Videon merkitys viestinnässä, myynnissä ja markkinoinnissa kasvaa

Videon merkitys viestinnässä, myynnissä ja markkinoinnissa kasvaa

Pilgrimin kumppaniverkostoon kuuluva valokuvaaja Iiro Rautiainen on kuvausmaailman monitaituri, joka nauttii aidoista ihmiskohtaamisista ja näiden tilanteiden pukemisesta vaikuttaviksi, autenttisiksi videoiksi ja kuviksi. Valo -ja videokuvauksessa tekninen laatu sekä välitön tunnelma ovat hänelle ykkösprioriteetteja. Valokuvien kuten videoidenkin tarve sisällöissä kasvaa tasaisesti, eikä ole yhdentekevää, millainen kuva tai video käyttöön valitaan.

Iiron mukaan yrityksissä kaivataan nykyään eniten autenttista tunnelmaa ilmentävää video- ja kuvamateriaalia, joka tuotetaan ketterästi laadusta tinkimättä. 

– Relevantin ja aidon viestinnän tarve vauhdittaa kuvien tarvetta. Myös ajankohtaiset tapahtumat sekä halu puhutella sidosryhmiä suoremmin somessa vaikuttavat välittömyyttä ilmentävien video- ja kuvamateriaalien kasvuun. Ketteryyttä arvostetaan, koska näin voidaan reagoida nopeasti sekä vaikuttaa monitasoisesti erilaisiin kohderyhmiin.

Case: lautasliinatehdas Fiblon Oy kertoi trendeistä ja arvoista videolla

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Anne Ekberg. Kuva Iiro Rautiainen.

Lautasliinatehdas Fiblon Oy kertoi ravintola- ja kahvila-alalla vuosina 2021-2022 keskeisistä trendeistä videolla. Videolla on helppo kiteyttää pääsanomia ja sijoittaa niitä yrityksen ja sen asiakkaan kontekstiin. Näin vastaanottajan on helpompi ymmärtää viestin merkitys omassa työssä.

Katso esimerkki.

Iiro Rautiaisen showreel.

Oletko kiinnostunut oppimaan lisää siitä, mikä tekee yritysvideosta hyvän? Millaiseen videoon kiinnitetään huomiota, mikä katsotaan loppuun asti, millainen video jää mieleen? Pilgrim tarjoaa aiheesta kiinnostuneille mahdollisuuden tunnin maksuttomaan online-sparraukseen maalis-huhtikuun aikana. Jos kaipaat sparrausta yritysvideoista, ole yhteydessä nina.alivirta(at)pilgrim.fi, niin voimme sopia sinulle sopivan ajan!

Lue myös!

Edelman keskittyy mitattaviin sisältöihin – myös Suomen affiliatti Pilgrim panostaa yhä vahvemmin tavoittaviin verkkosisältöihin

Pilgrimin affiliaattiemo Edelman julkaisi helmikuussa 2021 globaalin sisällöntuotantokeskuksen, Edelman Studiosin. Studio pitää sisällään kaksi yksikköä: Ensimmäinen on ansaittua mediaa painottava Blue Room, joka luo nopeasti jaettavia uutis-, kulttuuri- ja ilmiösisältöjä. Toinen on tuotantoyhtiö Edelman Productions, joka erikoistuu kanavien ja yleisöjen yhdistämisen kautta tuotettuun sisältöön osana dataa ja oivalluksia tuottavia kampanjoita, joita aktivoidaan oman, ansaitun ja maksetun viestinnän avulla.

Edelmania Suomessa edustava Pilgrim Oy on liiketoiminnassaan samoilla linjoilla.

– Perinteisen mediaviestinnän osuus kaikessa työssämme on selvästi vähentynyt. Samalla, kun arvostamme osaamistamme sillä saralla, keskitymme yhä vahvemmin mietittyihin sisältöihin verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Median murros on jatkunut pitkään ja sen seurauksena media yritysten viestinnän julkaisualustana on muuttunut vuosi vuodelta haasteellisemmaksi. Samalla digitalisaation ja nyt pandemian johdosta yhä suurempi osa kaupasta siirtyy verkkoon, mikä lisää online-kaupankäyntiä tukevien verkkosisältöjen tarvetta entisestään, Pilgrimin liiketoimintajohtaja Nina Alivirta sanoo.

