Haluatko kertoa yrityksesi tarinan Pilgrimin uudessa verkkoartikkelisarjassa?

Haluatko kertoa yrityksesi tarinan Pilgrimin uudessa verkkoartikkelisarjassa?

Pilgrimin uusi verkkoartikkelisarja Suomalaisyritysten luottamuksen juuret – vastuullisuus ennen, nyt ja tulevaisuudessa sukeltaa vastuullisuuden, vastuuviestinnän ja luottamuksen ansainnan juuriin tutkimalla suomalaisyritysten keinoja ansaita ja ylläpitää luottamusta toimimalla ja viestimällä vastuullisesti. Tietoa kerätään yritysten avainhenkilöhaastatteluilla ja artikkelit julkaistaan yksitellen noin kerran kuukaudessa Pilgrimin verkkosivuilla ja somekanavissa sekä Vastuulliset viestijät -LinkedIn-ryhmässä. Ensimmäinen, lautasliinatehdas Fiblonin tarina, julkaistiin tällä viikolla.

Sarjan yksi näkökulma on ajatus siitä, että ennen yritysvastuu oli konkreettisempaa kuin nykyisin. Tuotantolaitosten ympärillä elävät ihmiset ja kyläyhteisöt olivat konkreettisesti riippuvaisia toimijoista ja toimijat heistä, joten vastuullisuuden ja luottamuksen yhteys oli konkreettinen.
Riippuvuusside on ollut selkeästi kaksisuuntainen yritysten ja työntekijöiden välillä, eikä ympäröivä yhteiskunta ole ollut kaukaisella ulkokehällä, vaan hyvän elämän ihmisille ja yrityksille mahdollistava läheinen kokonaisuus, joka ansaitsi yritysten hyvää siinä missä toisinkin päin.

– Nykyisin yhteys yritysten, työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteiskunnan välillä on abstraktimpi, kaukainenkin ja sidokset näkymättömiä. Kun yritysten ja ihmisten side oli ennen läheinen ja konkreettinen, on hyvä kysyä, onko vastuullisuus ja vastuuviestintä lähtökohtaisesti yhteisöjen ja yhteisen luottamuksen piirin rakentamista? Entä onko yhteisen luottamuksen piirin näkymä jotenkin kadonnut? Kun nykyisin viestitään ulospäin, puhutellaan kaukaisempia sidosryhmiä. Miten ne tuodaan omaan vaikutuspiiriin ja ollaan aidosti vastuussa heistäkin – ei vain omista työntekijöistä? Mitä tuo laajempi vastuu voisi olla, Pilgrimin sisällöntuottaja-toimittaja Nora Tamminen pohtii.

Pörssiyhtiöitä moititaan kasvottomuudesta, jollaista ennen ei sellaisenaan ollutkaan. Miten siis korporaatiokasvottomuudesta päästään uskottavuuteen nykypäivän keinoin?

Historian hyvää ei kannata häivyttää

Kaikki haastattelut keskittyvät kuvaamaan sitä, miten kussakin haastatellussa yrityksessä luodaan luottamusta toiminnassa, johtamisessa, asiakastyössä, markkinoinnissa ja viestinnässä.

– Verkkoartikkelisarjassa yritykset kertovat, kuinka arvokasta luottamus heille on ja miten sitä rakennetaan. Yritykset ovat luottamuksen luonnissa hyvin eri kohdissa ja on kiinnostavaa nähdä, onko luottamuksen ja vastuullisuuden poluissa yritysten välillä joitakin yhtäläisyyksiä ja toisaalta, löytyvätkö nykypäivän tai tulevaisuuden onnistumisen reseptit yritysten menneestä ajasta. Jatkuvaan kasvuun pyrkivässä maailmassa on hyvä huomata, että historian hyvää ei kannata häivyttää, Pilgrimin luottamusviestinnän asiantuntija Nina Alivirta sanoo.

Onko sinun yritykselläsi sopiva tarina Pilgrimin verkkoartikkelisarjassa kuvattavaksi? Tai tiedätkö sellaisen? Otamme mielellämme vastaan vinkkejä hyvistä yrityksistä haastateltaviksi verkkoartikkelisarjaan.


Lupa innostua: myönteinen vie eteenpäin vastuutyössäkin

Lupa innostua: myönteinen vie eteenpäin vastuutyössäkin

Vastuu ja vastuuviestintä – monille nämä termit kertovat jostakin vakavasta, raskaasta aihealueesta. Sellaisesta, missä virheitä ei sallita. Tämä on yksi näkökulma vastuullisuuteen ja siitä kertomiseen.

