Lisääntyvä eriarvoisuuden tunne rapauttaa luottamusta

Lisääntyvä eriarvoisuuden tunne rapauttaa luottamusta

Luottamuksen tilaa ja merkitystä Suomessa käsitellään Pilgrimin Luottamusaamussa
3.3.2020 Hotel Kämpin Peilisalissa.

Vuoden 2020 Edelman-luottamusbarometri osoittaa, että vahvasta globaalista taloudesta ja hyvästä työllisyydestä huolimatta suurin osa vastaajista kaikilla kehittyneillä markkinoilla ei usko olevansa paremmassa taloudellisessa asemassa viiden vuoden kuluttua. Lisäksi 56 % uskoo, että kapitalismi nykymuodossaan aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä.

”Olemme keskellä luottamuksen paradoksia. Siitä lähtien, kun aloimme mitata luottamusta 20 vuotta sitten, talouskasvu on edistänyt luottamuksen lisääntymistä. Tämä jatkuu edelleen Aasiassa ja Lähi-idässä, mutta ei kehittyneillä markkinoilla, joilla kansalliset tuloerot ovat nyt tärkeämpi tekijä. Pelot tukahduttavat toivoa, ja ajatukset kovasta työstä, joka ennen pitkää vie uralla eteenpäin, eivät enää päde,” Edelmanin toimitusjohtaja Richard Edelman toteaa.

Huolet ovat laaja-alaisia ​​ja syviä. Suurin osa työntekijöistä (83 %) maailmanlaajuisesti on huolissaan automaation aiheuttamasta työpaikkojen menetyksestä, uhkaavasta lamasta, koulutuksen puutteesta, halvemmasta ulkomaisesta kilpailusta, maahanmuutosta ja keikkataloudesta. Lähes kaksi kolmesta tuntee teknologisen muutoksen vauhdin olevan liian nopea. Eikä mistään ole olemassa yhtä sovittua totuutta; 76 % sanoi olevansa huolissaan valeuutisten käytöstä aseena.

Liiketoiminta ottaa johtavan roolin (58 %) luotetuimpana yhteiskunnallisten asioiden edistäjänä.

”Liiketoiminta on täyttämässä populismin ja puoluehallinnon jättämää tyhjiötä. Se ei voi enää toimia kuten ennen keskittyen yksinomaan osakkeenomistajien osinkoihin. Kun 73 % työntekijöistä kertoo haluavansa mahdollisuuden muuttaa yhteiskuntaa, ja lähes kaksi kolmasosaa kuluttajista mieltää itsensä arvopohjaisiksi ostajiksi, toimitusjohtajat alkavat vähitellen ymmärtää, että heidän toimeksiantonsa on muuttunut, ” Edelman sanoo.

Toimitusjohtajien odotetaan johtavan edestä päin. Yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia työntekijöistä sanoo, että toimitusjohtajien tulisi puhua päivittäisistä aiheista, mukaan lukien uudelleenkoulutus, tekniikan eettinen käyttö ja tuloerot. Kolme neljäsosaa väestöstä uskoo toimitusjohtajien johtavan muutosta sen sijaan, että odottaisi hallituksen määräävän sitä.

Luottamus myönnetään nykyään kahdella erillisellä ominaisuudella: pätevyys (lupausten täyttäminen) ja eettinen käyttäytyminen (tekemällä oikeita asioita ja työskentelemällä yhteiskunnan parantamiseksi). Ei ole enää kyse vain siitä, mitä teet vaan myös siitä, miten teet.

”Siksi Suomessakin yritysten on todella tärkeää miettiä, miten johdetaan ja miten viestitään. Sanojen pitää vastata tekoja ja vain omasta performanssista puhumalla ei enää välttämättä päästä pitkälle. Tulevaisuus on niillä, joilla on luottamusta, ja luottamusta on niillä, jotka ajattelevat myös maailmaa oman toiminnan ympärillä, ” Pilgrim, Edelman Affiliaten toimitusjohtaja Olli Ollila sanoo.