Lue lisää.Toimivat verkkosisällöt tuovat asiakkaan verkkokauppaan

Toimivat verkkosisällöt tuovat asiakkaan verkkokauppaan

Verkkosivujen ja verkkomyynnin merkitys on kasvanut jatkuvasti ja koronaviruspandemian aikana yhä useampi yritys siirtyi myymään tuotteitaan ja palveluitaan verkossa. Tästä syystä löydettävyyteen ja luottamuksen herättämiseen verkossa kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Sisällöntuotannon keskeinen tehtävä on kauppapolkujen luominen johon tarvitaan laadukkaita sisältöjä sekä verkkomarkkinoinnin ja -datan ymmärrystä. Pilgrimin kumppani Sointi Oy:n Teemu Hillervo on verkkomyynnin ja -markkinoinnin kokenut ammattilainen ja monipuolinen liiketoiminnan kehittäjä.

70 % ostopäätöksestä tehdään jo ennen varsinaista yhteydenottoa.

– Nyt aletaan vasta ymmärtää, miten tärkeitä verkkosisällöt ja verkkomarkkinointi ovat. 70 % ostopäätöksestä tehdään jo ennen varsinaista yhteydenottoa. Nykyisin ihmiset tutkivat yrityksiä todella paljon verkossa. Tästä syystä olennaista on, että perusasiat verkkosivuilla ovat kunnossa: löydettävyys ja tarvetta vastaavat sisällöt ovat keskeisiä asioita. B-to-b -puolella on lisäksi tärkeää mm. se, että ihmiset näkyvät – että yrityksellä on kasvot.

Onko pandemia muuttanut verkkomarkkinointia?

– Pandemia on ainakin lisännyt verkkomarkkinointia. Iso osa yrityksiä alkoi myydä verkossa tuotteita ja palveluita kevään 2020 aikana ja uskon, että tämä jää pysyväksi ilmiöksi. Verkkomarkkinoinnissa on todella tärkeää muistaa se, että ei ohjata ostajia ikään kuin tyhjään taloon – verkkosivuilta pitää löytyä sisältöä, joka vastaa verkkomarkkinoinnissa esitettyihin viesteihin. Kampanjatuote pitää löytyä helposti ja nopeasti ja lisäksi sen ympärillä tulee olla muuta, kampanjan aiheeseen liittyvää sisältöä.

Millainen verkkomarkkinointi yleistyy ja vahvistuu, millainen ei?

– Nuoret eivät usko enää juurikaan mitään, mitä verkkosivuilla lukee, vaan he tutkivat tarkasti verkosta löytyvät arvostelut yrityksestä, palvelusta tai tuotteesta – toki tietoisina siitäkin, että aina kaikki arvostelutkaan eivät ole rehellisiä arvioita. Nuorten valveutuneen verkkokäyttäytymisen johdosta sosiaalisen median vaikuttajamarkkinointi yleistyy ja se puree. Sisällöt, sisällöt ja vielä kerran sisällöt ovat avainasemassa tässäkin.

Mitä haluaisit sanoa kaikille verkkomarkkinointia pohtiville yrityksille?

– Ehdottomasti verkkoon – se on tänä päivänä edullista, mitattavaa, kehitettävää ja tavoittavaa. Tekemisen on kuitenkin oltava suunnitelmallista, koska verkko on valtava paikka ja siellä on paljon käyttäjiä. Kohdennetut kampanjat purevat paremmin kuin ne, jotka ohjaavat liikennettä sivuille vain yleisellä tasolla. Tästä syystä verkkopolun rakentamiseen kannattaa satsata. Mitä tietoa hakeville sinun yritykselläsi on vastaus? Näkyykö se kotisivuillasi?

Entä mikä ja millainen on hyvä verkkomarkkinointikampanja?

– Toistaiseksi aika harva yritys on miettinyt asiakaspolkua; eli sitä, millä tuotteilla ja osaamisella asiakkuudet tavallisesti lähtevät käyntiin. Osaatko sinä vastata tähän kysymykseen? Se tarve, jonka yritys ratkaisee, on se, minkä pohjalta yrityksen pitää verkosta löytyä. Sisällön pitää liittyä verkkokampanjan väittämiin. Toisin sanoen verkkomainontaa ei kannata tehdä, jos verkkosivuilla ei ole asiakkaiden tarvealueisiin liittyvää sisältöä. Hyvä kampanja on sellainen, missä on mietitty kirkas polku, tavoitteet ja mittarointi. Myynnin on myös oltava hereillä – kun liidejä alkaa tulla, pitää miettiä, miten myynti vastaa. Asiakkaat eivät jaksa vastaamattomuutta ja odottelua.

