5 asiaa, jotka viestinnän ammattilaiset voivat oppia startup-yrityksiltä

Startup-yrittäjiltä edellytetään valppautta, luovaa ongelmanratkaisutaitoa sekä paineensietokykyä sekä sopeutumista yllättäviin tilanteisiin. Toki myös suunnitelmallisuus ja pidemmälle kohdistuvat tavoitteet tukevat kasvuyrittäjän menestystä. Startupien ajatusmaailmaa voidaan soveltaa myös viestintätiimin arkeen, sillä kaikenkokoisilta yrityksiltä edellytetään reaktiokykyä ja valppautta. Tässä viestintätiimin toiminnalla on keskeinen rooli.

Mitä viestinnän tekijät voivat omaksua startupien toiminnasta omaan tekemiseensä valppaana olemisen ja sopeutumisen ohella?

1. Intohimo ja itsevarmuus

Aito usko omaan ideaan ja tekemiseen on startupeille ominaista. Myös viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää olla itsevarma ja uskoa siihen, mitä tekee. Viestijän oma, aito intohimo tekemiseen näkyy ja herättää intohimoa myös ympäristössä.

2. Erottautuminen ja uudet näkökulmat

Startup-yritys perustetaan usein ratkaisemaan jotakin tiettyä ongelmaa tai haastetta. Yksi suurimmista haasteista viestinnän tekemisessä on erottautua informaatiotulvasta kiinnostavalla tavalla. Startupien ”out of the box” -ajattelu, tapa etsiä ja löytää luovia ratkaisuja sekä tehdä asioita eri tavalla kuin muut voi siten toimia inspiraationa myös viestinnän tekijöille.

3. Riskinottokyky

Yritysmaailmassa erottautuminen edellyttää riskinottokykyä, ja siten viestinnän ammattilaiset voivat oppia startup-mentaliteetista heittäytymistä ja rohkeutta. Asiantuntijuuden ei aina tarvitse tarkoittaa pönötystä tai asioiden tekemistä samalla tavalla kuin ennen. Riskien ei myöskään tarvitse olla suuria, mutta toimintatapojen tuulettaminen voi muuttaa paljon.

4. Avoin työkulttuuri ja yhdessä tekeminen

Startup-yrityksissä pyritään välttämään hierarkiaa. Koska avoin tiedon jakaminen voidaan nähdä keskeisenä edellytyksenä esimerkiksi tulokselliselle päätöksenteolle, matala hierarkia ja yhdessä tekemisen kulttuuri voivat olla hyödyksi myös viestintätiimille. Toimiva vuorovaikutus tukee yhteisten tavoitteiden saavuttamista, ja parhaat ideat voivat syntyä spontaaneissa kohtaamisissa.

5. Verkostoituminen

Startup-yrittäjille kohdennettuja verkostoitumistapahtumia on runsaasti, ja jos sopivaa tapahtumaa ei ole, he järjestävät sellaisen itse. Tilaisuuksissa on aina vahva positiivinen energia ja yhteisöllinen ilmapiiri. Verkostoituminen sekä viestinnän ammattilaisten kesken että yrityksen sisäisten tiimien välillä tukee yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja tuo uusia ideoita sekä virtaa viestinnän tekemiseen.

Read More

Epävarmat ajat, varmempi sisäinen viestintä

Moni meistä teki uutena vuotena lupauksia: haluamme antaa enemmän aikaa perheelle, harrastaa enemmän liikuntaa ja vähentää turhaa kuluttamista. Myös työelämässä ja viestinnässä jo hyvään vauhtiin päässyt ja vaikeasti ennustettavissa oleva vuosi antaa mahdollisuuden arvioida sisäistä viestintää ja sen vahvistavia vaikutuksia oikein toteutettuna. Epävarmuuden ja jatkuvan muutoksen aikoina sisäinen viestintä on johdon keskeinen tuki, halutaanpa sitten keskittyä tavoittamaan työntekijöitä paremmin, luoda tiiviimpää yhdessä tekemisen tunnelmaa tai tehdä viestinnästä mukaansatempaavampaa. Tässä muutamia ajatuksia alkuun.

Epävarmuuden ilmapiiriin ja jatkuvaan muutokseen sopeutuminen

Yhdysvaltojen presidentinvaalit ovat aiheuttaneet epävarmuutta globaalisti kaikilla toimialoilla. Tämä epävarmuus heijastuu myös organisaatioiden työntekijöihin ja uskoon omasta tulevaisuudesta. Varsinkin kansainvälisissä organisaatioissa on tärkeää, että työntekijät saavat tukea muutoksen aikana, jotta he pystyvät keskittymään olennaiseen. Muutokseen vaikuttavien tekijöiden avaaminen ja niiden ymmärtäminen lisää sisäistä luottamusta ja vähentää epämääräisyyden ja pelon tunnetta. Tässä muutama vinkki epävarmuuden ajan läpi navigointiin:

 • Hyväksy epävarmuus. Kukaan ei voi ennustaa tulevaisuutta, mutta on hyvä muistuttaa että yritys, sen missio ja visio pysyvät ennallaan. Pysy uskollisina tutuille, allekirjoittamillesi arvoille.
 • Keskity avoimeen viestintään. Nyt jos koskaan on tärkeää pitää viestinnän linjat avoinna ja ylläpitää kulttuuria, jossa työntekijät voivat huoletta ilmaista mielipiteitään. Työntekijöiden tulee kokea, että heidän äänensä kuullaan.
 • Palaa perusasioihin. Ole suunnitelmallinen, tee parhaasi pysyäksesi trendien mukana ja ennusta muutoksia. Tämä auttaa yritystä pysymään valmiudessa.

Palkitse ja anna palautetta

Monissa yrityksissä annetaan vuosittaisia palkintoja ja myyntikannusteita, mutta pienilläkin teoilla ja huomioinnilla on merkittävä vaikutus työntekijöihin ja työn tulokseen.

