Edelmanilta tuore päivitys Luottamusbarometri-tutkimuksesta

Edelmanilta tuore päivitys Luottamusbarometri-tutkimuksesta

Pilgrimin affiliaattiemo Edelman on julkaissut uuden päivityksen Luottamusbarometri-tutkimuksesta. Edelman Intelligence toteutti tutkimuksen 15.-23.4.2020. Tutkimus kattoi yli 13 200 vastaajaa 11 maasta, jotka olivat Kanada, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Etelä-Korea, Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Keskeisin muutos Luottamusbarometrien aikaisempiin tuloksiin on hallitukseen kohdistuvan luottamuksen selkeä nousu. Luottamus hallitukseen kasvoi selvästi kuudessa maassa: Iso-Britanniassa (24 pistettä), Kanadassa (20 pistettä), Saksassa (19 pistettä) ja Etelä-Koreassa (16 pistettä).

”Historian suurimpiin lukeutuvan terveys- ja talouskriisin keskellä ihmiset odottavat hallitukseltaan johtajuutta ja toivoa”, Edelmanin toimitusjohtaja Richard Edelman sanoo. ”Rajoitustoimien nopeus ja laajuus, terveydenhuollon sankarillinen työ ja julkiselle sektorille suunnattujen tukien määrä ovat osoittaneet hallitusten kykenevän nopeisiin vaikuttaviin toimiin. Tämä on huomattava käännös hallituksille, jotka tavallisesti ovat luottamushierarkian pohjalla tai hyvin lähellä sitä.”


Lue koko tiedote Edelmanin sivuilta.

Edelmanilta luottamustutkimus pandemiaan liittyen

Edelmanilta luottamustutkimus pandemiaan liittyen

Luottamusaamu järjestettiin 3.3.2020 juuri Suomen koronavirusepidemian ehkäisytoimenpiteiden käyttöönoton alla. Luottamus on kaiken laadukkaan viestinnän päämäärä ja ihan erityisesti se on sitä nyt.

Auttaakseen yrityksiä kommunikoimaan tässä kriittisessä tilanteessa Pilgrimin affiliaattiemo Edelman teetti maaliskuun alussa kymmenen maata kattavan tutkimuksen Brasiliassa, Kanadassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Etelä-Koreassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Tutkimuksen tulokset vahvistavat yritysten roolia luotettavan ja oikea-aikaisen tiedon lähteenä.

Koronaviruksen aikana alhainen luottamus hallitukseen ja tiedotusvälineisiin on noussut konkreettisesti esiin. Monet ovat jättäneet huomiotta kriittisen terveysohjeistuksen osittain siksi, että he epäilevät saatavilla olevan tiedon todenmukaisuutta tai koska he luottavat vääriin tietoihin. Samalla monet yritykset ovat lähteneet täyttämään tietotyhjiötä luotettavien lähteiden, kuten tutkijoiden ja terveysviranomaisten, julkistamalla tiedolla tietäen, että työntekijät odottavat tietoja koronaviruksesta myös työnantajiltaan.

Alla tiivistelmä tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista:

Työnantajan viestintä koetaan uskottavaksi

Vuoden 2020 Edelman-luottamusbarometrin tuloksista selvisi, että hallituksella ja tiedotusvälineillä oli haasteita luottamuksessa jo ennen pandemiaa. Tutkimus osoitti, että ”työnantajani” oli luotetuin instituutio 18 pisteen erolla muihin yrityksiin ja kansalaisjärjestöihin, ja 27 pisteen erolla hallitukseen ja tiedotusvälineisiin. Tämä selittää uuden tutkimuksen löydöstä siitä, että työnantajan viestintä on uskottavin tietolähde koronaviruksestakin. 63 prosenttia sanoi uskovansa työnantajan kanavalta saatua tietoa yhden tai kahden altistumisen jälkeen, kun taas hallituksen verkkosivuilla olevaan tietoon luotti 58 prosenttia ja perinteisissä tiedotusvälineissä jaettuun tietoon vastaavasti 51 prosenttia.

Pääuutismedia luotettavin tietolähde

Suurimpiin uutistoimituksiin luotetaan melkein kaksi kertaa enemmän kuin maailmanlaajuisiin tai kansallisiin terveysjärjestöihin. Ystävät, perhe ja sosiaalinen media tietolähteinä pärjäävät luotettavuudessa huonosti, lukuun ottamatta kehittyviä markkinoita, kuten Etelä-Afrikkaa. Nuoret luottavat tasaisesti sosiaaliseen mediaan (54 prosenttia) ja valtamediaan (56 prosenttia), kun taas vanhemmat 55 vuotta täyttäneet ihmiset arvioivat valtamedian lähes kolme kertaa sosiaalista mediaa luotettavammaksi. Suuri osa vastanneista (74 prosenttia) kokee huolta viruksen leviämistä koskevista vääristä tiedoista ja valeuutisista.