Mitä verkkomarkkinointiin liittyvää kysymystä huomaat pohtivasi öisin?

– Löydettävyys ja sisällöt ovat tosi tärkeä juttu verkossa. Monesti käy on niin, etten löydä hakemaani tietoa – jota on liian vähän tai se on monen klikkauksen päässä tai pahimmillaan vanhentunutta.  Pienet voittavat isot, jos ne ovat rakentaneet oman löydettävyytensä isoja paremmin. Loppu viimein laatu ratkaisee tässäkin.

Myös Pilgrimin affiliaattiemo Edelman keskittyy jatkossa vahvasti mitattaviin sisältöihin. Tutustu tästä Edelman Studios -lanseeraukseen.

Viestinnän fokus mietittyihin ja mitattaviin sisältöihin

Viestinnän fokus mietittyihin ja mitattaviin sisältöihin

Pilgrimin affiliaattiemo Edelman julkaisi tällä viikolla globaalin sisällöntuotantokeskuksen, Edelman Studiosin. Studio pitää sisällään kaksi yksikköä: Ensimmäinen on ansaittua mediaa painottava Blue Room, joka luo nopeasti jaettavia uutis-, kulttuuri- ja ilmiösisältöjä. Toinen on tuotantoyhtiö Edelman Productions, joka erikoistuu kanavien ja yleisöjen yhdistämisen kautta tuotettuun sisältöön osana dataa ja oivalluksia tuottavia kampanjoita, joita aktivoidaan oman, ansaitun ja maksetun viestinnän avulla.

Samalla Edelman allekirjoitti yhteistyösopimuksen ranskalaisen videomediayhtiön Brutin kanssa. Brutin yleisö koostuu kahdesta miljardista ihmisestä 57 maassa, mikä takaa Edelman Studiosin tuottamille sisällöille varman ja kattavan jakeluverkoston. Edelman investoi uudistuksen yhteydessä myös VidMobiin, jonka avulla sisältöjä on mahdollista optimoida reaaliajassa.

Uudistuksen taustalla on kasvava tarve tavoittaa loppukäyttäjät suoraan – valtamedioihin kohdistuu yltyvä taloudellinen paine ja kustannusleikkausten jatkuessa uutishuoneet kutistuvat.

– Mediasuhteet ovat keskeinen osa Edelmanin ydinosaamista jatkossakin, mutta suoraan tavoittaviin sisältöihin keskittyminen on median murroksen sanelema välttämättömyys, kertoo Edelmanin toimitusjohtaja Richard Edelman.

Nykyajan viestinnäntekijät eivät kirjoita lehdistötiedotteita, vaan pohtivat, miten jokaisesta ideasta voidaan tehdä tarina, joka suostuttelee, inspiroi ja kouluttaa. Tämä on viestinnän taidetta, joka yhdistelee rationaalista ja emotionaalista kerrontaa.

– Markkinat ovat kiinnostuneita datalähtöisestä ja edullisesta sisällöstä, joka tuotetaan optimoidussa mittakaavassa ja tahdissa. Olemme lähestymässä ajatusta, jonka CBS Newsin entinen toimitusjohtaja Andrew Heyward vuosikymmen sitten kiteytti: jokaisen yrityksen tai brändin tulisi olla oma mediayhtiönsä. Annamme asiakkaille mahdollisuuden luoda ja omistaa kertomuksensa, mikä herättää huomiota, koska he voivat kommunikoida samalla vauhdilla, jolla katsojat tänä päivänä kuluttavat tietoa. Toimimme uutisten nopeudella ja tuotantotiimillämme on poliittisen kampanjan mentaliteetti, jonka pääperiaatteina ovat nopeus, jaettavuus ja tarkkuus, Edelman kiteyttää.

Edelmania Suomessa edustava Pilgrim Oy on liiketoiminnassaan samoilla linjoilla.

– Perinteisen mediaviestinnän osuus kaikessa työssämme on selvästi vähentynyt. Samalla, kun arvostamme osaamistamme sillä saralla, keskitymme yhä vahvemmin mietittyihin sisältöihin verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Median murros on jatkunut pitkään ja sen seurauksena media yritysten viestinnän julkaisualustana on muuttunut vuosi vuodelta haasteellisemmaksi. Samalla digitalisaation ja nyt pandemian johdosta yhä suurempi osa kaupasta siirtyy verkkoon, mikä lisää online-kaupankäyntiä tukevien verkkosisältöjen tarvetta entisestään, Pilgrimin liiketoimintajohtaja Nina Alivirta sanoo.

