HP Suomen teettämän tutkimuksen mukaan etätöitä tekevien suomalaisten suhtautuminen työhönsä ei dramaattisesti muuttunut koronan myötä, mutta uudenlaisille toimistoille ja yksilöllisemmille työn järjestelyille on tarve.

HP Inc. (NYSE: HPQ) on julkaissut HP Workforce Evolution Study (WES) -tutkimuksen, joka paljastaa koronapandemian aiheuttaman digitalisaation kiihtymisen ja etätyön lisääntymisen johtaneen tilanteeseen, jossa kuusi toimistotyöntekijää kymmenestä Yhdysvalloissa ja Euroopassa kokee jatkuvan oppimisen olevan nyt tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Muiden maiden tapaan myös Suomessa pandemia muutti tapaamme työskennellä ja pakotti yritykset miettimään keinoja, joilla oma toiminta voi jatkua.

Kansainvälisen tutkimuksen lisäksi myös HP Suomi teetti kyselytutkimuksen (Suomen Onlinetutkimus, syyskuu 2020), johon vastasi reilu 500 etätöitä tekevää suomalaista. Suurimmat muutokset näkyvät työn ja vapaa-ajan yhdistämisessä sekä työyhteisön sosiaalisessa puolessa: 27 % kokee työn ja vapaa-ajan olevan nyt paremmin tasapainossa kuin ennen koronaa, ja 31 % ilmoittaa tuntevansa nyt vähemmän yhteyttä kollegoihinsa kuin aiemmin.

Suomalaisvastaajien tekninen osaaminen ja tietoturvallisuuteen liittyvät taidot ovat hyvällä tolalla: 43 % ilmoitti osanneensa huolehtia tarvittavasta tietoturvasta jo ennen pandemiaa ja vain 5 % sanoo, ettei tiedä, miten etätyöstä saisi tietoturvallista. Toimivan tekniikan merkitys on etätöiden myötä korostunut: lähes 44 % vastaajista on havainnut tekniikan olevan välttämätöntä työnsä kannalta pandemian alettua, ja 36 % käyttää nyt enemmän tekniikkaa. Suomessa tekninen osaaminen lienee keskimääräistä parempaa, sillä peräti 70 % yhdysvaltalaisvastaajista ja 68 % eurooppalaisvastaajista oli samaa mieltä tekniikan merkityksen kasvusta koronapandemian alettua.

– Teknologia oli tärkeä turvaverkko yritysten menestykselle kevään äkillisen yhteiskunnallisen sulkeutumisen jälkeen, ja sen merkitys kasvaa vielä entisestään. Tärkein oppi korona-ajalta – jota myös tutkimustuloksemme tukee – on, että ihminen on saatettava keskiöön. Työnantajien on ehdottoman tärkeää auttaa työntekijöitään kehittämään omaa osaamistaan ja tarjottava koulutusmahdollisuuksia, joiden avulla kukin voi toteuttaa itseään parhaiten”, toteaa Jarkko Huhtaniitty, HP Suomen toimitusjohtaja.

Fokus hyvinvointiin

Kotitoimiston tärkeimmäksi työvälineeksi koetaan kannettava tietokone, ja moni toivoisi työnantajaltaan tukea myös sähköpöydän hankintaan. Tämä kielii siitä, että etätöiden ergonomiaan kaivataan parannusta. Lähes joka viides kokee fyysisen terveytensä heikentyneen etätöiden myötä.

– Kotona jumahtaa helposti samaan asentoon koko päiväksi. Olen yrittänyt itse muistaa ja kannustaa muitakin vaihtelemaan kotona paikkaa päivän mittaan – kannettavan kanssa voi välillä olla pöydän ääressä ja välillä vaikka nojatuolissa. Otimme HP:lla käyttöön myös uuden sisäisen kokoussäännön, jonka mukaan tunnin palaveri lopetetaan oikeasti 45 minuutin jälkeen ja 30 minuutin kokous kestää vain 25 minuuttia. Tämä mahdollistaa vaikka pienet venyttelytauot päivän mittaan ja ajatusten suuntaamisen rauhassa seuraavaan palaveriin tai tehtävään, kertoo HP Suomen toimitusjohtaja Jarkko Huhtaniitty.

Etätyö on tullut jäädäkseen: 41 % haluaisi työskennellä jatkossa kotoa käsin 2-4 päivänä viikossa. Kokonaan kotitoimistolle haluaa jäädä 23 % ja vain 8 % kaipaa kokonaan toimistolle. Toimistolta toivotaan ennen kaikkea tilaa yhteiseen tekemiseen: 31 % menisi toimistolle ensisijaisesti ideoidakseen muiden kanssa ja 30 % ihan vain sosiaalisten kontaktien vuoksi.

– Jatkossa työnantajien odotetaan ottavan työntekijöiden yksilölliset tarpeet paremmin huomioon. Tutkimuksessakin kävi ilmi, että enemmistö olisi tyytyväinen tilanteeseen, jossa toimistolle mennään muutamana päivänä viikossa ja lopun aikaa ollaan etänä. Loput jakautuvat ääripäihin, joissa toiset haluavat työskennellä vain toimistolla ja toiset vain kotoa käsin. Työt täytyy järjestellä siten, että jokainen elämäntilanteesta tai persoonasta huolimatta jaksaa ja viihtyy työssään. Teknologia auttaa tässä, mutta lopulta hyvinvointi työpaikoilla syntyy siitä, että ihminen tuntee olevansa osa työyhteisöä ja pystyvänsä itse vaikuttamaan työn sisältöön ja tahtiin sekä kokee tehdyn työn mielekkääksi, Jarkko Huhtaniitty toteaa.

Suomessa yrittäjyys ei houkuta

Kansainvälisesti työntekijät ovat kiinnostuneempia harkitsemaan oman yrityksen perustamista nyt, kun he ovat oppineet uusia taitoja etätyön myötä: 37 % yhdysvaltalaisvastaajista ja 35 % eurooppalaisvastaajista (italialaisista jopa 50 %) piti yrittäjyyttä varteenotettavana vaihtoehtona –  Suomessa vain 15 %. Tulos voi liittyä siihen, että suomalaisvastaajat kokivat työpaikkansa olevan muutenkin vähemmän uhattuna kuin monissa maissa, joissa jopa kolmasosa vastaajista on huolissaan työpaikasta, mikä myös motivoi heitä suoriutumaan paremmin työssään. 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Nora Tamminen, Pilgrim

nora.tamminen@pilgrim.fi

Share This