Luottamusaamu järjestettiin 3.3.2020 juuri Suomen koronavirusepidemian ehkäisytoimenpiteiden käyttöönoton alla. Luottamus on kaiken laadukkaan viestinnän päämäärä ja ihan erityisesti se on sitä nyt.

Auttaakseen yrityksiä kommunikoimaan tässä kriittisessä tilanteessa Pilgrimin affiliaattiemo Edelman teetti maaliskuun alussa kymmenen maata kattavan tutkimuksen Brasiliassa, Kanadassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Etelä-Koreassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Tutkimuksen tulokset vahvistavat yritysten roolia luotettavan ja oikea-aikaisen tiedon lähteenä.

Koronaviruksen aikana alhainen luottamus hallitukseen ja tiedotusvälineisiin on noussut konkreettisesti esiin. Monet ovat jättäneet huomiotta kriittisen terveysohjeistuksen osittain siksi, että he epäilevät saatavilla olevan tiedon todenmukaisuutta tai koska he luottavat vääriin tietoihin. Samalla monet yritykset ovat lähteneet täyttämään tietotyhjiötä luotettavien lähteiden, kuten tutkijoiden ja terveysviranomaisten, julkistamalla tiedolla tietäen, että työntekijät odottavat tietoja koronaviruksesta myös työnantajiltaan.

Alla tiivistelmä tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista:

Työnantajan viestintä koetaan uskottavaksi

Vuoden 2020 Edelman-luottamusbarometrin tuloksista selvisi, että hallituksella ja tiedotusvälineillä oli haasteita luottamuksessa jo ennen pandemiaa. Tutkimus osoitti, että ”työnantajani” oli luotetuin instituutio 18 pisteen erolla muihin yrityksiin ja kansalaisjärjestöihin, ja 27 pisteen erolla hallitukseen ja tiedotusvälineisiin. Tämä selittää uuden tutkimuksen löydöstä siitä, että työnantajan viestintä on uskottavin tietolähde koronaviruksestakin. 63 prosenttia sanoi uskovansa työnantajan kanavalta saatua tietoa yhden tai kahden altistumisen jälkeen, kun taas hallituksen verkkosivuilla olevaan tietoon luotti 58 prosenttia ja perinteisissä tiedotusvälineissä jaettuun tietoon vastaavasti 51 prosenttia.

Pääuutismedia luotettavin tietolähde

Suurimpiin uutistoimituksiin luotetaan melkein kaksi kertaa enemmän kuin maailmanlaajuisiin tai kansallisiin terveysjärjestöihin. Ystävät, perhe ja sosiaalinen media tietolähteinä pärjäävät luotettavuudessa huonosti, lukuun ottamatta kehittyviä markkinoita, kuten Etelä-Afrikkaa. Nuoret luottavat tasaisesti sosiaaliseen mediaan (54 prosenttia) ja valtamediaan (56 prosenttia), kun taas vanhemmat 55 vuotta täyttäneet ihmiset arvioivat valtamedian lähes kolme kertaa sosiaalista mediaa luotettavammaksi. Suuri osa vastanneista (74 prosenttia) kokee huolta viruksen leviämistä koskevista vääristä tiedoista ja valeuutisista.

Tutkijat ja lääkärit luotetuimpia asiantuntijoita

Luotettavimpia asiantuntijaviestijöitä koronavirusaiheessa ovat tutkijat ja lääkärit, samoin kuin terveysviranomaisten virkamiehet (pisteet vaihtelevat 68 prosentista 83 prosenttiin). Myös ”itsesi kaltaiseen ihmiseen” luotetaan (63 prosenttia). Hallituksen virkamiehet ja toimittajat ovat asteikon alareunassa, heihin luottaa alle 50 prosenttia vastanneista. ”Työnantajani” toimitusjohtajaan luottaa 54 prosenttia, eli toimitusjohtajat edustavat luottamuksen asteikolla vahvaa keskimaastoa. 85 prosenttia vastaajista sanoi haluavansa kuulla enemmän tutkijoilta ja vähemmän poliitikkoilta. Lähes 60 prosenttia vastaajista pelkää kriisiä liioiteltavan poliittisista syistä.

Lue lisää!

Yritykset ovat nyt niin toiminnassaan kuin viestinnässään aivan uuden tilanteen edessä.
Yritysten on täytettävä heikon luottamuksen luoma tyhjiö viestimällä proaktiivisesti luotettavin tiedon – tämä on sekä velvollisuus että mahdollisuus tiivistää luottamuksellisia suhteita kaikkiin sidosryhmiin.

On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki tekemämme päätökset perustuvat tosiasioihin ja annamme työntekijöille mahdollisuuden tuntea olevansa osa laajaa yhteiskunnallista liikettä pandemian torjumiseksi. Se on kaikkien etu.

Mitä tahansa tehdäänkin, viestintää ei pidä lopettaa. Vuoropuhelussa sidosryhmien kanssa rakennetaan ratkaisuita vaikean tilanteen yli.

Pilgrimin asiantuntijat ovat käytettävissäsi normaaliin tapaan niin meilitse kuin puhelimitsekin ja sparrausta sekä suunnittelua varten Zoom-alustalla.

Pidetään pyörät pyörimässä ja rakennetaan luottamusta poikkeustilanteessakin!

Nina Alivirta, liiketoimintajohtaja & luottamusviestijä
Pilgrim, Edelman Affiliate
nina.alivirta@pilgrim.fi
p. 040 589 7752

Share This