Antell on ollut alusta saakka perheyritys. Antellin tarina alkoi 1800-luvun lopun Suomessa, kun aikaansaava Katri Antell aloitti leipomotoiminnan Oulussa.

Yrityksen toiminta laajeni kahviloihin ja pitopalvelutoimintaan hyvin nopeasti. Katrin työtä jatkoivat ensin hänen kolme tytärtään, ja myöhemmin Hilja-tyttären poika Aarne aina 1960-luvulle saakka.

– Katri Antell oli sen ajan start-up yrittäjä. Ensin otettiin laina ja sitten alettiin leipoa, Antellin kaupallinen johtaja Mari Kähkönen kuvailee Antellin varhaisia vuosia ja yhtiön perustajaa.

Antellien jälkeen omistus siirtyi Lanton perheelle. Ensimmäisen ravintolapalvelusopimuksensa Antell solmi vuonna 1980. Vuosikymmenten saatossa ravintola- ja kahvilapalveluista kehittyi yrityksen pääliiketoiminta.

Tänä päivänä Antellilla on noin 70 ravintolaa ja kahvilaa ympäri Suomen. Yrityksen toimitusjohtajana toimii Tomi Lantto. Hänen sisarensa Annukka Lantto on Antellin hallituksen jäsen.

– Antellilla toteutuu perheyrityksille tyypillinen kasvollinen ja henkilökohtaista vastuuta kantava johtajuus: aina on haluttu tehdä tuleville sukupolville – sekä nykyhetkeä että tulevaisuutta silmällä pitäen kestävää. Työ on pitkäjänteistä ja työntekijät kuin johtajakin ovat ennen kaikkea ihmisiä ja osa samaa työyhteisöperhettä.

Lanttojen perheen myötä Ilkka Lanton aikana Antell kehittyi paikallisesta valtakunnalliseksi. Siihen asti Antell oli selkeästi paikallinen oululainen yritys.

Yrityksellä on aina omaa tehtäväänsä suurempi rooli

Vaikka sidosryhmätyö on nykyisin paikallisen sijaan valtakunnallista, se on silti perustajansa filosofian mukaan ihmislähtöistä ja yhden yrityksen toiminnan rajat ylittävää. Kun Katri Antell palkkasi työntekijöitä 140 vuotta sitten, osa työntekijöistä asui hänen kotonaan. Katrin pöydässä aterioi perhettä ja työntekijöitä.

– Nykyisinkin Antellin yrityskulttuuri painottaa sitä, että työpaikka on tekijöilleen hyvä ja turvallinen paikka olla töissä. Kun itse tulin taloon kuusi vuotta sitten, perehdytyksessä käytiin historiaa ja arvoja tarkasti läpi. Välittäminen oli ennen ja on nyt ihan keskeistä.

Yhteiskunnallisen roolin todeksitekeminen on vahvasti nykyisen toimitusjohtajan Tomi Lanton agendalla.

– Jo hänen isänsä aikana ajateltiin, että yrityksillä on suurempikin tehtävä kuin oma menestys. On nähtävä myös maailma oman yrityksen ympärillä ja kehitettävä koko toimialaa. Antellilla ollaan ylpeitä suomalaisesta omistajuudesta, työllistämisestä ja koko suomalaisen ruokatuotantoketjun vahvistamisesta suomalaisten raaka-aineiden käytön myötä.

Kasvollinen johtajuus ei katoa vastuuta jaettaessa

Kun yhtiöllä on kasvollinen omistajajohtaja, se tyypillisesti on henkilö, jolla on kaikki langat käsissään. Se ei kuitenkaan laajentumisen myötä useinkaan ole enää mahdollista.

– Laajentumisen myötä ja esimerkiksi 90-luvun alusta, kun henkilöstöravintolat ovat lisääntyneet, konkreettinen vastuu on jakautunut Antellilla laajemmin. Kaikki ei voi olla vain yhden ihmisen takana. Silti kasvollinen johtaminen on säilynyt; ei ole tullut johdon ja työntekijöiden loitontumista, vaikka valtaa ja vastuuta on jaettu. Sillä on iso merkitys työyhteisön keskinäisessä luottamuksessa.

Hävikinhallintaa ja vedenkäytön viisautta

Kymmenisen vuotta sitten Antellin hallitus herätteli antellilaisia vastuullisuusaiheisiin. Yhtiössä alettiin tutustua tarkemmin terminologiaan ja aihepiiriin.

