Hyvä viestintä syntyy rohkaisun ja innostuksen ilmapiirissä

Hyvä viestintä syntyy rohkaisun ja innostuksen ilmapiirissä

Sisältö- ja viestintätoimisto Pilgrim tuottaa säännöllisesti verkkosisältöjä Ahma insinöörien verkkosivuille. Uusimmat sisällöt kootaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvään Ahman polulla -uutiskirjeeseen, joka lähetetään sidosryhmille ePressi-jakelupalvelun kautta. Samanaikaisesti verkkosivuja ollaan uudistamassa Pilgrimin yhteistyökumppanin Sointi Oy:n kanssa. Mediaviestintään sopivat aiheet nousevat esiin sisältösuunnittelussa ja ne tarjoillaan ammattimedioille osana toimialalla käytävää vuoropuhelua. Tänä päivänä viestintää rakennetaan moniulotteisesti omien sisältöjen sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän kautta.

Säännöllisesti uudistuvilla verkkosisällöillä Ahma insinöörit kertoo sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkailleen, mitä yrityksessä tehdään, kuinka siellä toimitaan ja ketkä työtä tekevät. Entisenlaiset staattiset verkkosivut ovat jäämässä historiaan ja yhä useampi yritys rakentaa omaa mediaa. Verkkosisältöjä rakennetaan lukija- ja hakukoneystävällisiksi parhaan lukukokemuksen ja löydettävyyden takaamiseksi.

– Verkkosisällöt auttavat meitä antamaan konkreettisemman kuvan toiminnastamme kuin pelkästään yleisellä yrityskuvauksella pystymme. Lisäksi etenkin henkilöistä kertovat artikkelimme palvelevat rekrytointia. Työnhakija saa käsityksen, miten meillä toimitaan, suoraan tekijöiltä, mikä ei esimerkiksi haastattelutilanteessa usein toteudu. Verkkosisältöjen avulla kerromme olevamme olemassa ja toiminnassa paremmin kuin pelkän staattisen nettisivun avulla, toimitusjohtaja Saara Kippo kuvailee.

Ahma insinöörien tärkeimmät kohderyhmät ovat olemassa olevat ja tulevat asiakkaat sekä alan muut asiantuntijat.

– Tarvitsemme työtä ja tekijöitä, joita ilman maltillisen kasvun strategiamme ei voi toteutua. Haluamme näyttäytyä asiantuntijaorganisaationa, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus rakennushankkeiden läpiviennistä. Haluamme myös näyttäytyä työpaikkana, jossa jokaisen tekijän toiveet ja tarpeet pyritään huomioimaan ja työnteosta tehdään mahdollisimman joustavaa.

Mediaviestintä sisältötuotannon osana

Näkyminen ammattimedioissa tuo yrityksille tunnettuutta ja luo uskottavuutta.

– Nettisivuillemme harva eksyy vahingossa lukemaan verkkosisältöämme. Jos meistä kertova artikkeli on ammattijulkaisussa tai pääsemme kommentoimaan ajankohtaisia asioita, näymme parhaassa tapauksessa suurelle osalle ammattimedian lukijoista. Tunnettuuden kasvattamiseksi tämä on erittäin tärkeää.

Pilgrimin tuotantoprosessi osallistaa muttei kuormita

Saara Kipon mukaan Pilgrimillä osataan kuunnella toiveet ja lukea välillä rivien välistäkin mikä miellyttää tai tökkii. Samalla Pilgrim rakentaa sekä pitkäaikaisen viestintästrategian että yksittäiset artikkelit Ahma insinöörien brändin näköisiksi ja tavoitteita palveleviksi. Viestintäsuunnitelma rakennetaan rungoksi, mutta tarvittaessa siitä joustetaan tilanteen mukaan.

– Ideoimme yhdessä, mutta verkkosisältöjen tuottaminen ei kuormita meitä. Mielipiteitämme kuunnellaan ja saamme asiantuntevia ohjeita siitä, miten voimme näkyä haluamallamme tavalla. Tapaamisiin ja kuvauksiin osallistuu Pilgrimiltä aina useampi henkilö. Saamme kokemuksen, että me ja asiamme on heille tärkeää ja koko tiimi Pilgrimiltä ajaa juuri sitä.