 • Kannusta työkaverin tsemppaamiseen. Esimiehen kehut ovat aina tervetulleita, mutta toisinaan työkaverin huomio on aivan yhtä tärkeää.
 • Palaute, palaute ja vielä kerran palaute. Työntekijät ja etenkin milleniaalit janoavat palautetta. Välitön huomiointi on hyvä tapa tuoda positiivisuutta työpaikalle. Positiivinen palaute saa ihmiset tuntemaan itsensä arvostetuiksi ja rakentava palaute taas tarjoaa mahdollisuuden kehittymiselle.
 • Taikasanat! Olemme usein niin kiireisiä ja hukumme työhön, että unohdamme palkita hyvästä työstä. Pelkkä kiittäminen vie pitkälle. Ja hymy, siitä ei kannata säästellä.

Juhlista virstanpylväitä ja onnistumisia

 • Muista menneisyys! Samalla kun kehitytään ja mennään eteenpäin vuosipäivät ovat hyviä tilaisuuksia muistella yrityksen historiaa ja muistuttaa, mistä kaikki alkoi. Uudessa yrityksessä esimerkiksi vuoden yhdessä työskentelyä on hyvä juhlistaa, sillä tällöin työntekijät näkevät, kuinka pitkälle on päästy ja mitä on saavutettu.
 • Myös nykyhetken juhlistaminen on tärkeää! Juhlittaessa on hyvä käyttää kaikkia viestintäkanavia, videosta ja kotisivuista promootiomateriaaliin. Pohdi me-henkisen hästäkin käyttöönottoa. Tämä voi kannustaa yhtenäisyyteen ja yhteistyöhön.
 • Lopuksi, suuntaa katse tulevaisuuteen! On kannattavaa pitää työntekijät innostuneina yrityksen tulevaisuudesta. Siinäkin on tärkeä sisäisen viestinnän paikka, sillä vain kertomalla saat omat ihmisesi mukaan.

 

Mukavaa viikonloppua!

 

Lähde: Edelman.com
Kuva: Creative Commons

 

 

 

Read More

Katse kohti uutta vuotta

Vuosi 2016 oli kiistämättä mielenkiintoinen viestinnän ja pr:n parissa työskenteleville. Olemme todistaneet vallan vaihtumisen valtavirtamedian ja sosiaalisen median ja välillä. Ihmisten kykenemättömyys tai haluttomuus erottaa valeuutiset todenmukaisesta sisällöstä sabotoi perustavanlaatuista oletusta demokratiasta ja informoidusta äänestäjästä. Valtavirtamedian liikemalli on suuren paineen alla, joka edellyttää huomattavia muutoksia sekä journalistien aseman suhteen että medioiden muuttumista multimedian uutistuottajiksi.

Tässä Edelmanin toimitusjohtaja Richard Edelmanin 10 pr:ään vaikuttavaa ennustetta vuodelle 2017:

 1. Teknologiateollisuus on tähtäimessä

Perinteinen libertalisti –asenne teknologiamoguleita kohtaan ei enää riitä. Suojaa voidaan hakea globaaleista toimitusketjumalleista, yksityisyys- ja turvallisuusprotokollista sekä yhteiskunnan hyödyistä, jotka liittyvät automaation ja työttömyyden riskeihin. Teknologian johtajien pitää myös esiintyä julkisesti ja osallistua keskusteluun työn tulevaisuudesta.

 1. Yrityksiä houkuttelee Trumpin imitointi

Miksei heivaisi mediaan panostamista, kun voi kääntyä suoraan kuluttajien puoleen? Tämä on houkutteleva, mutta todella vioittunut konsepti. Tapahtunut on poikkeus sääntöön. Yritysten tulee hyötyä sosiaalisen median voimasta verkostoituakseen, mutta myös kunnioittaa sen roolia mielipiteenmuokkaamisessa.

 1. Populistihenki on ulos pullosta

Suunta on kohti nationalismia ja suvaitsemattomuutta. Syy tähän on ajatus siirtymisestä kulutusyhteiskunnasta siihen, että tavoitteena on töiden säilyttäminen.

 1. Lokaali hallitsee globaalia

Brändien tulee korostaa paikallisia juuriaan, kuten maanviljelijöitä, jotka kasvattavat heidän raakamateriaalinsa. Pienyritykset ja perheyritykset ovat etulyöntiasemassa. Globaalien brändien taas tulee löytää paikallisia kontakteja sosiaalisen vastuun kautta.

 1. Mainonnan tulee muuttua selvitäkseen

Asiakkaat eivät ole tyytyväisiä ”vanhanaikaiseen” toimintaan. Sisältö mullistuu luovilla kampanjoilla, videolla ja graafisilla kokemuksilla, jotka kertovat tarinoita kuvien avulla.

 1. Valeuutisepidemia jatkuu, toistaiseksi

Googlen ja Facebookin vastaus leikata mainostuloja valeuutisten estämiseksi ei ole tarpeeksi. On polttava tarve jonkinlaiseen toimitukselliseen läpikäyntiin, joka suodattaa väärän ja tulenaran tiedon faktasta.

 1. Uudet vaikuttajat äänessä

Siinä missä videovaikuttajat YouTubessa ovat uusia ”go-to-henkilöitä” tuotekategorioissa kuten videopeleissä ja hiustenhoidossa, sinun kaltaisesi tavallinen henkilö tai innokas työntekijä on vaikuttavampi tiedonlähde kuin julkisuuden henkilöt tai päättäjät.

 1. Jokaisen yrityksen tulee olla mediayritys

Ei ole muuta mahdollisuutta. Parhaat tarinat, jotka läpäisevät uuden sisällön valtavan virran tulevat työntekijöiltä sekä kuluttajilta, jotka käyttävät brändiä. Tunnista vaikuttajat ja anna heille sisältöä jota antaa eteenpäin heidän omille yhteisöilleen; tämä on uudenlaista pienille yleisöille kohdistamista.

 1. Yritysten pitää saavuttaa rehellisyyden uusi taso

Kerro totuus yrityksestä sen kanavilla. Kerro myös negatiivisista asioista ja pyri parantamaan. Palautteenanto, läpinäkyvyys ja rehellisyys ovatkin esimerkiksi Uberin ja AirBnB:n parhaita valttikortteja.

 1. Kestävyys johtaa liiketoimitaan

Globaali ympäristöpolitiikka tulee kotitalouksiin. Tänä vuonna kuluttajien muuttunut käytös ekologisempaan tulee ottaa huomioon.

