Markkinointi­johtaja – sinä olet vastuussa yrityksesi datasta

Markkinointi­johtaja – sinä olet vastuussa yrityksesi datasta

Ymmärrys datan arvosta ja sen tarpeellisuudesta lisääntyy yrityksissä jatkuvasti. Usein törmätään kuitenkin siihen, että yrittäjät ja markkinointipäättäjät eivät koe tietävänsä riittävästi datasta ja konkreettiset työkalut datan hyödyntämiseen ovat edelleen vieraita.

– Ei tämä niin hankalaa ole – kyse ei itseasiassa viime kädessä ole työkaluista, kyse on useimmiten johtamisesta, Pilgrimin kumppanin Kaleva Median myyntijohtaja Heidi Kananen sanoo.

Datalla ei onnistuta luomaan arvoa yrityksessä silloin, kun tekemistä ei johdeta liiketoiminnasta käsin, Kananen muistuttaa.

– Datan arvo jää hähmäiseksi, koska kukaan ei ota vastuuta datan tuottamisesta tai varmista kuka ja miten tietoa käytetään. Tyypillisesti IT-osasto ei tiedä, mitä tietoa myynnissä ja markkinoinnissa tarvitaan ja myynnin ja markkinoinnin henkilöt odottavat, että IT tuottaisi jotain hyödyllistä. Perinteiset johtamisen toimintamallit eivät tue datalähtöistä tekemistä, sillä loppukäyttäjiä samalle tietolähteelle löytyy usein eri puolilta organisaatiota. Tällöin kukaan ei johda tekemistä.

Lue koko blogi Kaleva Median sivuilta.
Maksuton sparraus: muutosmuotoilu ja -viestintä

Maksuton sparraus: muutosmuotoilu ja -viestintä

Palvelumuotoilusta puhutaan jo paljon, mutta tiedätkö, mitä muutosmuotoilu on?

Muutosmuotoilu kertoo, mitä kannattaa muuttaa, kun liiketoimintaa halutaan kasvattaa ja kehittää tai siinä on havaittu solmukohtia. Muutosmuotoilija tunnistaa yrityksen kasvun ja kilpailukyvyn mahdollisuudet ja luo ratkaisun, joka voi liittyä esimerkiksi strategian, johtamisen, myynnin tai asiakaskokemuksen muovaamiseen vallitsevaa tilannetta paremmin vastaavaksi.

Tällä hetkellä moni yritys ei näe tietä eteenpäin ja muutos on välttämätön tie tulevaisuuteen. Siksi ketterästi eteenpäin kuljettava muutosmuotoilu voi sopia ratkaisuksi myös sinun tilanteeseesi.

Muutosmuotoilu mahdollistaa hyvinvoinnin kasvun epävarmassa maailmassa. Nopeasti tilanteen ytimeen näkevän muutosmuotoilun keinoin rakennetaan siltaa koronan yli ja siitäkin eteenpäin.

Pilgrim ja Luotzi järjestävät yrityksille maksuttomia verkkosparrauksia muutosmuotoilusta ja -viestinnästä. Sparraajina toimivat luottamusviestinnän asiantuntija Nina Alivirta Pilgrimistä ja muutosmuotoilun asiantuntija Anne Lampinen Luotzista.

Ole yhteydessä osoitteessa info@pilgrim.fi, niin sovitaan sinulle sopiva ajankohta maksuttomalle sparraukselle Pilgrimin Howspace-alustalla!

Terveisin, Pilgrim & Luotzi

Kumppanijuttu: Iiro Rautiainen ja hyvän yritysvalokuvan resepti

Kumppanijuttu: Iiro Rautiainen ja hyvän yritysvalokuvan resepti

Pilgrimin kumppaniverkostoon kuuluva valokuvaaja Iiro Rautiainen on kuvausmaailman monitaituri, joka nauttii aidoista ihmiskohtaamisista ja näiden tilanteiden pukemisesta vaikuttaviksi kuviksi. Valo- ja videokuvauksessa tekninen laatu sekä välitön tunnelma ovat hänelle ykkösprioriteetteja. Valokuvien kuten videoidenkin tarve sisällöissä kasvaa tasaisesti, eikä ole yhdentekevää, millainen kuva tai video käyttöön valitaan.

