Some on uusi etusivu

Heinäkuun lopussa Morning Consultin (USA) julkaiseman tutkimuksen mukaan 42 prosenttia amerikkalaisesta aikuisväestöstä lukee uutisia Facebookista useita kertoja päivässä. Perinteisistä kanavista uutisia seuraa tutkimuksen mukaan 20 %, Google News:in kautta 15 % ja Twitterin kautta 12 %. Tämä koskee erityisesti nuoria aikuisia; 47 % alle 30-vuotiaista ja 52 % 30-44 -vuotiaista luottaa uutistarjonnassa Facebookiin.

 

Morning Consultin aiemmin viime joulukuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan vastaajat eivät olleet erityisemmin huolestuneita valeuutisista. 66 % vastaajista oli sitä mieltä, että jää lukijan vastuulle määritellä, onko uutinen totta vai tarua. Sama määrä vastaajia sanoi kuitenkin myös, että hakukoneiden pitäisi pystyä erottelemaan tarjonnasta valeuutiset.

Miksi tämä muutos tapahtuu? Markkinatutkimusyritys Com Scoren mukaan lähes 70 % online-ajasta vietetään mobiililaitteella ja kaikista kanavista useimmiten Facebookissa. Valtamediayhtiöt ovat epäonnistuneet tavoittamaan suurimman osan uutisenkuluttajien päätelaitteista. Sosiaalisen median kanavat ovat sitä vastoin vahvoilla tavoittavuudessa. Esimerkiksi Edelmanin asiantuntija Steve Rubel kertoo etsivänsä uutisensa jo pääosin Twitteristä.

Tunteet kiitävät, mutta fakta liikkuu hitaasti somessa

Edelman tekee yhteistyötä Newswhipin kanssa tunnistaakseen julkaisijat, joilla on tukevin jalansija sosiaalisessa mediassa. Facebookissa vahvimmilla eli eniten luettujen listoilla ovat mm. Huffington Post, NBC ja USA Today. Nuorimpien kuluttajien tavoittamiseksi nämä ovat todellisia avainmedioita.

Myös suomalaiset seuraavat medioita sekä yksittäisiä toimittajia sosiaalisen median kautta. Esimerkiksi Twitterissä jaettu artikkeli saattaa saada sosiaalisessa mediassa palautetta ja kommentteja vaikkapa suoraan siinä haastatelluilta henkilöiltä. Siten some voi auttaa nostamaan esiin uusia näkökulmia perinteisessä mediassa julkaistuihin sisältöihin.

Muutoksella on merkitystä myös siihen, millaista sisältöä ja viestintää PR-ammattilaisten tulisi tehdä. Voimme lähestyä suoraan kohderyhmiä sosiaalisessa mediassa, jos osaamme tuottaa kiinnostavaa sisältöä, jota ihmiset haluavat jakaa. Sosiaalisessa mediassa hyvä sisältö on visuaalista, tiivistä ja tunteita puhuttelevaa.

Faktat sen sijaan liikkuvat sosiaalisessa mediassa tahmeahkosti. Kun esimerkiksi tunnettu mielipidevaikuttaja julkaisee omaan työhönsä liittyvän asiapitoisen tekstin omalla some-kanavallaan, se tyypillisesti saa huomattavasti vähemmän reaktioita kuin tunnepitoinen ja/ tai henkilökohtaiseen elämään liittyvä päivitys.

Valtavan tavoittavuutensa takia sosiaalisesta mediasta onkin siis tullut uutisten uusi etusivu. Mutta millaisten uutisten? Sosiaalisen median tunnepitoisuus on huomattava, mutta faktoilla lienee edelleen paikkansa maailmaa paremmaksi paikaksi rakentavassa viestinnässä ja uutisoinnissa.

Teksti pohjautuu Edelmanin toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan Richard Edelmanin blogiin, jonka voi lukea täältä.

 

 

Share This