 

Tästä eteenpäin innolla uutta vuotta ja uusia haasteita kohti!

 

Lähde: Edelman.com
Kuva: Creative Commons

 

 

 

Read More

Kun brändit ottavat kantaa

Elämme maailmassa, jossa odotukset brändejä kohtaan ovat korkealla. Edelmanin Earned Brand 2016 –tutkimuksen mukaan kuusi kymmenestä uskoo, että hyvän tekemisen tulisi olla osa brändin DNA:ta. Puolet ovat sitä mieltä, että brändeillä on enemmän valtaa ratkoa sosiaalisia ongelmia kuin valtionjohdolla. Kuluttajat ovat antaneet brändeille avaimet inspiroida sosiaaliseen toimintaan kasvattamalla tietoisuutta, edistämällä julkista keskustelua ja muuttamaan tapahtumien kulkua.

Mitä voi tapahtua kun brändi osallistuu?

Tämän vuoden tutkimuksessa Edelmanilla selvitettiin, kuinka kuluttajat reagoivat, kun 16 brändiä osallistui julkiseen keskusteluun. Vastaanottoa seurattiin sosiaalisessa mediassa, jotta saataisiin selville näiden ”aktivistikampanjoiden” vaikutus brändien ja yleisön väliseen suhteeseen sekä selvittääkseen, kuinka osallistuminen vaikuttaa yksilön mielipiteisiin ja käyttäytymiseen.

Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että silloin, kun brändit toimivat onnistuneesti “muutoksen agentteina” ja ottavat kantaa, ne eivät ainoastaan nosta tietoisuutta, vaan tarjoavat mahdollisuuksia ja resursseja yksilöille lähteä mukaan osallistumaan. Onnistuneella osallistumisella brändit saavuttavat vahvemman aseman kuluttajien kanssa. Näin heillä on mahdollisuus kasvattaa myös liiketoimintaansa, kun kuluttajat sitoutuvat brändiin ja tukevat sitä lompakoidensa kautta.

Esimerkkinä onnistuneesta osallistumisesta PayPal perui eräät avajaisensa Pohjois-Carolinassa protestoidakseen transsukupuolisten syrjintää vastaan. Monet kuluttajat seisoivat tämän päätöksen takana ja yritys sai kiitosta sosiaalisessa mediassa.

Brändiltä tarvitaan kuitenkin paljon toimiakseen aktivistina – osallistuminen vaatii syvää harkintaa. Brändien, joilla on paljon vaikutusvaltaa tulee valita taistelunsa harkiten.

Aktivistibrändien tulee olla:

 • Relevantteja: Kohteen tulee olla linjassa kuluttajien kiinnostusten, arvojen ja odotusten kanssa. He välittävät.
 • Todenmukaisia: Sekä kohteen että brändin suhtautumisen siihen pitäisi peilata brändin arvoja ja käyttäytymistä liiketoiminnassa
 • Aitoja: Tarkoitusperien ja motiivien tulee olla selkeitä ja rehellisiä, ilman piilotettua agendaa
 • Sitoutuneita: Brändien tulisi tuoda syvyyttä ja näkemyksiä keskusteluun johdon kannatuksen ja työntekijöiden tuen kautta.
 • Osallistuneita pitkällä aikavälillä: Brändien tulee pysyä päätöksissään ja reagoida.

Kun brändit osallistuvat ja ottavat kantaa, niiden tulee olla valmiita kohtaamaan myös mutkia matkassa. Siitä huolimatta, onnistuessaan ne tullaan palkitsemaan ruhtinaallisesti tällä uudenlaisella matkalla kuluttajien kanssa.

Näihin loppusanoihin, rauhallista joulunaikaa!

 

Lähde: Edelman.com
Kuva: Creative Commons

Read More

Kuusi lähitulevaisuuden markkinointitrendiä

Tässä tekstissä et tule lukemaan virtuaalitodellisuudesta, droneista tai itsestään ajavista autoista. Pyri edelläkävijäksi ja ota nämä vinkit talteen kuudesta lähitulevaisuuden trendistä, jotka vaikuttavat markkinointiin.

 1. Mediakanavista mediaekosysteemiin

Internet on pirstoutunut miljooniksi pieniksi palasiksi, jotka hälventävät rajaa maksetun, omistetun, ansaitun ja sosiaalisen median välillä kuluttamisen suhteen. Puhumattakaan mittaamisesta. Esimerkiksi viime vuonna MTV totesi Video Music Awards -ohjelman perinteisen tv-katselun vähentyneen 34 prosenttia. Silti ohjelman digitaaliset katselukerrat, kuten Facebook videostriimaukset kasvoivat 70 prosenttia. Tämä on tärkeää ottaa huomioon, monien yritysten on päästävä mukaan uuteen mediaekosysteemiin, eikä ainoastaan nähdä asioita vanhasta tutusta näkökulmasta.

 1. Teksteistä visuaaliseen

Suuri osa internetin sisällöstä on kuva- ja videomateriaalia. Milleniaalit ja X-sukupolvi omaavat visuaalista lukutaitoa, joka korostuu alustoilla kuten Snapchatissa, Instagramissa ja YouTubessa, joiden painotus on visuaalisessa tekstin sijaan. Visuaalinen lukutaito liittyy olennaisesti siihen muutokseen, jossa emme enää ainoastaan hae, mutta myös vastaanotamme sisältöä. Markkinoijat ovat käyttäneet valtavasti aikaa tekstien hiomiseen pyrkimyksenä löytää paras tapa saada viestejä jaettua sosiaalisessa mediassa. Tosiasiassa video on se formaatti, jota jaetaan. Usein vielä siihen tarkoitettujen applikaatioiden avulla.

Brändien tulee oppia modernista videosta sekä opetella visuaalista tarinankerrontaa. Snapchat esimerkiksi suosii lyhyitä videoita ja vertikaalia videoformaattia. Tämä toimii. Monille markkinoijille video on kuitenkin yhä tuntematonta aluetta. Videon formaattina tulee olla hallinnassa alusta loppuun.