Luulenpa, että se ei ole se näkökulma, joka valaisee tietä ja vie perille. Virheiden varominen saa pelkäämään ja pelko on huono kirittäjä kohti hyvää. Se voi saada toimimaan, mutta avoimuuden sijaan se saattaa kannustaa sulkeutumaan.

Vastuullisuudesta viestiminen ei vaadi virheettömyyttä; sen sijaan se vaatii rehellisyyttä, koska kukaan ei usko kerskujaan. Eikä pidäkään; tavoitteet kohti parempaa maailmaa ja yksinkertaisesti tulevaisuutta ovat kouriintuntuvan yhteiset. Ei ole edes klisee sanoa, että vain yhdessä pääsemme perille. Tarvitaan hyviä esimerkkejä ja niiden jakamista hyödyksi muillekin – ei voittoja yli muiden.

Olisiko vastuutyöstä ja -viestinnästä siis lupa innostua? Lähestyä hiilijalanjälkeä ja -kädenjälkeä vähemmän vaikean ja virheettömyyttä alleviivaavan näkökulman kautta? Uskon, että on, sillä useimmiten ihmiset haluavat kiinnittyä hyvään. Hyvä ja myönteinen kuljettavat eteenpäin kohti avoimuutta, pelko ja virheettömyyden vaatimus sulkevat ovia ympärillä. Lopulta terveen luottamuksen sijaan ihmisten ja yritysten välille laskeutuu terve epäilys. Joskus vain pelkkä epäilys, joka kroonistuu pysyväksi näkökulmaksi kaikkeen.

Kannustaisin siis kaikkia vastuusta kertovia ja kirjoittavia innostumaan hyvistä jutuista ja rohkeasti tarttumaan rosoisinkiin ja puolivalmiisiin aiheisiin. Näin emme kerro kiiltokuvin, vaan otamme ihmisiä aidosti mukaan keskusteluun. Vain yhdessä keskustellen rakennamme yhteistä hyvää; ja tämä voi vallan hyvin olla myös yritysten tavoite. Poliittisen kentän ollessa globaalisti epävakaa, yritysten rooli yhteiskunnan rakentajina ja tukipilareina korostuu.

Sillä, että kerrotaan hyvin tehdystä työstä innostuen, innostetaan muitakin samalle tielle. Vastuutyö on laji, missä voitetaan, kun kaikki ovat maalissa. Todellinen joukkuelaji siis, ja ehdottomasti innostumisen ja innostamisen arvoinen!

Nina Alivirta
nina.alivirta(a)pilgrim.fi
p. 040 589 7752

Kuka jaksaisi raporttia? Vinkit vuosikertomuksen tekemiseen

Kuka jaksaisi raporttia? Vinkit vuosikertomuksen tekemiseen

Vuosikertomus ja vastuuraportti maistuvat sanoinakin hieman pölyisiltä. Sitä ne usein ovatkin: prosenttilukuja, tilastoja ja kunniakkaan kuuloista selostusta toimitusjohtajalta siitä, miten arvoista on pidetty kiinni.

Raportointi on monella alalla pakollista eikä siihen panosteta sen enempää kuin on ihan välttämätöntä. Vuosikertomusten ja vastuuraporttien sisällössä on kuitenkin monesti arvokkaita viestinnän timantteja, jotka kaipaavat vain hieman tomuttamista, jotta kiilto saadaan esiin. Näistä asioista kannattaa kertoa tavalla, joka herättää lukijan mielenkiinnon – onnistunut raportointi voi olla yksi luottamusviestinnän keino.

Miten raportoida kiinnostavasti?

Lähde liikkeelle luovasti. Raportin ei ole pakko olla omien verkkosivujen pimeimpään nurkkaan piilotettu pdf-nivaska, vaan se saa olla feature-artikkeleita, videoita, värikkäitä graafeja ja vaikka podcast-sarja. Nosta esiin oman yrityksesi toiminnan kannalta oleelliset tapahtumat ja luvut sekä niiden merkitys – unohda raportointi raportoinnin vuoksi.