Ahma insinööreillä ei ole riittävää viestinnän osaamista oman organisaation sisällä. Ulkoistetun viestintätoimiston roolissa Pilgrim on ottanut tehtäväkseen luoda viestintästrategiaa, joka on Ahma insinöörien näköinen ja palvelee muuttuvia tarpeita joustavasti.

– Se, miten näymme tilaajille, kilpailijoille ja muille asiantuntijoille, määräytyy pitkälti viestinnän kautta. Siksi on tärkeää, että se toteutetaan sellaisen tahon toimesta, joka ymmärtää ydintoimintamme ja osaa tuoda esiin parhaat puolemme. Viestinnän tarkoitus on herättää kiinnostusta ja luottamusta Ahma insinöörejä kohtaan. Tällöin täytyy myös meidän ahmalaisten olla innostuneita niistä aiheista, joita julkaisemme. Pilgrimin tiimin kanssa ideointi ja toteutus on inspiroivaa ja hauskaa, haastattelut ja kuvaukset rentoja ja mukavia tilanteita. Lisäksi oman työn näkeminen ulkopuolisen silmin on välillä terapeuttistakin.

Rohkaisua ja kannustusta asiantuntijaroolin rakentamisessa

Moni viihtyy huonosti videokameran edessä. Myös Saara Kippo kertoo jännittävänsä usein, onko sanottava riittävän kiinnostavaa ja saako sen esitettyä niin, että ajatukset todellakin välittyvät kuuntelijalle.

– Näissä tilanteissa minulle on erittäin tärkeää, että viestintätiimi on kannustava ja rohkaiseva. Pilgrimin tiimiin opin nopeasti luottamaan ja he saivat nämä etukäteen epämukavilta tuntuneet tilanteet rennoiksi ja luonteviksi. Eli sen lisäksi, että yrityksemme saa ammattitaitoista viestintäkonsultointia ja -toteutusta, saan itse hauskoja hetkiä mukavassa porukassa kaupan päälle.

HP tutki: etätyöt tasapainottivat työn ja vapaa-ajan suhdetta

HP tutki: etätyöt tasapainottivat työn ja vapaa-ajan suhdetta

HP Suomen teettämän tutkimuksen mukaan etätöitä tekevien suomalaisten suhtautuminen työhönsä ei dramaattisesti muuttunut koronan myötä, mutta uudenlaisille toimistoille ja yksilöllisemmille työn järjestelyille on tarve.

HP Inc. (NYSE: HPQ) on julkaissut HP Workforce Evolution Study (WES) -tutkimuksen, joka paljastaa koronapandemian aiheuttaman digitalisaation kiihtymisen ja etätyön lisääntymisen johtaneen tilanteeseen, jossa kuusi toimistotyöntekijää kymmenestä Yhdysvalloissa ja Euroopassa kokee jatkuvan oppimisen olevan nyt tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Muiden maiden tapaan myös Suomessa pandemia muutti tapaamme työskennellä ja pakotti yritykset miettimään keinoja, joilla oma toiminta voi jatkua.

Kansainvälisen tutkimuksen lisäksi myös HP Suomi teetti kyselytutkimuksen (Suomen Onlinetutkimus, syyskuu 2020), johon vastasi reilu 500 etätöitä tekevää suomalaista. Suurimmat muutokset näkyvät työn ja vapaa-ajan yhdistämisessä sekä työyhteisön sosiaalisessa puolessa: 27 % kokee työn ja vapaa-ajan olevan nyt paremmin tasapainossa kuin ennen koronaa, ja 31 % ilmoittaa tuntevansa nyt vähemmän yhteyttä kollegoihinsa kuin aiemmin.

Suomalaisvastaajien tekninen osaaminen ja tietoturvallisuuteen liittyvät taidot ovat hyvällä tolalla: 43 % ilmoitti osanneensa huolehtia tarvittavasta tietoturvasta jo ennen pandemiaa ja vain 5 % sanoo, ettei tiedä, miten etätyöstä saisi tietoturvallista. Toimivan tekniikan merkitys on etätöiden myötä korostunut: lähes 44 % vastaajista on havainnut tekniikan olevan välttämätöntä työnsä kannalta pandemian alettua, ja 36 % käyttää nyt enemmän tekniikkaa. Suomessa tekninen osaaminen lienee keskimääräistä parempaa, sillä peräti 70 % yhdysvaltalaisvastaajista ja 68 % eurooppalaisvastaajista oli samaa mieltä tekniikan merkityksen kasvusta koronapandemian alettua.

