Torstaina 25.2.2021 Suomen hallitus tiukensi rajoituksia koronaepidemian torjunnassa, mikä nostaa esiin ennakoinnin merkityksen myös yritysjohtamisessa.

Poikkeusaika ja etätyö on muovannut johtamista ihmisen parempaan huomioimiseen, yhdessä tekemiseen ja viestinnän korostumiseen.

Tärkeimpänä oppina poikkeusajasta on varautumisen tarve jatkossakin: tulevaa on opittava ennakoimaan nykyistä paremmin, eikä mitään skenaariota voida enää sulkea pois mahdottomana.

Epävarmassa tilanteessa kyky nähdä eteenpäin on ollut heikko ja vaihtoehtojen laaja kirjo on ohjannut keskittymään lyhyen aikavälin operatiiviseen johtamiseen. Johdon on pitänyt turvata sekä nykyiset toiminnot että valmistautua tulevan varalta.

Vaikka poikkeusaika on monin tavoin haastava, se myös pakottaa ajattelemaan asioita uudestaan. Tässä piilee ituja uusiin liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin, verkostokumppaneihin ja ekosysteemeihin, jotka ulottuvat yli toimialarajojen.

Toimintaympäristön muutoksen ennakointi onkin noussut yhdeksi tärkeimmistä johtamisen keinoista. Muutoksen ennakointia tulisi tehdä myös oman toimialan ulkopuolella, jolloin pysytään tunnistamaan paitsi uhkia myös muutoksesta nousevia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Olli Ollila, toimitusjohtaja, Pilgrim Oy, Edelman Affiliate

Share This