Kysy itseltäsi: miksi? Pelkkien listojen tekeminen tai tilastojen esittäminen ei ole järkevää, jos lukijalle ei kerrota, miksi pidätte esitettyä tietoa tärkeänä. Kerro tiiviisti ja korosta kerrottujen asioiden merkitystä juuri teidän yrityksenne kannalta. Mieti myös, millä perusteilla valitset raportoitavia asioita – pitääkö kaiken vaikuttaa hattaraiselta vai kerrotaanko asioista rehellisesti ja avoimesti. Sattuiko raportointijaksolla jotakin ikävää? Mitä siitä seurasi, opittiinko jotain? Älä piilottele vastoinkäymisiä, vaan kerro, miten niistä mentiin tai aiotaan mennä eteenpäin.

Näe mittakaava. Asioiden merkitystä ei pidä paisutella verhoilemalla sisältöä hölynpölyyn. Ei siis näin: ”mullistava uunipohjainen innovaatiomme kiihdyttää kehitystä ja asettaa uudet standardit leivontaprosesseihin”, vaan näin: ”käytämme paistaessa nykyään höyryä, joten hiivaleivän kuori on aiempaa rapsakampi”. Kukaan ei tee jatkuvasti häikäiseviä keksintöjä ja uudista alaa. Se ei haittaa. Jos joka asian tarjoilee kuin kyseessä olisi maailman ihmeellisin asia, ei se hämmästyttävä innovaatiokaan tunnu enää miltään, kun sellaisen joskus saa aikaiseksi. Ei ole myöskään syytä jättää vaatimattomammaksi koettua kehitystä kertomatta – pitää vain muistaa liittää siihen merkitys: miksi muutos tehtiin ja mitä hyötyä siitä on. Pienilläkin ideoilla on väliä! Yrityksen koosta riippuen kerrottavaa voi tosin kertyä liikaakin, jos kaikki pienetkin sattumukset haluaa liittää mukaan. Sopiva mittakaava on haettava oman toimialan ja kokoluokan mukaan.

Näytä konkretiaa. Raportissa ei pidä jättää kerrontaa arvojen ylätasolle tyyliin: ”Työntekijöiden hyvinvointi on meille tärkeää”. Kerro, miten asia on konkreettisesti huomioitu toiminnassa ja millaisia tekoja hyvinvoinnin edistämiseksi on tehty: onko parhaasta kahvimerkistä järjestetty äänestys, kotitoimistoihin viety ergonomiset työtuolit tai kaikille tarjottu hammastarkastus? Kerro siitä, mielellään kuvien kera!

Ole ymmärrettävä. On taitolaji kirjoittaa monimutkaisista asioista niin, että jokainen ymmärtää. Sidosryhmäsi edustajat voivat olla monenlaisten yhteisöjen edustajia, eikä kannata luulla, että esimerkiksi kaikki yrityksesi ydinalaan kuuluvat termit ja säädökset ovat samalla tavalla kaikille tuttuja. Kaiken sisällön paras mittari on se, jaksoiko joku lukea, katsoa tai kuunnella sen, ja saiko vastaanottaja jotakin irti siitä. Hyvä sisältö aukeaa helposti, ja sen kuuluu vaatia ponnisteluja vain tekijältään, ei koskaan vastaanottajaltaan. Tämä on niin tärkeä asia, että sanon sen vielä kääntäen: asiantuntijuutta ja älykkyyttä ei osoiteta vaikeiden sanojen määrällä ja virkkeiden pituudella.

Jos kaipaat apua kiinnostavamman vuosikertomuksen ja vastuuraportin tekoon, ole yhteydessä Pilgrimin tekijöihin! 

Edelmanilta tuore päivitys Luottamusbarometri-tutkimuksesta

Edelmanilta tuore päivitys Luottamusbarometri-tutkimuksesta

Pilgrimin affiliaattiemo Edelman on julkaissut uuden päivityksen Luottamusbarometri-tutkimuksesta. Edelman Intelligence toteutti tutkimuksen 15.-23.4.2020. Tutkimus kattoi yli 13 200 vastaajaa 11 maasta, jotka olivat Kanada, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Etelä-Korea, Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Keskeisin muutos Luottamusbarometrien aikaisempiin tuloksiin on hallitukseen kohdistuvan luottamuksen selkeä nousu. Luottamus hallitukseen kasvoi selvästi kuudessa maassa: Iso-Britanniassa (24 pistettä), Kanadassa (20 pistettä), Saksassa (19 pistettä) ja Etelä-Koreassa (16 pistettä).