– Teknologia oli tärkeä turvaverkko yritysten menestykselle kevään äkillisen yhteiskunnallisen sulkeutumisen jälkeen, ja sen merkitys kasvaa vielä entisestään. Tärkein oppi korona-ajalta – jota myös tutkimustuloksemme tukee – on, että ihminen on saatettava keskiöön. Työnantajien on ehdottoman tärkeää auttaa työntekijöitään kehittämään omaa osaamistaan ja tarjottava koulutusmahdollisuuksia, joiden avulla kukin voi toteuttaa itseään parhaiten”, toteaa Jarkko Huhtaniitty, HP Suomen toimitusjohtaja.

Fokus hyvinvointiin

Kotitoimiston tärkeimmäksi työvälineeksi koetaan kannettava tietokone, ja moni toivoisi työnantajaltaan tukea myös sähköpöydän hankintaan. Tämä kielii siitä, että etätöiden ergonomiaan kaivataan parannusta. Lähes joka viides kokee fyysisen terveytensä heikentyneen etätöiden myötä.

– Kotona jumahtaa helposti samaan asentoon koko päiväksi. Olen yrittänyt itse muistaa ja kannustaa muitakin vaihtelemaan kotona paikkaa päivän mittaan – kannettavan kanssa voi välillä olla pöydän ääressä ja välillä vaikka nojatuolissa. Otimme HP:lla käyttöön myös uuden sisäisen kokoussäännön, jonka mukaan tunnin palaveri lopetetaan oikeasti 45 minuutin jälkeen ja 30 minuutin kokous kestää vain 25 minuuttia. Tämä mahdollistaa vaikka pienet venyttelytauot päivän mittaan ja ajatusten suuntaamisen rauhassa seuraavaan palaveriin tai tehtävään, kertoo HP Suomen toimitusjohtaja Jarkko Huhtaniitty.

Etätyö on tullut jäädäkseen: 41 % haluaisi työskennellä jatkossa kotoa käsin 2-4 päivänä viikossa. Kokonaan kotitoimistolle haluaa jäädä 23 % ja vain 8 % kaipaa kokonaan toimistolle. Toimistolta toivotaan ennen kaikkea tilaa yhteiseen tekemiseen: 31 % menisi toimistolle ensisijaisesti ideoidakseen muiden kanssa ja 30 % ihan vain sosiaalisten kontaktien vuoksi.

– Jatkossa työnantajien odotetaan ottavan työntekijöiden yksilölliset tarpeet paremmin huomioon. Tutkimuksessakin kävi ilmi, että enemmistö olisi tyytyväinen tilanteeseen, jossa toimistolle mennään muutamana päivänä viikossa ja lopun aikaa ollaan etänä. Loput jakautuvat ääripäihin, joissa toiset haluavat työskennellä vain toimistolla ja toiset vain kotoa käsin. Työt täytyy järjestellä siten, että jokainen elämäntilanteesta tai persoonasta huolimatta jaksaa ja viihtyy työssään. Teknologia auttaa tässä, mutta lopulta hyvinvointi työpaikoilla syntyy siitä, että ihminen tuntee olevansa osa työyhteisöä ja pystyvänsä itse vaikuttamaan työn sisältöön ja tahtiin sekä kokee tehdyn työn mielekkääksi, Jarkko Huhtaniitty toteaa.