Tutkijat ja lääkärit luotetuimpia asiantuntijoita

Luotettavimpia asiantuntijaviestijöitä koronavirusaiheessa ovat tutkijat ja lääkärit, samoin kuin terveysviranomaisten virkamiehet (pisteet vaihtelevat 68 prosentista 83 prosenttiin). Myös ”itsesi kaltaiseen ihmiseen” luotetaan (63 prosenttia). Hallituksen virkamiehet ja toimittajat ovat asteikon alareunassa, heihin luottaa alle 50 prosenttia vastanneista. ”Työnantajani” toimitusjohtajaan luottaa 54 prosenttia, eli toimitusjohtajat edustavat luottamuksen asteikolla vahvaa keskimaastoa. 85 prosenttia vastaajista sanoi haluavansa kuulla enemmän tutkijoilta ja vähemmän poliitikkoilta. Lähes 60 prosenttia vastaajista pelkää kriisiä liioiteltavan poliittisista syistä.

Lue lisää!

Yritykset ovat nyt niin toiminnassaan kuin viestinnässään aivan uuden tilanteen edessä.
Yritysten on täytettävä heikon luottamuksen luoma tyhjiö viestimällä proaktiivisesti luotettavin tiedon – tämä on sekä velvollisuus että mahdollisuus tiivistää luottamuksellisia suhteita kaikkiin sidosryhmiin.

On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki tekemämme päätökset perustuvat tosiasioihin ja annamme työntekijöille mahdollisuuden tuntea olevansa osa laajaa yhteiskunnallista liikettä pandemian torjumiseksi. Se on kaikkien etu.

Mitä tahansa tehdäänkin, viestintää ei pidä lopettaa. Vuoropuhelussa sidosryhmien kanssa rakennetaan ratkaisuita vaikean tilanteen yli.

Pilgrimin asiantuntijat ovat käytettävissäsi normaaliin tapaan niin meilitse kuin puhelimitsekin ja sparrausta sekä suunnittelua varten Zoom-alustalla.

Pidetään pyörät pyörimässä ja rakennetaan luottamusta poikkeustilanteessakin!

Nina Alivirta, liiketoimintajohtaja & luottamusviestijä
Pilgrim, Edelman Affiliate
nina.alivirta@pilgrim.fi
p. 040 589 7752

Luo luottamusta: Pieni viestintäopas poikkeustilanteisiin

Luo luottamusta: Pieni viestintäopas poikkeustilanteisiin

Tärkein asia, mistä kaikki me viestinnän asiantuntijat voimme aina ja nyt erityisesti pitää huolta, on varmistaa, että päätökset perustuvat tosiasioihin – eivät fiktioon. Siitä, että liikkeellä on vain ja ainoastaan oikeaa, varmistettua tietoa.

Edelmanin Luottamusbarometrin
opit on hyvä ottaa viestinnän suunnittelussa, toteutuksessa ja johtamisessa käyttöön. Tutkimuksen mukaan ”työnantajani” on luotetuin instituutio ja ”toimitusjohtajani” odotetaan keskustelevan ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista.

Alla seitsemän kohtaa, jotka huomioimalla yritykset ja yhteisöt ylläpitävät luottamusta viestinnän keinoin poikkeustilanteessa:

– Tee toimitusjohtajasta viimeistään nyt yrityksesi keulakuva, jonka tehtävä on käydä vuoropuhelua työntekijöiden ja kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa. Jos toimitusjohtaja vaikenee, yritys ei ansaitse luottamusta sisäisesti eikä ulkoisesti – varsinkaan poikkeustilanteessa.

– Perusta työntekijöiden ja sidosryhmien välille aktiivisesti päivitettävät viestinnän kanavat, jotta kaikki pysyvät ajan tasalla ajankohtaisista muutoksista. Muista varmistaa tietojen oikeellisuus!

– Älä oleta, että kaikki seuraavat mediaa tai viranomaislähteitä samalla tavalla ja muista, että oman yrityksesi tilanteista voit kertoa vain sinä. Ole aktiivinen, älä anna huhuille elintilaa.