Lue lisää.

Hyvä viestintä syntyy rohkaisun ja innostuksen ilmapiirissä

Hyvä viestintä syntyy rohkaisun ja innostuksen ilmapiirissä

Sisältö- ja viestintätoimisto Pilgrim tuottaa säännöllisesti verkkosisältöjä Ahma insinöörien verkkosivuille. Uusimmat sisällöt kootaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvään Ahman polulla -uutiskirjeeseen, joka lähetetään sidosryhmille ePressi-jakelupalvelun kautta. Samanaikaisesti verkkosivuja ollaan uudistamassa Pilgrimin yhteistyökumppanin Sointi Oy:n kanssa. Mediaviestintään sopivat aiheet nousevat esiin sisältösuunnittelussa ja ne tarjoillaan ammattimedioille osana toimialalla käytävää vuoropuhelua. Tänä päivänä viestintää rakennetaan moniulotteisesti omien sisältöjen sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän kautta.

Säännöllisesti uudistuvilla verkkosisällöillä Ahma insinöörit kertoo sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkailleen, mitä yrityksessä tehdään, kuinka siellä toimitaan ja ketkä työtä tekevät. Entisenlaiset staattiset verkkosivut ovat jäämässä historiaan ja yhä useampi yritys rakentaa omaa mediaa. Verkkosisältöjä rakennetaan lukija- ja hakukoneystävällisiksi parhaan lukukokemuksen ja löydettävyyden takaamiseksi.

– Verkkosisällöt auttavat meitä antamaan konkreettisemman kuvan toiminnastamme kuin pelkästään yleisellä yrityskuvauksella pystymme. Lisäksi etenkin henkilöistä kertovat artikkelimme palvelevat rekrytointia. Työnhakija saa käsityksen, miten meillä toimitaan, suoraan tekijöiltä, mikä ei esimerkiksi haastattelutilanteessa usein toteudu. Verkkosisältöjen avulla kerromme olevamme olemassa ja toiminnassa paremmin kuin pelkän staattisen nettisivun avulla, toimitusjohtaja Saara Kippo kuvailee.

Ahma insinöörien tärkeimmät kohderyhmät ovat olemassa olevat ja tulevat asiakkaat sekä alan muut asiantuntijat.

– Tarvitsemme työtä ja tekijöitä, joita ilman maltillisen kasvun strategiamme ei voi toteutua. Haluamme näyttäytyä asiantuntijaorganisaationa, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus rakennushankkeiden läpiviennistä. Haluamme myös näyttäytyä työpaikkana, jossa jokaisen tekijän toiveet ja tarpeet pyritään huomioimaan ja työnteosta tehdään mahdollisimman joustavaa.

Mediaviestintä sisältötuotannon osana

Näkyminen ammattimedioissa tuo yrityksille tunnettuutta ja luo uskottavuutta.

– Nettisivuillemme harva eksyy vahingossa lukemaan verkkosisältöämme. Jos meistä kertova artikkeli on ammattijulkaisussa tai pääsemme kommentoimaan ajankohtaisia asioita, näymme parhaassa tapauksessa suurelle osalle ammattimedian lukijoista. Tunnettuuden kasvattamiseksi tämä on erittäin tärkeää.

Pilgrimin tuotantoprosessi osallistaa muttei kuormita

Saara Kipon mukaan Pilgrimillä osataan kuunnella toiveet ja lukea välillä rivien välistäkin mikä miellyttää tai tökkii. Samalla Pilgrim rakentaa sekä pitkäaikaisen viestintästrategian että yksittäiset artikkelit Ahma insinöörien brändin näköisiksi ja tavoitteita palveleviksi. Viestintäsuunnitelma rakennetaan rungoksi, mutta tarvittaessa siitä joustetaan tilanteen mukaan.

– Ideoimme yhdessä, mutta verkkosisältöjen tuottaminen ei kuormita meitä. Mielipiteitämme kuunnellaan ja saamme asiantuntevia ohjeita siitä, miten voimme näkyä haluamallamme tavalla. Tapaamisiin ja kuvauksiin osallistuu Pilgrimiltä aina useampi henkilö. Saamme kokemuksen, että me ja asiamme on heille tärkeää ja koko tiimi Pilgrimiltä ajaa juuri sitä.

Ahma insinööreillä ei ole riittävää viestinnän osaamista oman organisaation sisällä. Ulkoistetun viestintätoimiston roolissa Pilgrim on ottanut tehtäväkseen luoda viestintästrategiaa, joka on Ahma insinöörien näköinen ja palvelee muuttuvia tarpeita joustavasti.