Suomessa yrittäjyys ei houkuta

Kansainvälisesti työntekijät ovat kiinnostuneempia harkitsemaan oman yrityksen perustamista nyt, kun he ovat oppineet uusia taitoja etätyön myötä: 37 % yhdysvaltalaisvastaajista ja 35 % eurooppalaisvastaajista (italialaisista jopa 50 %) piti yrittäjyyttä varteenotettavana vaihtoehtona –  Suomessa vain 15 %. Tulos voi liittyä siihen, että suomalaisvastaajat kokivat työpaikkansa olevan muutenkin vähemmän uhattuna kuin monissa maissa, joissa jopa kolmasosa vastaajista on huolissaan työpaikasta, mikä myös motivoi heitä suoriutumaan paremmin työssään. 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Nora Tamminen, Pilgrim

nora.tamminen@pilgrim.fi

Lautasliinatehdas tavoittaa kohderyhmät verkossa

Lautasliinatehdas tavoittaa kohderyhmät verkossa

Verkkosisältöjen merkitys oikeiden kohderyhmien tavoittamiseksi on kasvanut viime vuosien aikana selvästi. Poikkeusaika on voimistanut tätä kehitystä, sillä yhä useampi kohtaaminen ja ostotapahtuma tapahtuu verkossa.

Sisältötoimisto Pilgrim on Lautasliinatehdas Fiblonin sisältötuotannon kumppani. Uusimmista sisällöistä: Joulukattaus – pieni ja kaunis ele asiakkaan huomioimiseksi, Pieni Lautasliinaopas, osa 1 – monipuolinen lautasliina ja Kaunis ravintolaelämys turvallisesti – ohjeita tuputtamatta vastaavat toimittajat Nora Tamminen ja Nina Alivirta sekä kuvaaja-videokuvaaja Iiro Rautiainen.

Katso inspiroiva jouluvideo!

Käy tutustumassa lautasliinojen inspiroivaan maailmaan!

Jabra Elite 85t: täysin langaton vastamelukuuloke

Jabra Elite 85t: täysin langaton vastamelukuuloke

Myös Elite 75t -mallien omistajat saavat aktiivisen vastamelun käyttöönsä ohjelmistopäivityksen kautta.

Jabra tuo aktiivisen vastamelun täysin langattomiin kuulokkeisiinsa aivan uuden Elite 85t -mallin muodossa ja päivittämällä olemassaolevan Elite 75t -malliston tukemaan aktiivista vastamelua.

Elite 85t on varustettu Jabran kaikkien aikojen edistyksellisimmällä ja tehokkaimmalla aktiivisella vastamelulla kuulokkeiden kompaktista koosta ja muotoilusta tinkimättä. Tingitty ei ole myöskään puheluiden tai musiikin äänenlaadusta, vaan Elite 85t on yhdistelmä kaikkia ominaisuuksia, joita tämän päivän käyttäjä langattomilta kuulokkeiltaan odottaa.

Ensimmäistä kertaa Jabra mahdollistaa aktiivisen vastamelun myös jälkikäteen hankittavana lisäominaisuutena. Kaikki, jotka jo omistavat Elite 75t- tai Elite Active 75t -kuulokkeet, saavat päivitettyä kuulokkeensa vastamelumalleiksi Sound+ -sovelluksesta. Uusien Elite 75t -mallien ostajille vastamelu on päivitetty kuulokkeisiin valmiiksi.

Elite 85t ja Jabra Advanced ANC™

Aiemmin Elite-nappikuulokkeissa on ollut kuulokkeiden muotoilun aikaansaava passiivinen melunvaimennus, joka sulkee ympäristön äänet ulkopuolelle tiukan istuvuuden ansiosta. Aktiivinen vastamelu (Active Noice Cancelling, ANC) puolestaan tehdään digitaalisesti.

Elite-kuulokkeiden uusin jäsen Elite 85t on varustettu Jabra Advanced ANC™ -vastamelulla, joka on Jabran tavalliseen vastameluun verrattuna huomattavasti tehokkaampi. Uutuuskuulokkeet ovat markkinoiden pienimpiä ANC-kuulokkeita.

Puheluiden laadusta huolehtivat kuusi mikrofonia: kummassakin kuulokenapissa on kolme mikrofonia, yksi sisäpuolella ja kaksi ulkopuolella. Parannettu tuulisuojaus vaimentaa tuulen kohinaa ulkona ollessa. Jabra Advanced ANC™ on joustava ratkaisu, jota voi säätää portaattomasti täydellisestä vastamelusta täydelliseen HearThrough’hun – näin kuulokkeet toimivat ihanteellisesti kaikenlaisissa ympäristöissä.