– Vastaa kysymyksiin heti

– Korjaa väärät tiedot heti

– Nimeä henkilö, johon työntekijät voivat olla yhteydessä, jos heillä on koronaviruksen ehkäisyyn työtilanteissa liittyviä kysymyksiä

– Muista työyhteisön turvallisuuden varmistaminen: jos työntekijät mieluummin työskentelevät etäyhteydessä tai eivät matkusta, tarjoa heille tämä mahdollisuus ja kommunikoi siitä avoimesti. Tämä tieto voi olla olennainen myös asiakkaillesikin.

Jos kaipaat apua, voit olla yhteydessä meihin!

Olli Ollila
toimitusjohtaja
olli.ollila(a)pilgrim.fi
p. 040 589 7754

Mitä yritys voi tehdä luottamuksen ansaitsemiseksi?

Mitä yritys voi tehdä luottamuksen ansaitsemiseksi?

Epävarmoina aikoina kuluttajien, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien – eli meidän ihmisten – luottamus yrityksiin ja yhteisöihin voi olla koetuksella. Toimialasta riippuen haasteet vaihtelevat, mutta useimmat yritykset hyötyvät luottamuksen rakentamisesta tai vahvistamisesta jollain tapaa.

Pilgrim, Edelman Affiliate, on luottamusviestintään erikoistunut viestintä- ja sisältötoimisto. Olemme järjestäneet kansainvälisen Edelmanin Trust Barometerin ympärille vuosittaista Luottamusaamua jo vuodesta 2014 alkaen. 

Luottamusviestintä lyhyesti:

  • Luottamusviestinnän tavoitteena on kertoa niistä positiivisista ja tulevaisuuteen katsovista teoista, joita yrityksesi tekee tai on aina tehnyt, ja kasvattaa tätä kautta haluttujen kohderyhmien luottamusta toimintaan.
  • Luottamusviestintä kohtaa tilanteet suoraan. Epävarmuuden aikoina vahvistetaan sidsoryhmien luottamusta kertomalla heidän huolenaiheisiinsa liittyvistä kysymyksistä. Esim. koronaviruksen aikana on hyvä kertoa vaikkapa hygieniatyöstä.
  • Ole oman sanomasi valtias. Omilla kanavillasi saat kertoa juuri niistä asioista ja juuri niin perusteellisesti kuin tahdot. Viestin perille menemiseksi se kannattaa kuitenkin paketoida houkuttelevaksi käyttämällä monipuolisesti tekstiä, kuvia ja videoita. Muista journalistinen laatu ja objektiivisuus myös omissa sisällöissäsi, sillä kukaan ei usko kerskujaan.
  • Mediaviestintä ei ole viestinnän ainoa muoto. Se on järkevää joidenkin aiheiden kohdalla, mutta kaikki aiheet eivät mediaa kiinnosta tai sinne sovi.
  • Kriisiviestintä voi olla tarpeeseen etenkin, jos kaksi ensimmäistä kohtaa eivät ole onnistuneet.

Jos kaipaat apua luottamusta luovien sisältöjen tuottamiseen, mediaviestintään tai kriisiviestintään, niin ota yhteyttä ja räätälöimme toiveidesi mukaisen luottamusviestinnän ratkaisun!

Lisätiedot: Nina Alivirta, nina.alivirta(a)pilgrim.fi, p. 040 589 7752
Lisääntyvä eriarvoisuuden tunne rapauttaa luottamusta

Lisääntyvä eriarvoisuuden tunne rapauttaa luottamusta

Luottamuksen tilaa ja merkitystä Suomessa käsitellään Pilgrimin Luottamusaamussa
3.3.2020 Hotel Kämpin Peilisalissa.

Vuoden 2020 Edelman-luottamusbarometri osoittaa, että vahvasta globaalista taloudesta ja hyvästä työllisyydestä huolimatta suurin osa vastaajista kaikilla kehittyneillä markkinoilla ei usko olevansa paremmassa taloudellisessa asemassa viiden vuoden kuluttua. Lisäksi 56 % uskoo, että kapitalismi nykymuodossaan aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä.

”Olemme keskellä luottamuksen paradoksia. Siitä lähtien, kun aloimme mitata luottamusta 20 vuotta sitten, talouskasvu on edistänyt luottamuksen lisääntymistä. Tämä jatkuu edelleen Aasiassa ja Lähi-idässä, mutta ei kehittyneillä markkinoilla, joilla kansalliset tuloerot ovat nyt tärkeämpi tekijä. Pelot tukahduttavat toivoa, ja ajatukset kovasta työstä, joka ennen pitkää vie uralla eteenpäin, eivät enää päde,” Edelmanin toimitusjohtaja Richard Edelman toteaa.