– Huomasimme vasta jälkeen päin, että olemme tehneet paljon vastuutyötä jo ennen kuin edes vastuullisuudesta laajemmin puhuttiin. Tuttua jo aikojen alusta meille oli mm. hävikin hallinta – eli simppelisti se, ettei heitetä raaka-aineita pois, jos niitä voidaan käyttää. Olemme myös käyttäneet suomalaisia raaka-aineita pitkään ja viisaus vedenkäytössä kuuluu perimäämme. Nyt vasta noin viisi vuotta sitten olemme osanneet sanoittaa vastuullisuustyötämme myös ulkoisille sidosryhmille. Ennen sammutettiin valot, nyt tehdään energiansäästötoimenpiteitä, Kähkönen naurahtaa.

– Sanoissa on silti lujaa voimaa. Vastuullisuustekojen sanoitus uudelleen on saanut antellilaiset huomaamaan, kuinka paljon he tekevät vastuutyötä osana normaalia työarkea. Vastuutyön näkyväksi tekeminen viestinnällä havainnollistaa, että ollaan osa ratkaisua, ei ongelmaa, ja tämä luo ammattiylpeyttä.

Antellilla vastuullisuudesta on haluttu alusta asti innostua ja tehdä siitä samalla innostavaa muillekin.

– Noin viisi vuotta sitten kuvasimme esimerkiksi eri ravintoloissamme huumoripitoisia videoita vastuullisuuteen liittyen. Työkaverit esittelivät vastuullisuustekoja toisilleen niiden avulla. Osaksi strategiaa ja strategiaviestintää vastuullisuus tuli vuonna 2019.
 
Luottamusta luonnollisella viestinnällä

Koronan takia viimeiset puolitoista vuotta on ollut ravintola-alalla haastavaa. Luottamuksen rakentaminen on nyt ajankohtaista. Luottamusta on haluttu johdonmukaisesti ylläpitää konkreettisella johtamisviestinnällä. Pandemian alussa toimitusjohtaja Tomi Lantto aloitti henkilökunnalle suunnatut lyhyet videot. Aluksi ne ilmestyivät viikoittain ja nykyään joka toinen viikko.

Antellilla välittäminen on tärkeä arvo ja koko pandemian ajan on kommunikoitu, että työntekijät halutaan mahdollisimman nopeasti takaisin.

– Videoilla Tomi kertoo, mitä Antellille kuuluu. Osalle videoista on tullut tosi tärkeitä – jos joskus on jäänyt video väliin, sen perään kysellään. Koimme videot hyväksi tavaksi viestiä, koska jokainen voi itse päättää, katsooko niitä. Lisäksi ne ovat epämuodollisia ilmaisultaan ja kommunikaatiokynnys pysyy matalana, jos on esimerkiksi kysyttävää tai muuten haluaa pitää puolin ja toisin yhteyttä.

Hienoimpina Antellin vastuutyön helminä Mari Kähkönen pitää hävikin hallintaa.

– Kun on alettu tehdä menekinseurantaa, joissakin ravintoissa on saatu huimia säästöjä. Hienoja onnistumisia, missä sekä ympäristö että yritys voittavat ja jotka kannustavat jatkamaan.

Myös Antell-sovellus on hyvä esimerkki kannustavasta vastuutyöstä – asiakaslähtöinen sovellus auttaa ravintola-asiakkaita ymmärtämään lounasvalintojen merkityksen tasapainoisen ruokavalion kannalta.

Vastuullisuustyö tulevaisuudessa

Korona-aikana opitut käytännöt tulevat Kähkösen mukaan jäämään ravintoloiden tulevaisuuteenkin.

– Pandemia on luonut tavallaan uuden vastuullisuuden lajin; terveysturvallisuuden.

Kun alalla lisäksi on työvoimapula, niin myös henkilöstön eteen tehtävän työn määrä ja painoarvo tulee kasvamaan.

– Myös sopimusasiakkaat vaativat konkreettisia vastuullisuusmittareita, eli kehittämistyö pitää tehdä näkyväksi. Tämä on tullut pysyväksi osaksi vastuutyötä ja koko toiminnan kehittämistä. Luottamuksen luonti on kaikkien agendalla ja luottamusta luodaan yhdessä – yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa.

Siis ihan kuten aikojen alussakin. Ajat muuttuvat, mutta vastuutyön ytimessä on aina välittäminen ja yhdessä kehittäminen.

Share This