Sisältö- ja viestintätoimisto Pilgrim tuottaa säännöllisesti verkkosisältöjä Ahma insinöörien verkkosivuille. Uusimmat sisällöt kootaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvään Ahman polulla -uutiskirjeeseen, joka lähetetään sidosryhmille ePressi-jakelupalvelun kautta. Samanaikaisesti verkkosivuja ollaan uudistamassa Pilgrimin yhteistyökumppanin Sointi Oy:n kanssa. Mediaviestintään sopivat aiheet nousevat esiin sisältösuunnittelussa ja ne tarjoillaan ammattimedioille osana toimialalla käytävää vuoropuhelua. Tänä päivänä viestintää rakennetaan moniulotteisesti omien sisältöjen sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän kautta.

Säännöllisesti uudistuvilla verkkosisällöillä Ahma insinöörit kertoo sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkailleen, mitä yrityksessä tehdään, kuinka siellä toimitaan ja ketkä työtä tekevät. Entisenlaiset staattiset verkkosivut ovat jäämässä historiaan ja yhä useampi yritys rakentaa omaa mediaa. Verkkosisältöjä rakennetaan lukija- ja hakukoneystävällisiksi parhaan lukukokemuksen ja löydettävyyden takaamiseksi.

– Verkkosisällöt auttavat meitä antamaan konkreettisemman kuvan toiminnastamme kuin pelkästään yleisellä yrityskuvauksella pystymme. Lisäksi etenkin henkilöistä kertovat artikkelimme palvelevat rekrytointia. Työnhakija saa käsityksen, miten meillä toimitaan, suoraan tekijöiltä, mikä ei esimerkiksi haastattelutilanteessa usein toteudu. Verkkosisältöjen avulla kerromme olevamme olemassa ja toiminnassa paremmin kuin pelkän staattisen nettisivun avulla, toimitusjohtaja Saara Kippo kuvailee.

Ahma insinöörien tärkeimmät kohderyhmät ovat olemassa olevat ja tulevat asiakkaat sekä alan muut asiantuntijat.

– Tarvitsemme työtä ja tekijöitä, joita ilman maltillisen kasvun strategiamme ei voi toteutua. Haluamme näyttäytyä asiantuntijaorganisaationa, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus rakennushankkeiden läpiviennistä. Haluamme myös näyttäytyä työpaikkana, jossa jokaisen tekijän toiveet ja tarpeet pyritään huomioimaan ja työnteosta tehdään mahdollisimman joustavaa.

Mediaviestintä sisältötuotannon osana

Näkyminen ammattimedioissa tuo yrityksille tunnettuutta ja luo uskottavuutta.

– Nettisivuillemme harva eksyy vahingossa lukemaan verkkosisältöämme. Jos meistä kertova artikkeli on ammattijulkaisussa tai pääsemme kommentoimaan ajankohtaisia asioita, näymme parhaassa tapauksessa suurelle osalle ammattimedian lukijoista. Tunnettuuden kasvattamiseksi tämä on erittäin tärkeää.

Pilgrimin tuotantoprosessi osallistaa muttei kuormita

Saara Kipon mukaan Pilgrimillä osataan kuunnella toiveet ja lukea välillä rivien välistäkin mikä miellyttää tai tökkii. Samalla Pilgrim rakentaa sekä pitkäaikaisen viestintästrategian että yksittäiset artikkelit Ahma insinöörien brändin näköisiksi ja tavoitteita palveleviksi. Viestintäsuunnitelma rakennetaan rungoksi, mutta tarvittaessa siitä joustetaan tilanteen mukaan.

– Ideoimme yhdessä, mutta verkkosisältöjen tuottaminen ei kuormita meitä. Mielipiteitämme kuunnellaan ja saamme asiantuntevia ohjeita siitä, miten voimme näkyä haluamallamme tavalla. Tapaamisiin ja kuvauksiin osallistuu Pilgrimiltä aina useampi henkilö. Saamme kokemuksen, että me ja asiamme on heille tärkeää ja koko tiimi Pilgrimiltä ajaa juuri sitä.

Ahma insinööreillä ei ole riittävää viestinnän osaamista oman organisaation sisällä. Ulkoistetun viestintätoimiston roolissa Pilgrim on ottanut tehtäväkseen luoda viestintästrategiaa, joka on Ahma insinöörien näköinen ja palvelee muuttuvia tarpeita joustavasti.

– Se, miten näymme tilaajille, kilpailijoille ja muille asiantuntijoille, määräytyy pitkälti viestinnän kautta. Siksi on tärkeää, että se toteutetaan sellaisen tahon toimesta, joka ymmärtää ydintoimintamme ja osaa tuoda esiin parhaat puolemme. Viestinnän tarkoitus on herättää kiinnostusta ja luottamusta Ahma insinöörejä kohtaan. Tällöin täytyy myös meidän ahmalaisten olla innostuneita niistä aiheista, joita julkaisemme. Pilgrimin tiimin kanssa ideointi ja toteutus on inspiroivaa ja hauskaa, haastattelut ja kuvaukset rentoja ja mukavia tilanteita. Lisäksi oman työn näkeminen ulkopuolisen silmin on välillä terapeuttistakin.

Rohkaisua ja kannustusta asiantuntijaroolin rakentamisessa

Moni viihtyy huonosti videokameran edessä. Myös Saara Kippo kertoo jännittävänsä usein, onko sanottava riittävän kiinnostavaa ja saako sen esitettyä niin, että ajatukset todellakin välittyvät kuuntelijalle.

– Näissä tilanteissa minulle on erittäin tärkeää, että viestintätiimi on kannustava ja rohkaiseva. Pilgrimin tiimiin opin nopeasti luottamaan ja he saivat nämä etukäteen epämukavilta tuntuneet tilanteet rennoiksi ja luonteviksi. Eli sen lisäksi, että yrityksemme saa ammattitaitoista viestintäkonsultointia ja -toteutusta, saan itse hauskoja hetkiä mukavassa porukassa kaupan päälle.

Share This