaa paljon.

4. Avoin työkulttuuri ja yhdessä tekeminen

Startup-yrityksissä pyritään välttämään hierarkiaa. Koska avoin tiedon jakaminen voidaan nähdä keskeisenä edellytyksenä esimerkiksi tulokselliselle päätöksenteolle, matala hierarkia ja yhdessä tekemisen kulttuuri voivat olla hyödyksi myös viestintätiimille. Toimiva vuorovaikutus tukee yhteisten tavoitteiden saavuttamista, ja parhaat ideat voivat syntyä spontaaneissa kohtaamisissa.

5. Verkostoituminen

Startup-yrittäjille kohdennettuja verkostoitumistapahtumia on runsaasti, ja jos sopivaa tapahtumaa ei ole, he järjestävät sellaisen itse. Tilaisuuksissa on aina vahva positiivinen energia ja yhteisöllinen ilmapiiri. Verkostoituminen sekä viestinnän ammattilaisten kesken että yrityksen sisäisten tiimien välillä tukee yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja tuo uusia ideoita sekä virtaa viestinnän tekemiseen.

Kuinka menestyä hektisessä työympäristössä

Kuinka menestyä hektisessä työympäristössä

Viestinnän parissa työskentely on toisinaan varsin nopeatempoista ja tilanteet alati muuttuvia. Tällaisessa työympäristössä menestyminen saattaa tuntua aika ajoin haastavalta.

Seuraavat hyviksi todetut asiat on hyvä pitää mielessä menestymisen saavuttamiseksi:

 • Kukaan ei ole ajatustenlukija. Kollegat auttavat sinua mielellään saavuttamaan tavoitteesi – kunhan he tietävät mitä ne ovat. Älä pelkää aloittaa keskustelua tavoitteistasi ja unelmistasi.
 • Työpaikalta löytyy asiantuntija lähes kaikkeen. Jos aloitat uutta projektia, joka sijoittuu sinulle tuntemattomalle alueelle, kysy ensin itseltäsi ”olisiko joku kollegoistani työskennellyt aiheen parissa aiemmin?” Usein 15 minuutin keskustelu aiheesta alan asiantuntijan kanssa antaa sinulle enemmän informaatiota kuin tunnin Googletussessio.
 • Viestintätoimistossa työskentelyn voi rinnastaa opiskelumaailmaan. Jokainen asiakas ja projekti on mahdollisuus kartuttaa ymmärrystä asioista. Kuten opiskellessa, myös viestintätoimistossa työskennellessä sinulla on pysyviä teemoja ja projekteja, joiden parissa työskentelet. Onkin tärkeää jättää tilaa myös valinnaisille opinnoille eli uusille, normista poikkeaville projekteille. Pidä myös silmät auki uusien asiakkuuksien suhteen.
 • Mentorin arvoa ei tule väheksyä. Etsi henkilö, joka on valmis auttamaan sinua navigoimaan hankalissa tilanteissa, antamaan omaan kokemukseen perustuvia neuvoja, auttamaan ymmärtämään miten edetä urallasi ja kannustamaan sinua menestymään.
 • Pidä tiimin vetäjät ja työkaverit ajan tasalla siitä, missä vaiheessa etenet projektien parissa. On parempi informoida liikaa, kuin liian vähän.
 • Kuten opiskellessa, myös työelämässä aktiivinen läsnäolo on tärkeää. Osallistu keskusteluun palavereissa, tuo esille mielenkiintoisia näkökulmia ja ennen kaikkea – kysy kysymyksiä. On aina parempi nostaa kätensä ja kysyä, jos jotain jäi epäselväksi kuin sukeltaa epävarmana tuntemattomaan. Kollegat voivat toimia erinomaisina inspiraation lähteinä, sillä on todennäköistä, että he ovat kamppailleet samojen kysymysten ja epävarmuuksien kanssa aiemmin.