Tämän vuoden tulokset osoittavat, että yhtäkään neljästä instituutiosta ei pidetä sekä pätevänä että eettisenä. Yritykset sijoittuvat korkeimmalle osaamisessa ja pitävät huomattavaa 54 pisteen keulaa hallitukseen, kun arvioitiin siitä, kuinka hyvin instituutiot hallitsevat oman työnsä (64 vs. 10 %). Kansalaisjärjestöt johtavat eettisyydessä sekä hallitusta (31 pisteen ero) että elinkeinoelämää (25 pisteen ero). Hallitusta pidetään sekä epäpätevänä että epäeettisenä, mutta ympäristön suojelemisessa ja tuloerojen epätasapainon korjaamisessa siihen luotetaan yli kaksi kertaa enemmän kuin yrityksiin. Mediaa pidetään myös epäpätevänä ja epäeettisenä: enemmistö (57 %) ei usko, että media tekee hyvää työtä mielipiteiden ja tosiasioiden erottamisessa, mutta pitää niitä korvaamattomina uutisten tuottamisessa (58 %).

”Kun olemme seuranneet 40 globaalia yritystä kuluneen vuoden aikana, olemme oppineet, että eettiset tekijät, kuten integriteetti, luotettavuus ja olemassaolon tarkoituksesta kumpuava toiminta, kattaa lähes 76 % liiketoiminnan luottamuspääomasta, kun taas osaamisen osuus on vain 24 %,” Edelman Intelligencen puheenjohtaja Antoine Harary tiivistää.

”Luottamus liittyy kiistattomasti oikein tekemiseen. Taistelu luottamuksesta käydään eettisyyden kentillä. ”

Lue lisää Edelmanin tiedotteesta.

Tervetuloa Luottamusaamuun ti 3.3.2020
Klo 8.30 – 11.00
Hotel Kämp, Peilisali
Pohjoisesplanadi 29, HKI
Ilmoittautuminen

Luottamusviestinnän lyhyt oppimäärä: ollaan ihmisiksi!

Luottamusviestinnän lyhyt oppimäärä: ollaan ihmisiksi!

Nykyisin on tapana jakaa vinkkilistoja kaikista asioista. Kuinka matkustat oikein, kuinka hoidat parisuhdettasi oikein, kuinka menestyt sosiaalisessa mediassa.

Hyvin usein vinkkejä jaetaan aiheista, joita soisi voivan pitää itsestäänselvyyksinä – missä sisin ohjaa ilman ohjekirjaa kunhan vain kuuntelet.

Luottamuksestakin on olemassa lukuisia listoja, joiden lukeminen saa meidät nyökyttelemään. Ehkäpä ne ovat tarpeellisia. Ne tekevät näkymätöntä näkyväksi.

– Ole johdonmukainen
– Ole avoin
– Käy vuoropuhelua

Siistiä, selkeää, ymmärrettävää.

Vai onko sittenkään, kun ystävämme tulkinta astuu kuvaan? Palaverissa oltuaan voi nimittäin hyvinkin kuvitella käyneensä vuoropuhelua. Vuoropuhelu – check!

Pointin ohittavia ymmärtämättä jättämisen sudenkuoppia on silmänkantamattomiin, kun asiat nipistetään yhden sanan listoiksi.
Itse sanoisin mieluummin vaikkapa, että näe maailma ympärilläsi ja ymmärrä oma roolisi siinä, äläkä missään tapauksessa koskaan istu huoneessasi kuin mörkö puhumatta kenellekään ja katsomatta ketään silmiin. Koska sellainen käytös, halusimmepa tai emme, herättää kummeksuntaa ja epäilyitä siinä, missä vaikeneminen herättää kysymyksiä ja on poikkeuksetta jonkinlainen kriisin siemen.

Kysy kysymyksiä! Paljasta viisautesi ja vaadi tietää, miksi! Uskalla puhua totta, silloinkin ja varsinkin silloin, kun se kirpaisee ja näytät haavoittuvaiselta. Rosot luovat luottamusta: näytät tajuavasi olevasi ihminen ihmisten joukossa ja tarvitsevasi muiden hyväksyntää silloinkin, kun asiat eivät ole hyvin.

Listojen ongelma on, että ne eivät auta soveltamaan erilaisiin tilanteisiin, eikä äiti ole aina mukana selittämässä. Valtakunnan tasolla luottamus on erilainen ilmiö kuin yksilötasolla, eikä esimerkiksi mediaa voi katsoa silmiin kahden kesken ja kysyä: oletko vilpittömästi etsimässä totuutta vai luomassa how to -journalismia edistääksesi levikkimyyntiä?

Pitäisikö meidän listojen sijaan porautuakin arvoihin, palata perusasioihin – sisimpään? Olisiko hyvä, jos voisimme luoda vaikkapa kymmenen kohdan vinkkilistan niistä sisäisen ohjauksen kohdista, joiden varassa voi varmistua siitä, että luomme toimissamme luottamusta itseemme ja muihin?