Puoliavoin rakenne

Jabra Elite 85t -kuulokkeiden 12-milliset kaiutinelementit tuottavat ison äänen ja vahvan basson. Kuulokkeiden puoliavoin rakenne vähentää painetta korvassa ja tuntuu miellyttävältä. Geelipehmusteet on muotoiltu ovaalimmaksi, mikä saa kuulokenapit istumaan tiiviimmin korvissa. Niinpä Elite 85t -nappeja ei tarvitse työntää kovin syvälle korvaan, vaan kuulokkeet istuvat napakasti ja mukavasti ilmankin.

Elite 85t:n akunkesto on 5,5 h vastamelu päällä, ja latauskotelosta saa lisää soittoaikaa 25 h tai 31 h ilman vastamelua.

Elite 75t -kuulokkeissa aktiivinen vastamelu nyt standardina

Palkittu Elite 75t – sekä Active-malli että tavallinen – on puheluiden ja musiikin loistavan äänenlaadun sekä kiitetyn istuvuutensa puolesta ennallaan, mutta nyt kuulokkeisiin on saatavilla myös aktiivinen vastamelu, jota voi pitää päällä musiikkia tai muuta mediaa kuunnellessa.

Käyttäjille ilmaiseksi tarjottava vastamelupäivitys on Jabran insinööriosaamisen ja Qualcommin teknologian ansiota. Elite 75t -mallistossa jo aiemmin käytetyn erinomaisen digitaalisen signaalinkäsittelyn ja vastameluosaamisen avulla vastamelu on saatu tuotua ensimmäistä kertaa jo olemassa olevaan kuulokemallistoon.

Kaikissa lokakuusta 2020 eteenpäin ostetuissa Jabra Elite 75t -malliston kuulokkeissa on aktiivinen vastamelu valmiina – eivätkä mallit maksa tämän vuoksi yhtään sen enempää kuin nytkään. Aiemmin kuulokkeet hankkineet saavan ominaisuuden käyttöönsä sovelluksesta.

Elite 75t -vastamelumalleissa on edelleen IP55- tai IP57-luokituksen mukainen suojaus sekä kahden vuoden takuu. Vastamelu päällä akunkesto on 5,5 h (kaikkiaan 24 h latauskotelon kanssa) ja ilman vastamelua sama 7,5 h (kaikkiaan 28 h latauskotelon kanssa) kuin ennenkin.

Jabra Elite 85t lyhyesti:

• Kompakti muotoilu ja ovaalit EarGels-silikonipehmusteet varmistavat tiiviin ja mukavan istuvuuden.  

• Vastamelusirun ansiosta vastamelu poistaa entistä tehokkaammin ympäristön ääniä.

• 6 mikrofonin puheluteknologian ja tuulisuojauksen ansiosta puhelut toistuvat selkeinä myös ulkona ollessa.   

• Vastamelu hyödyntää 4 mikrofonia kuulokkeiden sisällä ja ulkopuolella.

• 12-milliset kaiutinelementit tuottavat ison äänen ja vahvan basson.

• Puoliavoin rakenne tuntuu miellyttävältä ja mahdollistaa ympäristön äänten kuulemisen luontaisesti.  

• Vastamelu on säädettävissä portaattomasti täydestä vastamelusta täyteen HearThrough’hun.

• IPX4-luokitus ja 2 vuoden takuu  pölyä ja vettä vastaan (Sound+ -sovelluksessa rekisteröityneille käyttäjille)

• Akku kestää 5,5 h yhdellä latauksella ja latauskotelon kanssa 25 h vastamelun ollessa päällä. Ilman vastamelua akunkesto on yhdellä latauksella 7,5 h ja kokonaisuutena 31 h.  

• Qi-sertifikaatti mahdollistaa langattoman latauksen, kuulokkeet ovat yhteensopivat kaikkien Qi-sertifioitujen latureiden kanssa.

• Sound+ -sovelluksen taajuuskorjaimella äänen saa säädettyä itselle mieluisaksi esimerkiksi basson vahvuutta lisäämällä tai heikentämällä.

• Toimii puheavustajien – Alexa, Siri® ja Google Assistant™ – kanssa.

