Pilgrimin kumppaniverkostoon kuuluva valokuvaaja Iiro Rautiainen on kuvausmaailman monitaituri, joka nauttii aidoista ihmiskohtaamisista ja näiden tilanteiden pukemisesta vaikuttaviksi kuviksi. Valo- ja videokuvauksessa tekninen laatu sekä välitön tunnelma ovat hänelle ykkösprioriteetteja. Valokuvien kuten videoidenkin tarve sisällöissä kasvaa tasaisesti, eikä ole yhdentekevää, millainen kuva tai video käyttöön valitaan.

Iiron mukaan yrityksissä kaivataan nykyään eniten autenttista tunnelmaa ilmentävää kuvamateriaalia, joka tuotetaan ketterästi laadusta tinkimättä. 

Relevantin ja aidon viestinnän tarve vauhdittaa kuvien tarvetta. Myös ajankohtaiset tapahtumat sekä halu puhutella sidosryhmiä suoremmin somessa vaikuttavat välittömyyttä ilmentävien kuvien kasvuun. Ketteryyttä arvostetaan, koska näin voidaan reagoida nopeasti sekä vaikuttaa kepeästi ja monitasoisesti erilaisiin kohderyhmiin.

Yritysvalokuvauksen saralla monimediallisuuden lisääntyminen on ollut suorastaan hurjaa.
Varsinkin valokuvien rinnalle tuotettavan videosisällön määrä on räjähtänyt. Jatkossa määrän kasvun lisäksi Iiro ennakoi selkeää laadullista kehitystä. Kuvia ostetaan yhä tietoisemmin brändiviestinnän tarpeisiin.

– Tulevaisuudessa kuvissa korostuvat aina vain aidommat tunteet ja tunnelmat, jotka pureutuvat syvälle brändin insight-olomuotoihin. Halutaan välttää kädenlämpöistä menoa ja välitetään aitoa lähikuvaa brändin periaatteista sekä arvoista. 

Millainen on poikkeuksellisen hyvä brändivalokuva?

Kuva: Lautasliinatehdas Fiblon Oy, Iiro Rautiainen.

– Hyvän brändivalokuvan periaatteisiin kuuluu tarinan ja mielikuvien onnistunut välittäminen katsojalle. Poikkeuksellisen hyvän siitä mielestäni tekee, kun se onnistuu saamaan jonkin myönteisen muutoksen aikaan katsojassa.  

Hyvä etukäteissuunnittelu on laadukkaan brändivalokuvan tae. Silti se on joskus työvaihe, jolle ei osata antaa riittävästi aikaa.

– Kun suunnitellaan yhdessä ja kaikki osapuolet ovat samalla kartalla tavoitteista ja keinoista, lopputulos on varmimmin onnistunut. Selkeät toiveet vaikkapa esimerkkikuvaston kanssa vievät pitkälle, jos sanat eivät riitä kertomaan kaikkia ajatuksia kuvista. 

Vaikka kännykällä saa jo laadullisesti hyviä kuvia, ja elämme vahvaa kuvakerronnan aikakautta erityisesti somessa, kuka tahansa ei voi ottaa tarkoituksenmukaista, laadukasta brändikuvaa.

– Kuvan rakentamisessa on kyse muustakin kuin hyvästä teknisestä kuvanlaadusta. Onnistuneeseen kuvaan tarvitaan vuosien varrella kertynyttä kokonaisvaltaista näkemystä kuvan rakentamisesta sekä valon muovaamisesta. Joihinkin tilanteisiin kännykkäkuva on kuitenkin täysin riittävä. Käytän itsekin kännykkää kuvaamiseen vapaa-ajallani.

Hyvän henkilökuvan juju

– Hyvässä henkilökuvassa kuvattavan rentous ja läsnäolo välittyvät yhdellä silmäyksellä. Parhaassa tapauksessa kuvaan tavoitettu tunnetila siirtyy vastaanottajan kokemukseksi ja kiinnittyy brändiin. Kuvan kautta brändi aikaansaa tunnetiloja.

Vaikuttavin viesti on aito, joten ei ole klisee sanoa, että tule henkilökuvaan sellaisena kuin olet.

– Toivon, että avoimuus ja aidot kohtaamiset korostuvat tulevaisuudessa varsinkin henkilöihin liittyvissä brändivalokuvissa. Tarinat välittyvät tätä kautta avoimemmin ja samastuttavammin kohdeyleisölle, eikä haluttu viesti hautaudu kiiltokuvamaisen ilmaisun alle. Aitous kiinnostaa aina.

Share This