Iiron mukaan yrityksissä kaivataan nykyään eniten autenttista tunnelmaa ilmentävää kuvamateriaalia, joka tuotetaan ketterästi laadusta tinkimättä. 

Relevantin ja aidon viestinnän tarve vauhdittaa kuvien tarvetta. Myös ajankohtaiset tapahtumat sekä halu puhutella sidosryhmiä suoremmin somessa vaikuttavat välittömyyttä ilmentävien kuvien kasvuun. Ketteryyttä arvostetaan, koska näin voidaan reagoida nopeasti sekä vaikuttaa kepeästi ja monitasoisesti erilaisiin kohderyhmiin.

Yritysvalokuvauksen saralla monimediallisuuden lisääntyminen on ollut suorastaan hurjaa.
Varsinkin valokuvien rinnalle tuotettavan videosisällön määrä on räjähtänyt. Jatkossa määrän kasvun lisäksi Iiro ennakoi selkeää laadullista kehitystä. Kuvia ostetaan yhä tietoisemmin brändiviestinnän tarpeisiin.

– Tulevaisuudessa kuvissa korostuvat aina vain aidommat tunteet ja tunnelmat, jotka pureutuvat syvälle brändin insight-olomuotoihin. Halutaan välttää kädenlämpöistä menoa ja välitetään aitoa lähikuvaa brändin periaatteista sekä arvoista. 

Millainen on poikkeuksellisen hyvä brändivalokuva?

Kuva: Lautasliinatehdas Fiblon Oy, Iiro Rautiainen.

– Hyvän brändivalokuvan periaatteisiin kuuluu tarinan ja mielikuvien onnistunut välittäminen katsojalle. Poikkeuksellisen hyvän siitä mielestäni tekee, kun se onnistuu saamaan jonkin myönteisen muutoksen aikaan katsojassa.  

Hyvä etukäteissuunnittelu on laadukkaan brändivalokuvan tae. Silti se on joskus työvaihe, jolle ei osata antaa riittävästi aikaa.

– Kun suunnitellaan yhdessä ja kaikki osapuolet ovat samalla kartalla tavoitteista ja keinoista, lopputulos on varmimmin onnistunut. Selkeät toiveet vaikkapa esimerkkikuvaston kanssa vievät pitkälle, jos sanat eivät riitä kertomaan kaikkia ajatuksia kuvista. 

Vaikka kännykällä saa jo laadullisesti hyviä kuvia, ja elämme vahvaa kuvakerronnan aikakautta erityisesti somessa, kuka tahansa ei voi ottaa tarkoituksenmukaista, laadukasta brändikuvaa.

– Kuvan rakentamisessa on kyse muustakin kuin hyvästä teknisestä kuvanlaadusta. Onnistuneeseen kuvaan tarvitaan vuosien varrella kertynyttä kokonaisvaltaista näkemystä kuvan rakentamisesta sekä valon muovaamisesta. Joihinkin tilanteisiin kännykkäkuva on kuitenkin täysin riittävä. Käytän itsekin kännykkää kuvaamiseen vapaa-ajallani.

Hyvän henkilökuvan juju

– Hyvässä henkilökuvassa kuvattavan rentous ja läsnäolo välittyvät yhdellä silmäyksellä. Parhaassa tapauksessa kuvaan tavoitettu tunnetila siirtyy vastaanottajan kokemukseksi ja kiinnittyy brändiin. Kuvan kautta brändi aikaansaa tunnetiloja.

Vaikuttavin viesti on aito, joten ei ole klisee sanoa, että tule henkilökuvaan sellaisena kuin olet.

– Toivon, että avoimuus ja aidot kohtaamiset korostuvat tulevaisuudessa varsinkin henkilöihin liittyvissä brändivalokuvissa. Tarinat välittyvät tätä kautta avoimemmin ja samastuttavammin kohdeyleisölle, eikä haluttu viesti hautaudu kiiltokuvamaisen ilmaisun alle. Aitous kiinnostaa aina.