Huolet ovat laaja-alaisia ​​ja syviä. Suurin osa työntekijöistä (83 %) maailmanlaajuisesti on huolissaan automaation aiheuttamasta työpaikkojen menetyksestä, uhkaavasta lamasta, koulutuksen puutteesta, halvemmasta ulkomaisesta kilpailusta, maahanmuutosta ja keikkataloudesta. Lähes kaksi kolmesta tuntee teknologisen muutoksen vauhdin olevan liian nopea. Eikä mistään ole olemassa yhtä sovittua totuutta; 76 % sanoi olevansa huolissaan valeuutisten käytöstä aseena.

Liiketoiminta ottaa johtavan roolin (58 %) luotetuimpana yhteiskunnallisten asioiden edistäjänä.

”Liiketoiminta on täyttämässä populismin ja puoluehallinnon jättämää tyhjiötä. Se ei voi enää toimia kuten ennen keskittyen yksinomaan osakkeenomistajien osinkoihin. Kun 73 % työntekijöistä kertoo haluavansa mahdollisuuden muuttaa yhteiskuntaa, ja lähes kaksi kolmasosaa kuluttajista mieltää itsensä arvopohjaisiksi ostajiksi, toimitusjohtajat alkavat vähitellen ymmärtää, että heidän toimeksiantonsa on muuttunut, ” Edelman sanoo.

Toimitusjohtajien odotetaan johtavan edestä päin. Yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia työntekijöistä sanoo, että toimitusjohtajien tulisi puhua päivittäisistä aiheista, mukaan lukien uudelleenkoulutus, tekniikan eettinen käyttö ja tuloerot. Kolme neljäsosaa väestöstä uskoo toimitusjohtajien johtavan muutosta sen sijaan, että odottaisi hallituksen määräävän sitä.

Luottamus myönnetään nykyään kahdella erillisellä ominaisuudella: pätevyys (lupausten täyttäminen) ja eettinen käyttäytyminen (tekemällä oikeita asioita ja työskentelemällä yhteiskunnan parantamiseksi). Ei ole enää kyse vain siitä, mitä teet vaan myös siitä, miten teet.

”Siksi Suomessakin yritysten on todella tärkeää miettiä, miten johdetaan ja miten viestitään. Sanojen pitää vastata tekoja ja vain omasta performanssista puhumalla ei enää välttämättä päästä pitkälle. Tulevaisuus on niillä, joilla on luottamusta, ja luottamusta on niillä, jotka ajattelevat myös maailmaa oman toiminnan ympärillä, ” Pilgrim, Edelman Affiliaten toimitusjohtaja Olli Ollila sanoo.

Tämän vuoden tulokset osoittavat, että yhtäkään neljästä instituutiosta ei pidetä sekä pätevänä että eettisenä. Yritykset sijoittuvat korkeimmalle osaamisessa ja pitävät huomattavaa 54 pisteen keulaa hallitukseen, kun arvioitiin siitä, kuinka hyvin instituutiot hallitsevat oman työnsä (64 vs. 10 %). Kansalaisjärjestöt johtavat eettisyydessä sekä hallitusta (31 pisteen ero) että elinkeinoelämää (25 pisteen ero). Hallitusta pidetään sekä epäpätevänä että epäeettisenä, mutta ympäristön suojelemisessa ja tuloerojen epätasapainon korjaamisessa siihen luotetaan yli kaksi kertaa enemmän kuin yrityksiin. Mediaa pidetään myös epäpätevänä ja epäeettisenä: enemmistö (57 %) ei usko, että media tekee hyvää työtä mielipiteiden ja tosiasioiden erottamisessa, mutta pitää niitä korvaamattomina uutisten tuottamisessa (58 %).

”Kun olemme seuranneet 40 globaalia yritystä kuluneen vuoden aikana, olemme oppineet, että eettiset tekijät, kuten integriteetti, luotettavuus ja olemassaolon tarkoituksesta kumpuava toiminta, kattaa lähes 76 % liiketoiminnan luottamuspääomasta, kun taas osaamisen osuus on vain 24 %,” Edelman Intelligencen puheenjohtaja Antoine Harary tiivistää.

”Luottamus liittyy kiistattomasti oikein tekemiseen. Taistelu luottamuksesta käydään eettisyyden kentillä. ”

Lue lisää Edelmanin tiedotteesta.

Tervetuloa Luottamusaamuun ti 3.3.2020
Klo 8.30 – 11.00
Hotel Kämp, Peilisali
Pohjoisesplanadi 29, HKI
Ilmoittautuminen