 1. Mobiili ensimmäiseksi

Otamme itsestäänselvyytenä sen, että meillä on Facebookiin helppo pääsy suoraan ja nopeasti mobiililaitteiltamme. Facebookin alkutaipaleella yritys kehittyi nopeasti ja omaksui yhtenä ensimmäisistä ”mobiili edellä” -ajattelutavan. Facebookin resursseja ei kuitenkaan löydy monelta toimistolta.

Kiitos mobiilikehityksen priorisoinnista kuuluu osittain Googlelle, sillä se ei suosi verkkosivuja, jotka eivät toimi mobiiliympäristössä. On hyvä muistaa, että siirtyminen mobiiliin on myös paljon enemmän kuin nettisivujen tekeminen mobiiliystävälliseksi. Meidän tulee ymmärtää tarkasti millä tavoin tietyt yleisöt haluavat kuluttaa, luoda, jakaa ja vuorovaikuttaa brändejä.

Googlen mobiililaitesoveltuvuustesti
Googlen mobiililaitesoveltuvuustesti
 1. Mediayrityksiin luottaminen vs. ole oma mediayrityksesi

”Julkaisemin on uutta markkinointia.” Kuulostaa hyvältä, mutta on helpommin sanottu kuin tehty. Totuus on se – kiitos sosiaalisen median – että useimmat markkinoijat ovat jo mukana julkaisemisessa ovatpa he siitä tietoisia tai eivät. Onko brändi läsnä Facebookissa tai YouTubessa? Onnea, olet mukana! Ongelmana on kuitenkin usein sisällön kehno laatu.

Saavuttaakseen laadukkaita yleisöjä, jotka ovat halukkaita sekä kuluttamaan brändin sisältöjä että innokkaita jakamaan ja mahdollisesti luomaan niitä yhdessä brändin kanssa. Markkinoijien tulee ymmärtää kuinka saada yleisöt puolelleen pysyvästi.

 1. Vaikuttajasitouttamisesta vaikuttajamarkkinointiin

Tämä ei ole enää ohimenevä trendi. Vaikka se vaikuttaakin tutulta, se näyttäisi olevan suhteellisen uusi alue markkinoijille. Toisin kuin perinteiset julkisuuden henkilöt, monet niin sanotuista kultturisista vaikuttajista, kuten some-tähdistä ovat tekijöitä, jotka ovat luoneet omat yleisönsä käyttäen omaa kanavaansa. Heidän preferenssinsä on tehdä yhteistyötä luotettavien brändien kanssa. Tulisi miettiä, kuinka tehdä yhteistyötä vaikuttajien kanssa, kun pyritään saavuttamaan suuria yleisöjä ”vertaistensa” kautta. Markkinoijien tulee kehittää tätä ajatusta tukeva prosessi.

1-axlmuq8lad9bikymt4xgfg-768x639

 1. Brändin arvolupauksesta brändin arvoihin

Milleniaalit ovat kiinnostuneita tuotteiden ja palveluiden lisäksi brändien arvolupauksista. Huomattavaa on myös se, että he ovat uteliaita ja todella välittävät brändin tekemisistä; millä tavoin se osallistuu, mille arvoille se perustuu sekä kuinka se ottaa kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Jaetut arvot näkyvät sekä kuluttajakäyttäytymisessä että asiakaslojaaliutena.

Markkinoinnin ammattilaiset ovat mestareita rakentamaan brändejä, jotka vetoavat kuluttajien järkeen ja tunteisiin. Edelmanin tutkimuksen mukaan useimmat kuluttajat ovat ”tekemisissä” brändien kanssa, mutta myös avoimia ”sitoutumiselle”. Useissa tapauksissa sitoutuminen merkitsee paljon muuta kuin perinteisiä arvolupauksen piirteitä kuten laatua, soveltuvuutta ja hintaa. Monet brändit ovat omaksuneet tämän tekemällä hyväntekeväisyyttä ja esimerkiksi panostamalla ekologisuuteen.

brand-relationship-index-1-e1475532554323

Markkinoijien tulee siis pohtia uudestaan arvolupauksia ja kysyä itseltään, mitkä brändin arvoista ovat selkeitä ja toimivatko sen teot ja kohtaamiset asiakkaan kanssa? Entä voiko asiakas varmentaa tämän? Tässä tehtävässä yrityksen johdon tulee työskennellä rinnakkain.

Harvat brändit ovat onnistuneet seisomaan jonkin asian tai kampanjan takana, koska tarvitaan valtavasti työvoimaa tehdäkseen osallistumisesta uskottavaa brändin muiden arvojen ja pyrkimysten ohella. Kuitenkin kun asiaan todella uskotaan ja se tehdään autenttisesti saadaan todennäköisesti hyviä tuloksia.

 

Tuntuuko, että mikään näistä ei ole sinulle uutta? Olkoon. Markkinoinnissa pitää silti vielä tehdä muutoksia totuttuihin toimintatapoihin ylhäällä mainittujen trendien hyödyntämisen suhteen. Nämä trendit tuovat itsessään suuria mahdollisuuksia, mutta ne edellyttävät yritysten – olivat he sitten brändejä tai toimistoja – prioriteettien kehittämistä, työntekijöiden uudelleenarviointia sekä riskinottoa alueilla, jotka ovat vielä kehittymässä ja vaativat erityistä huomiota. Nämä trendit eivät välttämättä ole yhtä kutkuttavia kuin virtuaalitodellisuus tai itseajavat autot, mutta seuraavana viitenä vuotena markkinoijat tulevat hyötymään näihin panostamisesta valtavasti.

 

Lähde: Edelman.com
Kuva: Creative Commons

 

Tallenna

Read More

Taistelu valeuutisia vastaan alkakoon

Yhdysvaltojen presidentinvaalitulosten tultua julki ovat valeuutiset olleet kovasti tapetilla. Buzzfeed julkaisi viime viikolla artikkelin, jonka analyysin mukaan valheelliset Yhdysvaltojen presidentinvaaleja käsittelevät artikkelit tavoittivat enemmän lukijoita kuin faktaan perustuvat uutiset viimeisinä vaalikuukausina. Valheelliset uutiset saivat myös enemmän huomiota sosiaalisessa mediassa kuin vaaleja käsittelevät uutiset 19 arvostetussa uutismediassa, kuten the New York Timesissa ja the Washington Postissa.