”Historian suurimpiin lukeutuvan terveys- ja talouskriisin keskellä ihmiset odottavat hallitukseltaan johtajuutta ja toivoa”, Edelmanin toimitusjohtaja Richard Edelman sanoo. ”Rajoitustoimien nopeus ja laajuus, terveydenhuollon sankarillinen työ ja julkiselle sektorille suunnattujen tukien määrä ovat osoittaneet hallitusten kykenevän nopeisiin vaikuttaviin toimiin. Tämä on huomattava käännös hallituksille, jotka tavallisesti ovat luottamushierarkian pohjalla tai hyvin lähellä sitä.”


Lue koko tiedote Edelmanin sivuilta.

Edelmanilta luottamustutkimus pandemiaan liittyen

Edelmanilta luottamustutkimus pandemiaan liittyen

Luottamusaamu järjestettiin 3.3.2020 juuri Suomen koronavirusepidemian ehkäisytoimenpiteiden käyttöönoton alla. Luottamus on kaiken laadukkaan viestinnän päämäärä ja ihan erityisesti se on sitä nyt.

Auttaakseen yrityksiä kommunikoimaan tässä kriittisessä tilanteessa Pilgrimin affiliaattiemo Edelman teetti maaliskuun alussa kymmenen maata kattavan tutkimuksen Brasiliassa, Kanadassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Etelä-Koreassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Tutkimuksen tulokset vahvistavat yritysten roolia luotettavan ja oikea-aikaisen tiedon lähteenä.

Koronaviruksen aikana alhainen luottamus hallitukseen ja tiedotusvälineisiin on noussut konkreettisesti esiin. Monet ovat jättäneet huomiotta kriittisen terveysohjeistuksen osittain siksi, että he epäilevät saatavilla olevan tiedon todenmukaisuutta tai koska he luottavat vääriin tietoihin. Samalla monet yritykset ovat lähteneet täyttämään tietotyhjiötä luotettavien lähteiden, kuten tutkijoiden ja terveysviranomaisten, julkistamalla tiedolla tietäen, että työntekijät odottavat tietoja koronaviruksesta myös työnantajiltaan.

Alla tiivistelmä tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista:

Työnantajan viestintä koetaan uskottavaksi

Vuoden 2020 Edelman-luottamusbarometrin tuloksista selvisi, että hallituksella ja tiedotusvälineillä oli haasteita luottamuksessa jo ennen pandemiaa. Tutkimus osoitti, että ”työnantajani” oli luotetuin instituutio 18 pisteen erolla muihin yrityksiin ja kansalaisjärjestöihin, ja 27 pisteen erolla hallitukseen ja tiedotusvälineisiin. Tämä selittää uuden tutkimuksen löydöstä siitä, että työnantajan viestintä on uskottavin tietolähde koronaviruksestakin. 63 prosenttia sanoi uskovansa työnantajan kanavalta saatua tietoa yhden tai kahden altistumisen jälkeen, kun taas hallituksen verkkosivuilla olevaan tietoon luotti 58 prosenttia ja perinteisissä tiedotusvälineissä jaettuun tietoon vastaavasti 51 prosenttia.

Pääuutismedia luotettavin tietolähde

Suurimpiin uutistoimituksiin luotetaan melkein kaksi kertaa enemmän kuin maailmanlaajuisiin tai kansallisiin terveysjärjestöihin. Ystävät, perhe ja sosiaalinen media tietolähteinä pärjäävät luotettavuudessa huonosti, lukuun ottamatta kehittyviä markkinoita, kuten Etelä-Afrikkaa. Nuoret luottavat tasaisesti sosiaaliseen mediaan (54 prosenttia) ja valtamediaan (56 prosenttia), kun taas vanhemmat 55 vuotta täyttäneet ihmiset arvioivat valtamedian lähes kolme kertaa sosiaalista mediaa luotettavammaksi. Suuri osa vastanneista (74 prosenttia) kokee huolta viruksen leviämistä koskevista vääristä tiedoista ja valeuutisista.