– Se, miten näymme tilaajille, kilpailijoille ja muille asiantuntijoille, määräytyy pitkälti viestinnän kautta. Siksi on tärkeää, että se toteutetaan sellaisen tahon toimesta, joka ymmärtää ydintoimintamme ja osaa tuoda esiin parhaat puolemme. Viestinnän tarkoitus on herättää kiinnostusta ja luottamusta Ahma insinöörejä kohtaan. Tällöin täytyy myös meidän ahmalaisten olla innostuneita niistä aiheista, joita julkaisemme. Pilgrimin tiimin kanssa ideointi ja toteutus on inspiroivaa ja hauskaa, haastattelut ja kuvaukset rentoja ja mukavia tilanteita. Lisäksi oman työn näkeminen ulkopuolisen silmin on välillä terapeuttistakin.

Rohkaisua ja kannustusta asiantuntijaroolin rakentamisessa

Moni viihtyy huonosti videokameran edessä. Myös Saara Kippo kertoo jännittävänsä usein, onko sanottava riittävän kiinnostavaa ja saako sen esitettyä niin, että ajatukset todellakin välittyvät kuuntelijalle.

– Näissä tilanteissa minulle on erittäin tärkeää, että viestintätiimi on kannustava ja rohkaiseva. Pilgrimin tiimiin opin nopeasti luottamaan ja he saivat nämä etukäteen epämukavilta tuntuneet tilanteet rennoiksi ja luonteviksi. Eli sen lisäksi, että yrityksemme saa ammattitaitoista viestintäkonsultointia ja -toteutusta, saan itse hauskoja hetkiä mukavassa porukassa kaupan päälle.

Lautasliinatehdas tavoittaa kohderyhmät verkossa

Lautasliinatehdas tavoittaa kohderyhmät verkossa

Verkkosisältöjen merkitys oikeiden kohderyhmien tavoittamiseksi on kasvanut viime vuosien aikana selvästi. Poikkeusaika on voimistanut tätä kehitystä, sillä yhä useampi kohtaaminen ja ostotapahtuma tapahtuu verkossa.

Sisältötoimisto Pilgrim on Lautasliinatehdas Fiblonin sisältötuotannon kumppani. Uusimmista sisällöistä: Joulukattaus – pieni ja kaunis ele asiakkaan huomioimiseksi, Pieni Lautasliinaopas, osa 1 – monipuolinen lautasliina ja Kaunis ravintolaelämys turvallisesti – ohjeita tuputtamatta vastaavat toimittajat Nora Tamminen ja Nina Alivirta sekä kuvaaja-videokuvaaja Iiro Rautiainen.

Katso inspiroiva jouluvideo!

Käy tutustumassa lautasliinojen inspiroivaan maailmaan!

Viestintä 2021: Sisällöt, sisällöt ja vielä kerran sisällöt

Viestintä 2021: Sisällöt, sisällöt ja vielä kerran sisällöt

Verkkosivujen ja verkkomyynnin merkitys kasvaa tasaisesti – varsinkin koronaviruspandemian aikana yhä useampi liiketoiminnan harjoittaja siirtyi myymään tuotteitaan ja palveluitaan verkossa. Esimerkiksi Pilgrim perusti poikkeusaikana Viestinnän verkkokaupan. Tästä syystä löydettävyyteen ja luottamuksen herättämiseen verkossa kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Sisällöntuotossa yksi keskeinen tehtävä on myös kauppapolkujen luominen. Kaikkiin näihin tehtäviin tarvitaan laadukkaita sisältöjä sekä verkkomarkkinoinnin ja -datan ymmärrystä. Pilgrimin kumppani Sointi Oy:n Teemu Hillervo on verkkomyynnin ja -markkinoinnin kokenut ammattilainen ja monipuolinen liiketoiminnan kehittäjä.

Mainostoimistotausta avasi Teemulle oven verkkomarkkinoinnin pariin. Työskenneltyään mainosalalla jonkin aikaa hän siirtyi kehittämään uutena liiketoiminta-alueena Joiqu-työkalua; uudentyyppistä mainos- ja viestintätoimistojen projektinhallintajärjestelmää.

– Kun koulutin mainos- ja viestintätoimistoille Joiqun käyttöä, opin, kuinka verkossa toimitaan ja mitä mahdollisuuksia siellä on yrityksille. Olimme tiedonjanoisia ja uskalsimme tutkia ja kokeilla erilaisia juttuja. Näistä opeista syntyi pohja omalle yritykselleni Soinnille.