Ja kas, tällainen listahan on olemassakin jo. Aika hyvin viestittykin vielä, koska kaikki luultavasti muistavat sen. Listan konteksti tosin ehkä hämää joitakin ja sen skaalautuminen esimerkiksi yritysjohdon tarpeisiin saattaa siksi ontua.

Silti tänäkin päivänä saadaan huomata, kuinka esimerkiksi miljonäärejä tehtaillut hoiva-ala maksaa kovaa, ansaitsemaansa, hintaa siitä, kun se on tehnyt toiselle sen, mitä ei olisi tehnyt itselleen.

Kun unohdamme yritysten yhtälöstä ihmisen: asiakkaat, työntekijät, sidosryhmät, olemme auttamatta matkalla pois luottamuksesta, ja ilman luottamusta toimintaedellytykset lakkaavat olemasta. Ja niin niiden pitääkin.

Vain rakentaessasi luottamusta olet varmalla tiellä tulevaisuuteen, sillä vastoinkäymisissäkin sinulla on sidosryhmien tuki etkä jää yksin. Kaiken kattavasti luottamuksen rakentamisesta voi sanoa vain pari pientä kaikkialla toimivaa sanaa: ollaan ihmisiksi!

Luottamus syntyy lähellä – Nina Alivirta Bonfiren haastattelussa

Luottamus syntyy lähellä – Nina Alivirta Bonfiren haastattelussa

Pilgrimin liiketoimintajohtaja Nina Alivirta keskusteli Bonfiren Maria Sillanpään kanssa luottamusviestinnästä.

Luottamusviestinnällä tarkoitan kaikkea viestintää, jonka tarkoituksena on luottamuksen synnyttäminen. Luottamukseen voidaan vaikuttaa niin isoissa, kuin pienissäkin tilanteissa, mutta sen synnyttämiseen ei ole yhtä tiettyä työkalupakkia ja tapaa. Luottamuksen synnyttäminen vaatii oikeanlaista asennetta ja tapaa viestiä.

LUOTTAMUSAAMU 2019

NELJÄ NÄKÖKULMAA LUOTTAMUKSEEN

Julkistamme maailman johtaviin viestintätoimistoihin kuuluvan, vuoden digitoimistoksi vuonna 2018 valitun Edelmanin vuosittaisen TRUST BAROMETER -tutkimuksen tulokset Helsingissä keskiviikkona 13.2.2019.

Klo 8.00–10.30 järjestettävässä Luottamusaamussa avaamme tutkimuksen neljä tärkeintä näkökulmaa – luottamus yhteiskuntaan, liiketoimintaan, kolmanteen sektoriin ja mediaan – kansainvälisten ja kotimaisten asiantuntijoiden seurassa.

Tammikuun lopussa Davosissa julkistettava vuoden 2019 Edelmanin luottamusbarometri on yrityksen yhdeksästoista vuosittainen luottamus- ja uskottavuustutkimus. Kaikkiaan 30 maassa toteuttava tutkimus keskittyy neljään osa-alueeseen: kansalaisten luottamus valtiojohtoon, mediaan, yrityksiin ja hyväntekeväisyysjärjestöihin. Tutkimuksessa käydään läpi yli 33 000 vastausta.

Aamiaistilaisuuden keynote-puheenvuoron pitää kansainvälisen Edelman-ketjun Lontoon-johtaja Hugh Taggart.

Alkupuheenvuorojen jälkeen kuuntelemme keskustelun Neljä näkökulmaa luottamukseen. Keskustelemassa ovat kansanedustaja,arkkitehti Anders Adlercreutz, Helsingin Sanomien toimittaja HeikkiAittokoski, Mobile Pay Finland Oy:n toimitusjohtaja Anniina Heinonen ja CMI:n viestintäjohtaja Elina Lehtinen.

Keskiviikko 13.2.2019
Klo 8.00–10.30
(aamiainen tarjolla klo 8.00 alkaen, ohjelma 8.30 alkaen)
Café Ekberg Extra, Bulevardi 9 (2. krs), Helsinki

Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautumiset ma 10.2.2019 mennessä: nina.alivirta(at)pilgrim.

Nähdään Luottamusaamussa!

Nina Alivirta, Olli Ollila & Jaakko Tapaninen