Valheelliset tarinat käsittelivät skandaaleja kuten esimerkiksi laajasti levinnyttä uutista, jonka mukaan paavi Franciscus suositteli Trumpia presidentiksi. Yhdellä ainoalla sivustolla oli neljä uutista, joita jaettiin 3 miljoonaa kertaa Facebookissa. Näihin artikkeleihin lukeutui esimerkiksi valheellinen uutinen, jonka mukaan Hillary Clinton myy aseita Isisille.

na%cc%88ytto%cc%88kuva-2016-11-22-kello-19-10-06
Viisi jaetuinta vaaleihin liittynyttä artikkelia kolme kuukautta ennen vaaleja

Viikko sitten tiedotustilaisuudessa Berliinissä presidentti Barack Obama piti tunnelatautuneen puheenvuoron, jossa hän kehotti ihmisiä ottamaan valeuutisten leviämisen vakavasti tällä aikakaudella, jolloin liikkeellä on paljon väärää informaatiota.

Vapaasti suomennettuna: ”Jos emme ota tosissamme faktoja ja sitä, mikä on totta ja mikä ei – etenkin sosiaalisen median aikakaudella, jolloin monet saavat informaationsa lyhyinä viesteinä älypuhelimiensa ruuduilta – ja jos emme tunnista tosia argumentteja propagandasta, meillä on ongelma,” Obama totesi.

Tämä valheellisten uutisten trendi on siirtynyt myös yrityssektorille. PepsiCo:n piti hiljattain ryhtyä toimiin vaalien jälkeen syntyneen kriisin suhteen, kun sosiaalisessa mediassa julkaistut artikkelit syyttivät PepsiCo:n toimitusjohtaja Indra Nooyiä siitä, että hän olisi sanonut, että Trumpin kannattajien on ”asioitava muualla”. Todellisuudessa hän ei sanonut mitään vastaavaa.

Nooyi oli aiemmin ollut puhujana New York Timesin DealBook –konferenssissa. Kun häneltä kysyttiin vaaleista, hän onnitteli ensimmäisenä Trumpia vaalivoitosta, jonka jälkeen hän kehotti kaikkia puhaltamaan yhteen hiileen. Hän puhui myös rehellisesti ja avoimesti tunteista, joita jotkut hänen työntekijöistään ovat kokeneet Trumpin valinnan jälkeen.

Konferenssin jälkeen nettisivustot alkoivat vääristelemään Nooyin lausuntoa. Jotkut laittoivat sanoja hänen suuhunsa, jotka saivat hänet näyttämään siltä, että hän hyökkäsi presidenttiä vastaan. Ei mennyt aikaakaan, kun #BoycottPepsi hashtagilla oli julkaistu sosiaalisessa mediassa 19 000 kertaa. Kaiken lisäksi kourallinen valtavirran uutismedioita otti uutisvinkin näiltä nettisivustoilta ja jakoivat väärää informaatiota eteenpäin.

PepsiCo otti nopeasti kantaa tilanteeseen selventämällä, että toimitusjohtaja oli kenties tehnyt virheen tuodessaan esille joidenkin työntekijöiden reaktion valintaa kohtaan, ja että hän ei tarkoittanut antaa ymmärtää, että kaikki yrityksen työntekijät olivat samaa mieltä valinnasta.

Kun ihmiset käyttivät aikaa tutkiakseen asiaa tarkemmin, tarina alkoi muuttua. Monet johtavat uutismediat kuten CNN ja the New York Post reagoivat tapahtuneeseen. CNN:n otsikko kuului: ”Trumpin kannattajat tahtovat boikotoida Pepsiä kommenteista joita toimitusjohtaja ei ikinä sanonut.”

na%cc%88ytto%cc%88kuva-2016-11-22-kello-19-09-53
Facebookin vaaleista uutisointi vastaan valtavirtamedian uutisointi

Tästä kaikesta on vielä paljon opittavaa PR:n suhteen. Blogit ja bloggaajat, jotka edustavat poliittisen kirjon kumpaakin päätä eivät anna faktojen mennä hyvän uutisen edelle – he ovat myös mitä todennäköisemmin haluttomia korjaamaan virheellistä tietoa. Nämä julkaisut kun leviävät kulovalkean lailla sosiaalisessa mediassa. Valtavirtamedia on sekin jatkuvasti nälkäinen sisällölle, klikkauksille ja someaktiivisuudelle. Sen tulisikin nähdä vaivaa enemmän kuin koskaan pitääkseen yllä journalistisia standardeja ja toimia totuuden torvena tänä väärän informaation aikana.

Kuten Obama harmitteli the New Yorkerin David Remnickille: ”Me elämme maailmassa, jossa kaikki on totta ja toisaalta ei mikään… Väärän informaation levitys, salaliittoteoriat ja tavat näyttää toisin ajattelevat negatiivisessa valossa ilman mitään itsekritiikkiä – tämä kaikki on kiihtynyt tavoilla, joilla voidaan yhä enemmän polarisoida äänestäjäkuntaa ja tehdä yhteisen keskustelun käymisen kovin vaikeaksi”.

Suuri kysymys PR:lle on kuitenkin; milloin mennä väliin ja milloin antaa uutisen levitä ja lopulta lyhistyä oman painonsa alle? Väärien uutisten suosion nousu ja uutisten politisoituminen yritystoimintana on muuttanut pelisääntöjä. Jos uutiseen liittyy häivähdys politiikkaa, pitää olla välittömästi valmiina selvitykseen toimitusjohtajan tarkoitusperästä ja kontekstista.

Kamppailuun on kuitenkin jo ryhdytty, Trumpin voitettua vaalit alettiin Facebookin Mark Zuckerbergia hiillostamaan siitä, että Facebookissa jaetut harhaanjohtavat uutiset vaikuttivat vaalitulokseen. Facebookin ohella Googlea ja Twitteriä kohtaan esitettiin samoja syytöksiä. Syynistä johtuen Google ja Facebook sitoutuivat seulomaan valeuutisia tarkemmin ja muuttamaan sääntöjään mainonnan suhteen kieltämällä mainokset valeuutissivustoilla. Tämä on jo lupaava alku. Valtavirran virheellisten uutisten korjaaminen vaatii kuitenkin myös yhteistä ponnistelua.