Viestintä 2021: Sisällöt, sisällöt ja vielä kerran sisällöt

Viestintä 2021: Sisällöt, sisällöt ja vielä kerran sisällöt

Verkkosivujen ja verkkomyynnin merkitys kasvaa tasaisesti – varsinkin koronaviruspandemian aikana yhä useampi liiketoiminnan harjoittaja siirtyi myymään tuotteitaan ja palveluitaan verkossa. Esimerkiksi Pilgrim perusti poikkeusaikana Viestinnän verkkokaupan. Tästä syystä löydettävyyteen ja luottamuksen herättämiseen verkossa kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Sisällöntuotossa yksi keskeinen tehtävä on myös kauppapolkujen luominen. Kaikkiin näihin tehtäviin tarvitaan laadukkaita sisältöjä sekä verkkomarkkinoinnin ja -datan ymmärrystä. Pilgrimin kumppani Sointi Oy:n Teemu Hillervo on verkkomyynnin ja -markkinoinnin kokenut ammattilainen ja monipuolinen liiketoiminnan kehittäjä.

Mainostoimistotausta avasi Teemulle oven verkkomarkkinoinnin pariin. Työskenneltyään mainosalalla jonkin aikaa hän siirtyi kehittämään uutena liiketoiminta-alueena Joiqu-työkalua; uudentyyppistä mainos- ja viestintätoimistojen projektinhallintajärjestelmää.

– Kun koulutin mainos- ja viestintätoimistoille Joiqun käyttöä, opin, kuinka verkossa toimitaan ja mitä mahdollisuuksia siellä on yrityksille. Olimme tiedonjanoisia ja uskalsimme tutkia ja kokeilla erilaisia juttuja. Näistä opeista syntyi pohja omalle yritykselleni Soinnille.

Kuinka suuri rooli verkkomarkkinoinnilla on tämän päivän viestinnässä, myynnissä ja markkinoinnissa?

– Nyt aletaan vasta ymmärtää, miten tärkeitä verkkosisällöt ja verkkomarkkinointi ovat. 70 % ostopäätöksestä tehdään jo ennen varsinaista yhteydenottoa. Nykyisin ihmiset tutkivat yrityksiä todella paljon verkossa. Tästä syystä olennaista on, että perusasiat verkkosivuilla ovat kunnossa: löydettävyys ja tarvetta vastaavat sisällöt ovat keskeisiä asioita. B-to-b -puolella on lisäksi tärkeää mm. se, että ihmiset näkyvät – että yrityksellä on kasvot.

Onko pandemia muuttanut verkkomarkkinointia?

– Pandemia on ainakin lisännyt verkkomarkkinointia. Iso osa yrityksiä alkoi myydä verkossa tuotteita ja palveluita kevään 2020 aikana ja uskon, että tämä jää pysyväksi ilmiöksi. Verkkomarkkinoinnissa on todella tärkeää muistaa se, että ei ohjata ostajia ikään kuin tyhjään taloon – verkkosivuilta pitää löytyä sisältöä, joka vastaa verkkomarkkinoinnissa esitettyihin viesteihin. Kampanjatuote pitää löytyä helposti ja nopeasti ja lisäksi sen ympärillä tulee olla muuta, kampanjan aiheeseen liittyvää sisältöä.

Millainen verkkomarkkinointi yleistyy ja vahvistuu, millainen ei?

– Nuoret eivät usko enää juurikaan mitään, mitä verkkosivuilla lukee, vaan he tutkivat tarkasti verkosta löytyvät arvostelut yrityksestä, palvelusta tai tuotteesta – toki tietoisina siitäkin, että aina kaikki arvostelutkaan eivät ole rehellisiä arvioita. Nuorten valveutuneen verkkokäyttäytymisen johdosta sosiaalisen median vaikuttajamarkkinointi yleistyy ja se puree. Sisällöt, sisällöt ja vielä kerran sisällöt ovat avainasemassa tässäkin.

Mitä haluaisit sanoa kaikille verkkomarkkinointia pohtiville yrityksille?