• MyControls-ominaisuudella saa määriteltyä nappien toiminnot ja Jabra MySound säätää äänen käyttäjän kuulolle sopivaksi.

Jabra Elite 85t on saatavilla marraskuussa 2020 (ennakkotilattavissa Gigantista viikolla 41), suositushinta 249,99 €.

Värivaihtoehdot ovat Titanium/Black (saatavilla marraskuussa 2020), Gold/Beige, Copper/Black, Black ja Grey (saatavilla tammikuussa 2021).

Lue lisää: www.jabra.com/elite85t

Kuvapyynnöt, testilaitteet ja lisätiedot:

Nora Tamminen, Pilgrim

nora.tamminen@pilgrim.fi

HP Omnicept – käyttäjälleen mukautuva VR-ratkaisu

HP Omnicept – käyttäjälleen mukautuva VR-ratkaisu

Omnicept-kypärän huippuunsa hiotut anturit mittaavat käyttäjän fyysisiä reaktioita, ja Omnicept SDK mahdollistaa jokaisen käyttäjän toimintaan mukautuvien VR-sovellusten kehittämisen.

HP Omnicept on kokonaisuus, joka sisältää VR-kypärän, ohjaimet sekä ohjelmistokehitystyökalut.

HP Omnicept yhdistää maailman älykkäimmän VR-kypärän ja ohjelmistokehitystyökalut samalle alustalle, mikä antaa VR-ohjelmistojen kehittäjille mahdollisuuden suunnitella uudenlaisia hyperpersonoituja ja mukautuvia virtuaalielämyksiä. HP Reverb G2 Omnicept Edition -kypärä lukee antureillaan käyttäjänsä kognitiivisen kuorman, ja SDK-rajapinnalla esimerkiksi oppimissovellusten kehittäjät voivat tekoälyperusteisesti mukauttaa opetusta oppilaan henkilökohtaisen vireyden ja kapasiteetin mukaan: nopealle oppilaalle kuormaa voi lisätä ja toisille taas hidastaa niin, että oppiminen pysyy aina optimaalisena. Vähän kuin opettaja, joka jakaa tehtävämääriä luokassa oppilaan osaamisen ja edistymisen mukaan. 

HP Reverb G2 Omnicept Edition ja Omnicept SDK tekevät virtuaalimaailmasta inhimillisemmän ja henkilökohtaisemman, ja kokonaisuus sopii esimerkiksi yliopistojen, terveydenhuollon, tutkijoiden ja HR-osastojen käyttöön. 

Silmänliikkeitä seuraavat anturit tarjoavat paljon mahdollisuuksia sovelluskehittäjille.

Omnicept lyhyesti:

• Reverb G2:n DNA: Reverb G2 Omnicept Edition perustuu erittäin korkean resoluution Reverb G2 -kypärään, joka toimii ilman ulkopuolisia VR-majakoita tai tolppia ja jossa on 3D-tilaääni sekä entistä luonnollisemmat eleet mahdollistavat ohjaimet.

• Silmänliikkeiden seuranta: Käyttäjän katse paljastaa, mikä näkymässä on kiinnostavinta ja tarjoaa täten arvokasta tietoa suunnittelijoille.  

• Ilmeiden tulkitseminen: Kasvokameran ansiosta voidaan luoda avatareja, joiden ilmeet näyttävät luonnollisilta. Näin keskustelu ja yhteistyö virtuaaliympäristössä sujuu luontevammin ja sujuvammin.  

• Sykemittari: Sykkeen avulla voi seurata monia asioita, ja esimerkiksi potilaan tai valmennusasiakkaan hoidon tai treenin voi sopeuttaa sykereaktion mukaan.  

• Silmänliikkeitä seuraava renderöinti:  Kuvanlaatu paranee ja näytönohjaimeen kohdistuva rasitus pienenee, kun paras kuvanlaatu kohdistetaan aina sinne, minne käyttäjä katsoo. Näköalueen laidoilla resoluutio voi olla pienempi ilman, että virtuaalikokemus kärsii.

• Tietoturvallinen virtuaalikokemus: laiteohjelmisto suojaa antureiden tuottamaa dataa tallennushetkellä, eikä kypärään itseensä tallennu mitään tietoja. Tiedon kerääminen ja siirtäminen noudattavat GDPR:n vaatimuksia.