Pyri siis aloittamaan työpäiväsi hymyissä suin, pidä pää kylmänä hankalilta tuntuvissa tilanteissa, osallistu aktiivisesti, äläkä pelkää kysyä niitä kuuluisia tyhmiä kysymyksiä. Muista, ettet ole yksin! Vuorovaikuta rohkeasti työkavereidesi kanssa ja opi uutta niin virheistä kuin onnistumisista matkalla kohti tavoitteitasi.

 

Lähde: Edelman.com

Kuva: Creative Commons

2016 – kuluttajavetoisen markkinointiviestinnän vuosi

2016 – kuluttajavetoisen markkinointiviestinnän vuosi

Hyvää uutta vuotta 2016!

Tämän vuoden digitaalisen markkinoinnin trendit painottuvat uusien teknologioiden hyödyntämiseen, luovuuden korostamiseen sekä ennen kaikkea kuluttajan kasvaneen roolin huomioimiseen. Yritysten kannattaa lähestyä digitaalisuutta ja sosiaalisen median markkinointia yhä strategisemmin ja luovemmin. Näin tehdään vaikutus kuluttajaan ja saavutetaan oman liiketoiminnan päämäärät.

Ennustuksia tehdessä on hyvä tarkastella digitaalisen markkinoinnin kokonaiskuvaa, joka muotoutuu ja kehittyy jatkuvasti. Merkittävää on nyt se, että markkinoijat ja teknologiat eivät enää ole pääroolissa mitä tulee nopeaan ja jatkuvaan digitaalisen markkinoinnin kehittymiseen.

Edelmanin digitaalisen markkinoinnin ennusteen mukaan kuluttajista tulee markkinoinnin tärkein prioriteetti vuonna 2016. Kaikilla menestyneillä digitaalisilla trendeillä on yhteistä ainakin yksi asia: kuluttajan huomioiminen. Tämän päivän kuluttajilla on enemmän valtaa kuin koskaan aiemmin. He kertovat meille, mitä he haluava. Tämä tapahtuu sekä epäsuorasti käyttäytymisen ja datan kautta että suoran vuorovaikutuksen avulla.

Tänä vuonna uudet teknologiat ja niiden tuomat mahdollisuudet edesauttavat brändejä asettamaan kuluttajat markkinointistrategioidensa keskiöön aivan uudella tavalla. Edelmanin Digitaalisten trendien ennuste tutkii, kuinka videosisällöt, vaikuttajien sitoutuminen, sosiaalinen kanssakäyminen, sosiaalinen kuuntelu ja ristiin käytettyjen laitteiden käytön kuluttajakartoitus mullistavat kuluttajakokemuksen.

Alla listattuna Edelmanin 5 tärkeintä digitaalisen markkinoinnin trendiä vuodelle 2016.

 1. Video: video tulee dominoimaan digitaalisia alustoja yhä enemmän ja enemmän. Markkinointimahdollisuudet ovat loputtomat.
 1. Luovat vaikuttajat: avain onnistuneeseen vaikuttajamarkkinointiin on aito luovuus, joka pohjautuu yhteistyöhön.
 1. ”Osta nyt” -vallankumous: digitaalisilla alustoilla yleistynyt ”osta nyt” –toimintatapa avaa oven kasvaneelle sosiaaliselle tilinpidolle sekä entistä tarkemmalle markkinoinnin kohdentamiselle.
 1. Sosiaalisesta kuuntelusta sosiaaliseen viisauteen: on tärkeää, että uusimmat sosiaalisen kuuntelun teknologiat kertovat yritysten tärkeistä päätöksistä, kuten uusista tuotelanseerauksista.
 1. Ristiin käytettyjen laitteiden kuluttajakartoitus (cross-device consumer journey mapping): tämä merkitsee kykyä kartoittaa kuluttajakäyttäytymistä ostosten ja eri laitteiden käytön perusteella. Kartoituksen avulla selvitetään, minkä brändien laitteita kuluttaja käyttää niin sanotusti ristiin. Onko hänellä Applen älypuhelin ja Samsungin tabletti? Mitä hän tarvitsisi seuraavaksi? Tämä tulee mullistamaan kohdennetun markkinoinnin.

Tämä vuosi tuo räätälöidyn kokemuksen entistäkin paremmin kuluttajien saataville. Olemme voimakkaasti mukana tämän muutoksen eteenpäin viemisessä.