– Ehdottomasti verkkoon – se on tänä päivänä edullista, mitattavaa, kehitettävää ja tavoittavaa. Tekemisen on kuitenkin oltava suunnitelmallista, koska verkko on valtava paikka ja siellä on paljon käyttäjiä. Kohdennetut kampanjat purevat paremmin kuin ne, jotka ohjaavat liikennettä sivuille vain yleisellä tasolla. Tästä syystä verkkopolun rakentamiseen kannattaa satsata. Mitä tietoa hakeville sinun yritykselläsi on vastaus? Näkyykö se kotisivuillasi?

Entä mikä ja millainen on hyvä verkkomarkkinointikampanja?

– Toistaiseksi aika harva yritys on miettinyt asiakaspolkua; eli sitä, millä tuotteilla ja osaamisella asiakkuudet tavallisesti lähtevät käyntiin. Osaatko sinä vastata tähän kysymykseen? Se tarve, jonka yritys ratkaisee, on se, minkä pohjalta yrityksen pitää verkosta löytyä. Sisällön pitää liittyä verkkokampanjan väittämiin. Toisin sanoen verkkomainontaa ei kannata tehdä, jos verkkosivuilla ei ole asiakkaiden tarvealueisiin liittyvää sisältöä. Hyvä kampanja on sellainen, missä on mietitty kirkas polku, tavoitteet ja mittarointi. Myynnin on myös oltava hereillä – kun liidejä alkaa tulla, pitää miettiä, miten myynti vastaa. Asiakkaat eivät jaksa vastaamattomuutta ja odottelua.

Mitä verkkomarkkinointiin liittyvää kysymystä huomaat pohtivasi öisin?

– Löydettävyys ja sisällöt ovat tosi tärkeä juttu verkossa. Monesti yrityksissä on niin, etten löydä hakemaani tietoa – jota on liian vähän tai se on monen klikkauksen päässä tai pahimmillaan vanhentunutta.  Pienet voittavat isot, jos ne ovat rakentaneet oman löydettävyytensä isoja paremmin. Laatu ratkaisee.

Tutustu myös Pilgrimin brändiviestinnän kumppaniin Pasi Turkkaan!

Tämän päivän brändi ei uhoa, vaan lunastaa lupauksensa

Tämän päivän brändi ei uhoa, vaan lunastaa lupauksensa

Pilgrimin aktiiviseen kumppaniverkostoon kuuluu asiantuntijoita viestintään olennaisesti liittyviltä osaamisalueilta. Yksi heistä on brändinrakennukseen ja asiakaskokemukseen erikoistunut Pasi Turkka Luotzista. Liikkeenjohdon Asiantuntijakeskus LAK teki Pasista haastattelun, jonka jaamme myös Pilgrimin sivuilla. Tervetuloa Pilgrimin osaajaverkostoon, Pasi!

Pasi on kerännyt kokemusta erilaisista brändiprojekteista reilun kolmenkymmenen vuoden ajan. Matkalle mahtuu Suomen johtavia mainostoimistoja ja asiakaskuntaa maan suurimmista yrityksistä start-up:eihin.

”Monessa tapauksessa tuote tai palvelu on maailmanluokkaa, mutta sen ydinviestiä ei saada kaupallistettua. Liian usein jäädään divaritasolle, vaikka eväitä olisi Mestareiden Liigaan.”

Miten määrittelet brändin?

“Brändisi on se, mitä sinusta sanotaan, kun et ole huoneessa” – näin tiivisti Amazonin perustaja Jeff Bezos hienosti asian ja uskon siihen itsekin vahvasti. ”Brändi jakaantuu kahteen osaan; imagoon ja maineeseen. Ensin mainittu perustuu mielikuviin ja voidaan keinotekoisesti rakentaa esim. mainonnan avulla, mutta maine perustuu kokemukseen ja on siksi aina totta. Näiden summa on tunnettuus – jota ilman ei ole brändiä- ja joka taas määrittää sen, miten arvokas brändimme on. Tai ei ole.”

Mikä on oma filosofiasi?

”Filosofiamme brändiarvon & tunnettuuden kasvattamiseen lähtee ydinviesti -ajattelusta, lupauksesta, joka kaivetaan esiin yrityksen ytimestä. Tämän päivän brändi ei väitä, eikä uhoa, vaan lupaa ja lunastaa. Kaikissa kohtaamisissa; myynnissä, palvelutilanteissa, digitaalisesti ja livenä. Kaikessa toiminnassamme. Lupauksen tulee olla totta ja lunastettavissa yhä uudelleen ja uudelleen. Vain siten siitä voi muodostua kilpailuetu, erilaistava tekijä, brändin tärkein rakennuspalikka.”