 

Lähde: Edelman, Buzzfeed

Kuvat: Creative Commons, Buzzfeed News

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Read More

Kuinka menestyä hektisessä työympäristössä

Viestinnän parissa työskentely on toisinaan varsin nopeatempoista ja tilanteet alati muuttuvia. Tällaisessa työympäristössä menestyminen saattaa tuntua aika ajoin haastavalta.

Seuraavat hyviksi todetut asiat on hyvä pitää mielessä menestymisen saavuttamiseksi:

 • Kukaan ei ole ajatustenlukija. Kollegat auttavat sinua mielellään saavuttamaan tavoitteesi – kunhan he tietävät mitä ne ovat. Älä pelkää aloittaa keskustelua tavoitteistasi ja unelmistasi.
 • Työpaikalta löytyy asiantuntija lähes kaikkeen. Jos aloitat uutta projektia, joka sijoittuu sinulle tuntemattomalle alueelle, kysy ensin itseltäsi ”olisiko joku kollegoistani työskennellyt aiheen parissa aiemmin?” Usein 15 minuutin keskustelu aiheesta alan asiantuntijan kanssa antaa sinulle enemmän informaatiota kuin tunnin Googletussessio.
 • Viestintätoimistossa työskentelyn voi rinnastaa opiskelumaailmaan. Jokainen asiakas ja projekti on mahdollisuus kartuttaa ymmärrystä asioista. Kuten opiskellessa, myös viestintätoimistossa työskennellessä sinulla on pysyviä teemoja ja projekteja, joiden parissa työskentelet. Onkin tärkeää jättää tilaa myös valinnaisille opinnoille eli uusille, normista poikkeaville projekteille. Pidä myös silmät auki uusien asiakkuuksien suhteen.
 • Mentorin arvoa ei tule väheksyä. Etsi henkilö, joka on valmis auttamaan sinua navigoimaan hankalissa tilanteissa, antamaan omaan kokemukseen perustuvia neuvoja, auttamaan ymmärtämään miten edetä urallasi ja kannustamaan sinua menestymään.
 • Pidä tiimin vetäjät ja työkaverit ajan tasalla siitä, missä vaiheessa etenet projektien parissa. On parempi informoida liikaa, kuin liian vähän.
 • Kuten opiskellessa, myös työelämässä aktiivinen läsnäolo on tärkeää. Osallistu keskusteluun palavereissa, tuo esille mielenkiintoisia näkökulmia ja ennen kaikkea – kysy kysymyksiä. On aina parempi nostaa kätensä ja kysyä, jos jotain jäi epäselväksi kuin sukeltaa epävarmana tuntemattomaan. Kollegat voivat toimia erinomaisina inspiraation lähteinä, sillä on todennäköistä, että he ovat kamppailleet samojen kysymysten ja epävarmuuksien kanssa aiemmin.

Pyri siis aloittamaan työpäiväsi hymyissä suin, pidä pää kylmänä hankalilta tuntuvissa tilanteissa, osallistu aktiivisesti, äläkä pelkää kysyä niitä kuuluisia tyhmiä kysymyksiä. Muista, ettet ole yksin! Vuorovaikuta rohkeasti työkavereidesi kanssa ja opi uutta niin virheistä kuin onnistumisista matkalla kohti tavoitteitasi.

 

Lähde: Edelman.com

Kuva: Creative Commons

Read More

Kiitos brändit!

Huokailemme raskaasti ja pyörittelemme silmiämme, kun näyttömme täyttyvät bannerimainonnalla. Tuntuu, että hukumme mainostamiseen ja olemme kyllästyneitä siihen, että brändejä tuputetaan meille vuorokauden ympäri.

Silti, Edelmanin Earned Brand 2016–tutkimuksen mukaan kuluttajat tykkäävät brändeistä kuin hullut puurosta. Earned Brand 2016 on Edelmanin globaali online-tutkimus, johon vastasi 30 000 kuluttajaa 13 eri maasta. Tutkimus tarkastelee kuluttajan ja brändin suhteita eri kategorioissa.

Mietipä hetki yhtä brändiä, josta pidät. Pohdi sitten, kuinka se on kohentanut elämänlaatuasi. Kuvittele, kuinka tylsä maailma olisikaan ilman brändejä.

Brändit voivat toimia viihteen ja nautinnon lähteinä. Ne auttavat meitä ilmaisemaan itseämme sekä tarjoavat alustan verkostoitumiselle. Yli 60 prosenttia Earned Brand 2016-tutkimuskyselyyn vastanneista kuluttajista oli yhtä mieltä siitä, että maailma ilman brändejä – maailma, jossa jokaista tuotetta olisi vain yksi kappale – olisi todennäköisesti paljon tylsempi.

Tämän lisäksi:

 • maailma ei olisi yhtä luova
 • ihmiset voisivat ilmaista itseään huonommin
 • tuotteiden laatu ei olisi yhtä hyvä
 • olisi vähemmän uudistuksia sekä uusia keksintöjä

Oikeastaan maailma ilman minulle tärkeitä brändejä ei kuulosta paikalta, jossa haluaisin olla. Vahva suhde brändiin vaatii jatkuvaa läsnäoloa esimerkiksi juuri sosiaalisessa mediassa. Seuraavan kerran kun mainokset ärsyttävät, koita muistaa kaikki tämä hyvä, mitä brändit tuovat elämäämme. Ne brändit, jotka jakavat samat arvot kanssani ymmärtävät minua, auttavat ilmaisemaan itseäni ja tuovat lisäarvoa elämääni. Brändeillä on suuri potentiaali tehdä arjesta sujuvampaa ja laadukkaampaa. Annetaan niille välillä mahdollisuus!

blue_-earned-brand-logo-e1475262393727-300x270

Lähde: Edelman.com

Kuva: Creative Commons

 

 

 

Read More

Facebookin uuden palvelun kohteena yritysten sisäinen viestintä

Facebook julkaisi maanantaina Workplace by Facebook –yhteistyöalustan, joka pyrkii yritysten sisäisen viestinnän välineeksi ja kipuaa näin Skypen, Microsoftin Yammerin ja Slackin hallitsemille markkinoille. Facebookilla on ollut samankaltainen alusta aiemminkin, Facebook at Work, joka on nyt lanseerattu ja nimetty virallisesti Workplaceksi. Vaikka palvelu näyttää ja tuntuu Facebookilta, Workplace on kokonaan erillään Facebookin kuluttajaversiosta. Workplacen Facebookista erottaa myös se, että palvelu on maksullinen.