Kuinka suuri rooli verkkomarkkinoinnilla on tämän päivän viestinnässä, myynnissä ja markkinoinnissa?

– Nyt aletaan vasta ymmärtää, miten tärkeitä verkkosisällöt ja verkkomarkkinointi ovat. 70 % ostopäätöksestä tehdään jo ennen varsinaista yhteydenottoa. Nykyisin ihmiset tutkivat yrityksiä todella paljon verkossa. Tästä syystä olennaista on, että perusasiat verkkosivuilla ovat kunnossa: löydettävyys ja tarvetta vastaavat sisällöt ovat keskeisiä asioita. B-to-b -puolella on lisäksi tärkeää mm. se, että ihmiset näkyvät – että yrityksellä on kasvot.

Onko pandemia muuttanut verkkomarkkinointia?

– Pandemia on ainakin lisännyt verkkomarkkinointia. Iso osa yrityksiä alkoi myydä verkossa tuotteita ja palveluita kevään 2020 aikana ja uskon, että tämä jää pysyväksi ilmiöksi. Verkkomarkkinoinnissa on todella tärkeää muistaa se, että ei ohjata ostajia ikään kuin tyhjään taloon – verkkosivuilta pitää löytyä sisältöä, joka vastaa verkkomarkkinoinnissa esitettyihin viesteihin. Kampanjatuote pitää löytyä helposti ja nopeasti ja lisäksi sen ympärillä tulee olla muuta, kampanjan aiheeseen liittyvää sisältöä.

Millainen verkkomarkkinointi yleistyy ja vahvistuu, millainen ei?

– Nuoret eivät usko enää juurikaan mitään, mitä verkkosivuilla lukee, vaan he tutkivat tarkasti verkosta löytyvät arvostelut yrityksestä, palvelusta tai tuotteesta – toki tietoisina siitäkin, että aina kaikki arvostelutkaan eivät ole rehellisiä arvioita. Nuorten valveutuneen verkkokäyttäytymisen johdosta sosiaalisen median vaikuttajamarkkinointi yleistyy ja se puree. Sisällöt, sisällöt ja vielä kerran sisällöt ovat avainasemassa tässäkin.

Mitä haluaisit sanoa kaikille verkkomarkkinointia pohtiville yrityksille?

– Ehdottomasti verkkoon – se on tänä päivänä edullista, mitattavaa, kehitettävää ja tavoittavaa. Tekemisen on kuitenkin oltava suunnitelmallista, koska verkko on valtava paikka ja siellä on paljon käyttäjiä. Kohdennetut kampanjat purevat paremmin kuin ne, jotka ohjaavat liikennettä sivuille vain yleisellä tasolla. Tästä syystä verkkopolun rakentamiseen kannattaa satsata. Mitä tietoa hakeville sinun yritykselläsi on vastaus? Näkyykö se kotisivuillasi?

Entä mikä ja millainen on hyvä verkkomarkkinointikampanja?

– Toistaiseksi aika harva yritys on miettinyt asiakaspolkua; eli sitä, millä tuotteilla ja osaamisella asiakkuudet tavallisesti lähtevät käyntiin. Osaatko sinä vastata tähän kysymykseen? Se tarve, jonka yritys ratkaisee, on se, minkä pohjalta yrityksen pitää verkosta löytyä. Sisällön pitää liittyä verkkokampanjan väittämiin. Toisin sanoen verkkomainontaa ei kannata tehdä, jos verkkosivuilla ei ole asiakkaiden tarvealueisiin liittyvää sisältöä. Hyvä kampanja on sellainen, missä on mietitty kirkas polku, tavoitteet ja mittarointi. Myynnin on myös oltava hereillä – kun liidejä alkaa tulla, pitää miettiä, miten myynti vastaa. Asiakkaat eivät jaksa vastaamattomuutta ja odottelua.

Mitä verkkomarkkinointiin liittyvää kysymystä huomaat pohtivasi öisin?

– Löydettävyys ja sisällöt ovat tosi tärkeä juttu verkossa. Monesti yrityksissä on niin, etten löydä hakemaani tietoa – jota on liian vähän tai se on monen klikkauksen päässä tai pahimmillaan vanhentunutta.  Pienet voittavat isot, jos ne ovat rakentaneet oman löydettävyytensä isoja paremmin. Laatu ratkaisee.

Tutustu myös Pilgrimin brändiviestinnän kumppaniin Pasi Turkkaan!