HP Reverb G2 Omnicept Edition -kypärän ja HP Omnicept SDK-kehitystyökalujen hinta ja saatavuus tarkentuvat myöhemmin.

Virtuaaliympäristöt sopivat yhteistyöhön, suunnitteluun ja opetukseen ja koulutuksiin.

Lisätiedot, kuva- ja testilaitepyynnöt:

Nora Tamminen, Pilgrim

nora.tamminen@pilgrim.fi

Uusi Z by HP -mallisto taiteilijoille, tieteilijöille ja suunnittelijoille

Uusi Z by HP -mallisto taiteilijoille, tieteilijöille ja suunnittelijoille

Maailman turvallisimmat ja hallittavimmat työasemat mahdollistavat äärimmäiset tehot pienessä paketissa. 

80 % luovien töiden tekijöistä ja tehokäyttäjistä haluaisi jatkaa työskentelyä kotitoimistolla joko koko- tai osa-aikaisesti, vaikka toimistoille pääsisikin, selvisi HP:n omassa kyselyssä. Lisäksi 40 % vastaajista ilmoitti vaihtavansa päivän mittaan paikkaa esimerkiksi etätapaamisten vuoksi, joten työvälineiltä vaaditaan edelleen kannettavuutta ja joustavuutta.

Uudet Z by HP -malliston laitteet sopivat täydellisesti myös kotitoimistolle, ja ne on räätälöity paljon laskentatehoa vaativiin töihin, kuten arkkitehti- ja insinöörisuunnitteluun, videoiden ja musiikin käsittelyyn sekä tutkimuskäyttöön.

Uudet Z by HP -malliston laitteet: vastuullisuutta ja suorituskykyä entistä pienemmissä kuorissa

Jo 67 % HP:n tietokoneista ja näytöistä tuotetaan 100-prosenttisella uusiutuvalla energialla. Z by HP -malliston koneissa on käytetty HP:n kierrätysohjelman kautta kerättyä merimuovia sekä muita kierrätysmateriaaleja, ja pakkaukset noudattavat HP:n uutta kestävämpää pakkaustapaa.

Valikoiduissa Z-malleissa on mahdollisuus saada Canonical Ubuntu Linux ja suosituimmat datatieteen ohjelmistot valmiina. Näin datatieteilijät ja alan opiskelijat saavat tarvitsemansa työkalut heti käyttöönsä.

ZCentral 4R -työasemat mahtuvat tiiviisti räkkitelineeseen.

ZCentral 4R on 1U-kokoinen räkkityöasema, joka sopii etenkin media- ja viihdealan, tuotekehityksen, datatieteen ja terveydenhuollon tarpeisiin. Intel Xeon® W -prosessori (jopa 18 ydintä) ja jopa NVIDIA® Quadro® RTX™ 8000 -näytönohjain huolehtivat siitä, että etätyöläiset saavat datasyöpötkin tehtävät hoidettua vaivatta. Tietoturvaan on panostettu muun muassa lukittavan etupaneelin sekä esiasennetun HP Security Suiten muodossa. Saatavilla lokakuussa.

HP ZCentral on maailman ensimmäinen yksilähtöinen etätyöasema. Yhdessä ZCentral 4R:n kanssa työasema mahdollistaa entistä tehokkaamman etätyöskentelyn. Järjestelmäpäivitykset vastaavat etenkin kahteen yleiseen ongelmaan: useampien etälaitteiden samanaikaiseen hallintaan sekä lisääntyneen etäkäytön aiheuttamiin tietoturvariskeihin.

Uusimpia ominaisuuksia ovat muun muassa:

• ZCentral Connect  IT-osastot voivat säästää aikaa, työskennellä joustavasti etänä ja silti hallita käyttäjien yhteyksiä ja jakaa helposti keskusasemien tehoja käyttäjille. ZCentral Connect tarjoaa parempaa tietoturvaa estäen esimerkiksi ei-toivotut yhteydet, näyttäen reaaliaikaisesti raudan vikatilan ja mahdollisuuden aktivoida ledpaikantimet.