Miksi brändin rakentaminen ja ylläpito on tärkeää?

”Koska näin synnytämme yritykselle uutta arvoa; jotta hinta ei olisi ainoa kilpailukeino, jotta pärjäisimme paremmin, viestisimme yhtenäisemmin, kasvaisimme, kannattaisimme ja voisimme paremmin. Tulevaisuudessakin. Jokaisella yrityksellä on se jokin, joka erottaa sen kilpailijoistaan. Se jokin, jossa yritys on ainutlaatuinen, omanlainen, parempi kuin kukaan muu. Se voi kiteyttää yrityksen arvomaailman, tavan toimia, vision & mission tms. Se kaivetaan esiin ja kiteytetään. Lauseiksi, kuviksi, sanoiksi, tavaksi puhua, esiintyä, ilmeeksi, olemukseksi, sieluksi. Näin syntynyt lupaus muodostaa brändin kivikovan ytimen, kaikki muu rakentuu sen ympärille.”

Hurmaa yleisösi viestilläsi!

Kun lupaus on löytänyt muotonsa, se tarvitsee yleisöä. Se pitää saatella kohderyhmiemme ulottuville tavalla, joka puhuttelee, herättää mielenkiinnon. Tätä vaihetta kutsumme hurmaukseksi. Deittailusta tuttu raaka peli; ei tule toisia treffejä, jos ekoilla ei kipinät sinkoile, sydämet läikähdä. Oikea yleisö löytyy taas huolellisella kohderyhmäsuunnittelulla, oikeilla kanavavalinnoilla sekä ytimekkäällä viestillä.

Brändi sitouttaa myös nykyiset asiakkaasi

Ajattelussamme on olennaista myös se, ettemme usko brändityöhön vain uusasiakashankinta mielessä, vaan näemme sen paljon laajempana ja tärkeämpänä. Sitouttavana tekijänä, asiakaskokemuksen vahvistajana, uskon luojana. 

Miten brändistrategia käytännössä syntyy? 

Ensin tutustutaan. Me kysymme ja kuuntelemme, haastamme ja kyseenalaistamme. Mieluusti tutkitaan myös hiukan, koska (johdon) uskomukset ja todellisuus vain harvoin osuvat ihan yksi yhteen. Käytössämme on haastattelujen lisäksi hyvä työkalupakki erilaisia tutkimuksia, joilla yrityksen vahvuudet ja kipupisteet taatusti löytyvät. Parempi katsoa kuin katua. Eikä siinä ole mitään pahaa, saati epänormaalia. Maksaa vähän, mutta on moninkertaisesti arvokkaampaa. 

Brändi on yhteinen juttumme!

Olennaisin juttu kysymisessä piilee kuitenkin siinä, että samalla osallistamme tärkeimmän kohderyhmämme; oman henkilökuntamme (mahd. myös joitakin avainasiakkaita tms. tärkeitä sidosryhmiä). Osallistamalla synnytämme myös odotuksia tulevaan, valamme pohjaa innostukselle ja mikä parasta, viestimme arvostusta, joka on tärkeä osa isoa kuvaa. Optimaalisessa tilanteessa kaikki varastojen perukoilta kulmahuoneisiin osallistetaan mukaan. Sitten tehdään töitä hartiavoimin ja kaivetaan se ydin esiin. Kasataan ehdotus, joka sisältää tuon lupauksen ja olennaisimmat asiat ja askelmerkit sen viestimiseen; niin sanotun punaisen langan, jota seuraamalla uuden uljaan brändistrategian jalkauttaminen sujuu kuin itsestään. 

Kun synnytetään odotuksia, ollaan isojen asioiden äärellä. Nimittäin jos onnistutaan ylittämään nuo odotukset, niin tapahtuu usein se kaikkein hienoin juttu brändäämisessä: sitoutuminen. 

Alkuperäinen juttu löytyy täältä.