Workplacessa yksityisen henkilön oman Facebook-profiilin oheen rakentuu yrityksen oma, sisäinen rinnakkaisprofiili. Käyttäjä voi siis julkaista omissa profiileissaan sekä ryhmissä. Workplacen ominaisuudet ja toiminnot ovat osittain samat kuin kuluttajille tutussa Facebookissa. Sen etuna ja suurena potentiaalina onkin juuri se, että tekniikka on ennaltaan tuttu, jolloin alustan käyttöönotto ei vaadi koulutusten järjestämistä.

Edelmanilla Workplace on ollut käytössä jo jonkin aikaa ennen julkaisua. Nyt yli 80 prosenttia Edelmanin työntekijöistä, mukaan lukien toimitusjohtaja Richard Edelman käyttävät alustaa aktiivisesti. Edelmanin globaaliin verkostoon on syntynyt jo yli 700 ryhmää ja palaute kokeilusta on ollut positiivista.

Edelmanin kokemuksen mukaan nämä kannattaa ottaa huomioon Workplacen käyttöönotossa:

Pohdi päämääriä

Edelmanin tavoitteena oli ratkaista tietty ongelma: saada sähköpostitse välitetty tieto, joka usein unohtuu yksittäisten työntekijöiden saapuneet-kansioon kaikkien ulottuville.

Vaikuta vaikuttajiin

Edelmanilla Workplacen käyttö aloitettiin vuosittaisessa suunnittelupalaverissa sadan yrityksen esimiehen voimin. Tätä ennen lanseerausta valmisteltiin IT-osaston, sisäisen viestinnän ja markkinoinnin kesken. Edelman etsi yli 100 laajasti verkostoitunutta työntekijää ja koulutti heidät Workplace -ammattilaisiksi. Lisäksi Edelman antoi yhteisövastaaville tehtäväksi auttaa ryhmiä sisällön etsimisen, luomisen ja moderoinnin kanssa.

Jätä tilaa vapaudelle

Edelman asetti selkeät tavoitteet ryhmille, mutta jätti silti jokaiselle yhteisölle vapauden käyttää alustaa haluamallaan tavalla. Edelmanin yli 700 ryhmää vaihtelevat aina yhteistyöalustoista kirjanpitoon ja erilaisiin kiinnostuksenkohteisiin kohdistuviin ryhmiin, joissa esimerkiksi vaihdetaan konserttilippuja ja jaetaan kirjoitusvinkkejä.

Keskity kulttuuriseen, älä tekniseen muutokseen

Koska Workplace näyttää ja tuntuu Facebookilta, Edelmanin työntekijät eivät tarvinneet teknologista ohjeistusta alustan käyttöön. Sen sijaan keskityttiin kulttuurin pohjustamiseen kolmella tavalla: antamalla sisältöä yhteisövastaaville ja esimiehille ennen lanseerausta; tarjoamalla ohjeistusta siihen, milloin käyttää Workplacea sähköpostin sijaan; lisäksi Edelman jatkoi näitä keinoja tarjoten demonstraatioita ja valmennusta.

Pidä se elossa

Voidaan sanoa, että alusta on yhtä hyvä kuin sen sisältö. Miten sisäisestä viestinnästä tehdään kiinnostavaa? Tulevatko työntekijät klikkaamaan tätä sisältöä vai persoonallisuustestiä jollain muulla sosiaalisella kanavalla? Edelman kehitti ennen lanseerausta interaktiivisen sisältösuunnitelman Workplacea varten. Edelmanilla ollaan saavutettu menestystä esimerkiksi #makemeproud tarinankerrontakampanjalla, joka kannustaa työntekijöitä jakamaan asiakastöitään, joista he ovat ylpeitä.

Johda johtajien kautta

Edelmanilla ollaan kokeiltu yrityksen sisäisiä suoria videolähetyksiä. Johtajille on tärkeää olla aktiivisia Workplacessa, sillä myös se mitä he eivät tee on oma vahva viestinsä. Edelmanilla esimiehiä kannustetaan siirtämään sähköpostin jakelulistat Workplaceen.

Vahvista tiimejä paikallisella autonomialla

Jokaisella Edelmanin verkoston globaalilla toimistolla on oma uniikki strategiansa Workplacessa, joka heijastaa paikallista markkina-aluetta, kulttuuria ja tiimidynamiikkaa.

Muista jatkuva ylläpito

Näyttävän julkistuksen jälkeinen hohto hälvenee, kun uutuudenviehätys katoaa. Työntekijöiden sitoutuneisuuden maksimointi Workplacen avulla vaatii jatkuvaa sisällön suunnittelua, johtamista, harjoittelua ja muutosten hallintaa.

Edelman tekee yhteistyötä Facebookin Workplacen kanssa ja auttaa yrityksiä sitouttamaan työntekijöitä Workplacen käyttöön. Edelmanilla asiakkaita autetaan suunnittelemaan ja käynnistämään kampanjoita, sitouttamaan työntekijöitä, luomaan sisältöjä, jotka herättävät huomiota ja tarjotaan esimiehille mahdollisuuksia rakentaa vahvempia suhteita työntekijöihinsä.

 

Lähde ja kuva: edelman.com

Read More

Muista nämä kriisiviestinnässä

Yrityksen itsestään antama kuva korostuu sekä joutuu kyseenalaistetuksi kriisitilanteissa. Brändiä ja imagoa ravistelevat kriisit voivat vaikuttaa merkittävästi organisaation maineeseen. Pahimmillaan vuosia rakennettu ja ylläpidetty maine voi romahtaa yhdessä yössä.