Tutkijat ja lääkärit luotetuimpia asiantuntijoita

Luotettavimpia asiantuntijaviestijöitä koronavirusaiheessa ovat tutkijat ja lääkärit, samoin kuin terveysviranomaisten virkamiehet (pisteet vaihtelevat 68 prosentista 83 prosenttiin). Myös ”itsesi kaltaiseen ihmiseen” luotetaan (63 prosenttia). Hallituksen virkamiehet ja toimittajat ovat asteikon alareunassa, heihin luottaa alle 50 prosenttia vastanneista. ”Työnantajani” toimitusjohtajaan luottaa 54 prosenttia, eli toimitusjohtajat edustavat luottamuksen asteikolla vahvaa keskimaastoa. 85 prosenttia vastaajista sanoi haluavansa kuulla enemmän tutkijoilta ja vähemmän poliitikkoilta. Lähes 60 prosenttia vastaajista pelkää kriisiä liioiteltavan poliittisista syistä.

Lue lisää!

Yritykset ovat nyt niin toiminnassaan kuin viestinnässään aivan uuden tilanteen edessä.
Yritysten on täytettävä heikon luottamuksen luoma tyhjiö viestimällä proaktiivisesti luotettavin tiedon – tämä on sekä velvollisuus että mahdollisuus tiivistää luottamuksellisia suhteita kaikkiin sidosryhmiin.

On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki tekemämme päätökset perustuvat tosiasioihin ja annamme työntekijöille mahdollisuuden tuntea olevansa osa laajaa yhteiskunnallista liikettä pandemian torjumiseksi. Se on kaikkien etu.

Mitä tahansa tehdäänkin, viestintää ei pidä lopettaa. Vuoropuhelussa sidosryhmien kanssa rakennetaan ratkaisuita vaikean tilanteen yli.

Pilgrimin asiantuntijat ovat käytettävissäsi normaaliin tapaan niin meilitse kuin puhelimitsekin ja sparrausta sekä suunnittelua varten Zoom-alustalla.

Pidetään pyörät pyörimässä ja rakennetaan luottamusta poikkeustilanteessakin!

Nina Alivirta, liiketoimintajohtaja & luottamusviestijä
Pilgrim, Edelman Affiliate
nina.alivirta@pilgrim.fi
p. 040 589 7752

Luo luottamusta: Pieni viestintäopas poikkeustilanteisiin

Luo luottamusta: Pieni viestintäopas poikkeustilanteisiin

Tärkein asia, mistä kaikki me viestinnän asiantuntijat voimme aina ja nyt erityisesti pitää huolta, on varmistaa, että päätökset perustuvat tosiasioihin – eivät fiktioon. Siitä, että liikkeellä on vain ja ainoastaan oikeaa, varmistettua tietoa.

Edelmanin Luottamusbarometrin
opit on hyvä ottaa viestinnän suunnittelussa, toteutuksessa ja johtamisessa käyttöön. Tutkimuksen mukaan ”työnantajani” on luotetuin instituutio ja ”toimitusjohtajani” odotetaan keskustelevan ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista.

Alla seitsemän kohtaa, jotka huomioimalla yritykset ja yhteisöt ylläpitävät luottamusta viestinnän keinoin poikkeustilanteessa:

– Tee toimitusjohtajasta viimeistään nyt yrityksesi keulakuva, jonka tehtävä on käydä vuoropuhelua työntekijöiden ja kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa. Jos toimitusjohtaja vaikenee, yritys ei ansaitse luottamusta sisäisesti eikä ulkoisesti – varsinkaan poikkeustilanteessa.

– Perusta työntekijöiden ja sidosryhmien välille aktiivisesti päivitettävät viestinnän kanavat, jotta kaikki pysyvät ajan tasalla ajankohtaisista muutoksista. Muista varmistaa tietojen oikeellisuus!

– Älä oleta, että kaikki seuraavat mediaa tai viranomaislähteitä samalla tavalla ja muista, että oman yrityksesi tilanteista voit kertoa vain sinä. Ole aktiivinen, älä anna huhuille elintilaa.

– Vastaa kysymyksiin heti

– Korjaa väärät tiedot heti

– Nimeä henkilö, johon työntekijät voivat olla yhteydessä, jos heillä on koronaviruksen ehkäisyyn työtilanteissa liittyviä kysymyksiä

– Muista työyhteisön turvallisuuden varmistaminen: jos työntekijät mieluummin työskentelevät etäyhteydessä tai eivät matkusta, tarjoa heille tämä mahdollisuus ja kommunikoi siitä avoimesti. Tämä tieto voi olla olennainen myös asiakkaillesikin.

Jos kaipaat apua, voit olla yhteydessä meihin!

Olli Ollila
toimitusjohtaja
olli.ollila(a)pilgrim.fi
p. 040 589 7754