• ZCentral Remote Boost  on tarkoitettu taiteilijoiden, suunnittelijoiden ja insinöörien käyttöön. Se tarjoaa entistä paremmat työkalut digitaaliseen värittämiseen sekä paremman Wacom-piirtonäytön ja -tabletin esikatselunäkymän. 

• ZCentral osana HP:n Device as a Service -palvelupakettia mahdollistaa kustomoidut konfiguraatiot. HP TechPulse antaa tärkeää tietoanäytönohjaien analytiikasta, raudasta, ohjelmistoista ja tietoturvasta.

HP Z2 Mini vie entistä vähemmän tilaa.

HP Z2 Mini on maailman tehokkain minityöasema Adobe Creative Suite -käyttöön sekä SolidWorks- ja Autodesk-ohjelmien käyttöön. Z2 Minin uusi jäähdytysjärjestelmä hyödyntää kuparia ja mahdollistaa jopa 1,4-kertaisen suoritustehon prosessorille ja 3-kertaisen suoritustehon näytönohjaimella edeltäjäänsä verrattuna.  Z2 Mini yhdessä Z-näytön kanssa tarjoaa loistavan hintalaatusuhteen ja mahdollistaa työskentelyn kotonakin sekä yhteistyön muiden kanssa käyttämällä Z2 Miniä räkissä tai jakamalla tehoja muille ZCentral Remote Boostin kautta. Saatavilla syyskuussa.

Z2 Small Form Factorin tehot perustuvat muun muassa Intel® Xeon® W -prosessoreihin, jopa NVIDIA Quadro 3000 -näytönohjaimiin, kiihdytettyyn säteenseurantaan ja tekoälyominaisuuksiin. Kone on 19 % pienemmässä kuoressa edeltäjäänsä verrattuna. Saatavilla syyskuussa.

Z2 Tower on erittäin suorituskykyinen pöytäkonemallinen tehotyöasema.

Z2 Tower on edullinen pöytäkone ammattilaisten tehotyöhön. Monen sovelluksen yhtäaikainen käyttö onnistuu kevyesti NVIDIA Quadro RTX 6000 -näytönohjaimen ja Intel® Xeon® -prosessorin ansiosta, ja työasema on 15 % pienempi kuin edellisen sukupolven kone. Saatavilla syyskuussa.

ZBook Fury on saatavilla 15-tuumaisena ja 17-tuumaisena.

ZBook Fury tarjoaa pöytäkonetason suorituskykyä kannettavassa. 15-tuumainen zBook Fury on 12 % litteämpi kuin edeltäjänsä ja 17-tuumainen peräti 29 % pienempi kuin aiemman sukupolven kannettavat – se onkin maailman pienin 17-tuumainen mobiilityöasema  RTX 5000 -näytönohjaimella. NVIDIAn Quadro RTX 5000 -ammattilaisnäytönohjaimen lisäksi valittavana on AMD Radeon™ RX, ja kone suoriutuu erinomaisesti niin datatieteen, koneoppimisen kuin 3D-renderöinnin tehtävistä – myös samanaikaisesti. Z VaporForce -jäähdytysjärjestelmä on yksi ZBook Furyn uusista ominaisuuksista, joka mahdollistaa useiden valokuvien- ja videoiden käsittelyn samanaikaisesti. Värien tarkkuudesta puolestaan huolehtii Dream Color -näyttö, joka on Pantone-hyväksytty. Saatavilla syyskuussa.

ZBook Power -kannettava sopii myös opiskelijoiden tarpeisiin.

ZBook Power on HP:n edullisin mobiilityöasema, joka sopii esimerkiksi luovien ja luonnontieteellisten alojen opiskelijoille. Tehokas jäähdytys, jopa NVIDIA Quadro® T2000 -näytönohjain sekä Intel® Xeon® tai Core i9 -prosessori tekevät koneesta erinomaisen työjuhdan pienessä kuoressa, joka on 19 % pienempi, 11 % litteämpi ja lähes 10 % kevyempi kuin edellisen sukupolven malli. Saatavilla lokakuussa.

Painokelpoiset kuvat, testilaitteet ja lisätiedot:

Nora Tamminen, Pilgrim

nora.tamminen@pilgrim.fi