Kriisin aiheuttamaa hysteriaa seuraa kriisiviestinnän palaveri, jossa mietitään vastausta medialle. Samaan aikaan eri sidosryhmät etsivät kuumeisesti informaatiota yrityksen nettisivuilta sekä sen sosiaalisen median kanavilta. Digitaalisten alustojen valvomista ja aktiivista käyttöä ei tulisi koskaan ajatella liian myöhäisenä kriisiiviestinnän suunnitelmassa. Digitaalinen puoli on kriittinen osa kriisistä selviämistä ja lopulta brändin elpymistä. Oikein tehtynä, oikeita toimintatapoja ja työkaluja käyttäen kriisiviestintä voi jopa kohentaa yrityksen imagoa entisestään. Digitaalisten kanavien ylläpidolla organisaation on helpoin kertoa, kuinka asiat ovat sekä oikaista väärää tietoa ja tuoda esille näkökulmia.

Ota nämä vinkit huomioon kriisinhallinnassa:

 1. Vahvista tieto mahdollisimman pian sosiaalisen median kanavissa

Kriisin puhjetessa yrityksillä kestää usein vastata tai tiedottaa asiasta mediassa. Sosiaalisen hysterian minimoimiseksi ajoitus on kuitenkin äärimmäisen tärkeää. Nopea tiedottaminen ehkäisee väärän tiedon leviämistä ja suojelee yrityksen mainetta. Sosiaalisessa mediassa tulisi tuoda esille, kuinka organisaatio on tietoinen tapahtuneesta ja etsii parhaansa mukaan siihen ratkaisua. Useissa tapauksissa tiedonhakijat yksinkertaisesti haluavat varmistuksen siitä, että yritys on tietoinen tilanteesta ja toimenpiteitä on tehty tai edes suunniteltu tilanteen korjaamiseksi. Viesti tulee muotoilla niille yleisöille, joita kriisi koskettaa.

 1. Muista, että kriisi ei ole tilaisuus mainostamiselle

On houkuttelevaa siirtää huomio muualle ja pehmentää tapahtunutta kertomalla yrityksen hyvistä teoista. Tällainen viestintä saattaa aiheuttaa närkästystä, elleivät toimet liity suoraan kriisiin. Viemällä huomion muualle yritys saattaa vaikuttaa siltä, että se käyttää tilannetta hyväkseen.

Usein ajatellaan, että ennalta suunnitellut markkinointiohjelmat pitävät ja palvelevat yleisöjä kriisin aikana. Tosiasiassa olisi kuitenkin hyvä pysäyttää hetkeksi kaikki mainostaminen, joka ei liity kriisiin. On hyvä varmistaa, että kaikki ovat tästä tietoisia. Tällöin voidaan keskittyä proaktiiviseen digitaaliseen viestintään, joka tähtää kriisin lieventämiseen.

 1. Kuuntele tarkemmin

Sosiaalinen kuuntelu kannattaa kriisin aikana; mitä ja miten ihmiset puhuvat organisaatiosta? Kuuntelun tuloksia voidaan käyttää tehokkaasti kriisiviestinnässä ja toipumisvaiheessa. Sosiaalisesta kuuntelusta voidaan saada vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuinka vastata yleisön reaktioihin reaaliajassa?
 • Miten tiedottaa yrityksen päätöksistä kriisiin liittyen?
 • Kuinkia viestiä sidosryhmille? Mitä ovat tärkeimmät kysymykset ja vastaukset?
 • Keitä vaikuttajia ja kumppaneita organisaatio voisi hyödyntää viestin läpi saamisessa?
 1. Hakupalveluihin tehostaminen on tärkeää

Suurin osa internetin käyttäjistä aloittaa informaation etsinnän tiedonhakusivustoilta, kuten Googlesta. Tämän takia organisaatiolle edukkainta on se, että oma vastaus näkyy hakutuloksissa ensimmäisenä. Julkaistua sisältöä on haastavaa piilottaa hakutuloksista, joten nopeus on jälleen valttia. On tärkeää ottaa huomioon myös se, että hakutuloksiin vaikuttavat myös sosiaalisten medioiden sisällöt. Tämän takia myös sosiaalisessa mediassa tiedottaminen on tärkeää!

Lisäksi organisaation nettisivuilla olisi hyvä olla selkeä osio, joka tiedottaa kriisistä ja sisältää yrityksen vastauksen sekä yhteistiedot. Jos mahdollista, on hyvä välttää PDF -tiedotetta, joka tekee muun aiheeseen liittyvän tiedon etsimisestä verkkosivuilta hankalaa. Jos tapahtunut on saavuttanut kriittiset mittasuhteet, voi olla hyvä harkita myös erillistä sivustoa sitä varten. Tällöin on kuitenkin hyvä muistaa, että halutun yleisön saavuttaminen voi olla haasteellista.

 1. Maksetun median hyödyntäminen

Maksetun median käyttö kriisin aikana saattaa jakaa mielipiteitä, sillä kriisin aikana halutaan vähentää siitä käytyä keskustelua. Silti tosiasia on se, että sosiaalisessa mediassa ihmiset tulevat tietämään siitä joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin. Organisaation tehtävänä on vakuuttaa yleisöt, joihin kriisi vaikuttaa siitä, että heille annetaan parasta mahdollista informaatiota tapahtuneesta – mahdollisimman nopeasti.

Maksettu media on keino saada näkyvyyttä ja saavuttaa ihmiset, jotka jo valmiiksi etsivät tai kaipaavat tietoa tapahtuneesta. Maksetun median hyödyntäminen voi olla äärimmäisen tehokasta kriisin yksityiskohtien esilletuomisessa. Esimerkiksi Facebookissa kohdistettuja päivityksiä voidaan tarjota ihmisille, jotka ovat vierailleet nettisivuilla kriisin aikana.

 

Rehellisen ja hyödyllisen tiedon tarjoaminen on merkki yrityksen proaktiivisuudesta ja sitoutumisesta kriisin lievittämiseen. Organisaatiota tullaan arvioimaan siitä, kuinka se on viestinyt kriisin aikana jopa enemmän verrattuna siihen, kuinka siitä todellisuudessa selvittiin. Tehokas digitaalinen strategia kriisiviestinnässä ei siis ole kriittisessä roolissa ainoastaan organisaation vastauksen suhteen, vaan se tarjoaa myös näyttöä sen halusta tehdä oikein.

 

Lähde: edelman.com

Kuva: Creative Commons

Read More
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
fiFinnish
fiFinnish