 

Luottamus lautasella

Kuvat: Eeva Kolu  

KirjoittajaAura Soininen, nuorempi viestintäkonsultti

Ruoka ja ravinto ovat nykyisin yleinen puheenaihe ja niihin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Ravitsemustietoiset kuluttajat haastavat ruoka- ja juomateollisuuden, ja siltä odotetaan muiden teollisuudenalojen ohella läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. Markkinointi ja mainonta eivät välttämättä enää riitä – jos ainesosaluettelo ei kestä päivänvaloa, tuote jätetään kaupan hyllyyn. Tällaisia ravitsemustietoisia kuluttajia ovat esimerkiksi boxturnerit sekä lohas- eli lifestyles of health and sustainability -kuluttajat.

Boxturner-kuluttajalle ei riitä ruokatuotteen “enemmän proteiinia”-maininta, vaan hän katsoo pakkauksesta tuoteselosteen muutkin ainesosat, ja arvioi kriittisesti, miten ne häneen vaikuttavat ja siten tuotteen merkityksen itselleen. Lohas-kuluttajat puolestaan arvostavat erityisesti kestävää kehitystä, terveellisyyttä sekä eettisyyttä, ja joka kolmas suomalainen tekeekin ravintoonsa liittyvät valinnat näistä lähtökohdista. Kuulun itse tähän kolmannekseen, ja pyrin tekemään mahdollisimman vastuullisia sekä eettisiä valintoja.

Edelmanin toteuttaman luottamusbarometrin mukaan näyttäisi siltä, että Euroopassa ruoka- ja juomateollisuuteen luotetaan (62%) muihin teollisuudenaloihin verrattuna (48%) enemmän. Samalla havaittiin, että ruoka- ja juomateollisuutta tulisi entistäkin vahvemman luottamuksen rakentamiseksi kehittää esimerkiksi vastuullisuuden, kestävyyden sekä yhteiskuntavastuun osa-alueilla. Tutkimuksen mukaan ruoka- ja juomateollisuuden tuotantoketjun läpinäkyvyys koetaan eurooppalaisten keskuudessa merkitykselliseksi, mutta tutkimuksen tulosten valossa sen liiketoimintaa voitaisiin kehittää edelleen eettisemmäksi sekä ympäristöystävällisemmäksi. Konkreettisesti tämä voisi tarkoittaa vaikkapa aiempaa merkittävämpää panostusta hyväntekeväisyyteen sekä tuotantoketjun kehittämistä vastuullisemmaksi, kuten tiiviimpää yhteistyötä viljelijöiden tai muiden yritysten kanssa. Matkustin Peruun vuonna 2013 ja vierailin paikallisilla hedelmäfarmeilla. Kokemus muutti suhtautumistani eksoottisiin hedelmiin, sillä oli kiinnostavaa nähdä viljelyprosessi sekä tavata mangoja ja passionhedelmiä tuottavat viljelijät.

Työntekijät ovat keskeisessä roolissa yhteiskuntavastuun toteuttamisessa ja kehittämisessä, sillä ympäristön käsitys organisaatiosta muodostuu työntekijöiden jakamista kokemuksista. Edelmanin luottamusbarometrissa todettiinkin, että ihmiset suosittelevat luotettaviksi kokemiaan yrityksiä läheisilleen, ja tekevät useimmiten juuri suosituksiin pohjautuvia valintoja. Yrityksen toiminta muodostaa perustan vastuullisen liiketoiminnan kehittämiselle, ja viestinnän avulla voidaan tukea luottamuksen rakentamista.

Kuluttajien sitouttaminen edellyttää siten myös yrityksen sitoutumista toimimaan aidosti eettisesti, avoimesti ja vastuullisesti. Luottamuksen vahvistamiseksi ruoka- ja juomateollisuus voisi edelleen kehittää sidosryhmäyhteistyötään ja viestiä siitä avoimesti. Siten vastuullisuutta tarinallistamalla voidaan rakentaa luottamusta, aina pellolta lautaselle.