Luottamuksen tilaa ja merkitystä Suomessa käsitellään Pilgrimin Luottamusaamussa
3.3.2020 Hotel Kämpin Peilisalissa.

Vuoden 2020 Edelman-luottamusbarometri osoittaa, että vahvasta globaalista taloudesta ja hyvästä työllisyydestä huolimatta suurin osa vastaajista kaikilla kehittyneillä markkinoilla ei usko olevansa paremmassa taloudellisessa asemassa viiden vuoden kuluttua. Lisäksi 56 % uskoo, että kapitalismi nykymuodossaan aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä.

”Olemme keskellä luottamuksen paradoksia. Siitä lähtien, kun aloimme mitata luottamusta 20 vuotta sitten, talouskasvu on edistänyt luottamuksen lisääntymistä. Tämä jatkuu edelleen Aasiassa ja Lähi-idässä, mutta ei kehittyneillä markkinoilla, joilla kansalliset tuloerot ovat nyt tärkeämpi tekijä. Pelot tukahduttavat toivoa, ja ajatukset kovasta työstä, joka ennen pitkää vie uralla eteenpäin, eivät enää päde,” Edelmanin toimitusjohtaja Richard Edelman toteaa.

Huolet ovat laaja-alaisia ​​ja syviä. Suurin osa työntekijöistä (83 %) maailmanlaajuisesti on huolissaan automaation aiheuttamasta työpaikkojen menetyksestä, uhkaavasta lamasta, koulutuksen puutteesta, halvemmasta ulkomaisesta kilpailusta, maahanmuutosta ja keikkataloudesta. Lähes kaksi kolmesta tuntee teknologisen muutoksen vauhdin olevan liian nopea. Eikä mistään ole olemassa yhtä sovittua totuutta; 76 % sanoi olevansa huolissaan valeuutisten käytöstä aseena.

Liiketoiminta ottaa johtavan roolin (58 %) luotetuimpana yhteiskunnallisten asioiden edistäjänä.

”Liiketoiminta on täyttämässä populismin ja puoluehallinnon jättämää tyhjiötä. Se ei voi enää toimia kuten ennen keskittyen yksinomaan osakkeenomistajien osinkoihin. Kun 73 % työntekijöistä kertoo haluavansa mahdollisuuden muuttaa yhteiskuntaa, ja lähes kaksi kolmasosaa kuluttajista mieltää itsensä arvopohjaisiksi ostajiksi, toimitusjohtajat alkavat vähitellen ymmärtää, että heidän toimeksiantonsa on muuttunut, ” Edelman sanoo.

Toimitusjohtajien odotetaan johtavan edestä päin. Yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia työntekijöistä sanoo, että toimitusjohtajien tulisi puhua päivittäisistä aiheista, mukaan lukien uudelleenkoulutus, tekniikan eettinen käyttö ja tuloerot. Kolme neljäsosaa väestöstä uskoo toimitusjohtajien johtavan muutosta sen sijaan, että odottaisi hallituksen määräävän sitä.

Luottamus myönnetään nykyään kahdella erillisellä ominaisuudella: pätevyys (lupausten täyttäminen) ja eettinen käyttäytyminen (tekemällä oikeita asioita ja työskentelemällä yhteiskunnan parantamiseksi). Ei ole enää kyse vain siitä, mitä teet vaan myös siitä, miten teet.

”Siksi Suomessakin yritysten on todella tärkeää miettiä, miten johdetaan ja miten viestitään. Sanojen pitää vastata tekoja ja vain omasta performanssista puhumalla ei enää välttämättä päästä pitkälle. Tulevaisuus on niillä, joilla on luottamusta, ja luottamusta on niillä, jotka ajattelevat myös maailmaa oman toiminnan ympärillä, ” Pilgrim, Edelman Affiliaten toimitusjohtaja Olli Ollila sanoo.

Tämän vuoden tulokset osoittavat, että yhtäkään neljästä instituutiosta ei pidetä sekä pätevänä että eettisenä. Yritykset sijoittuvat korkeimmalle osaamisessa ja pitävät huomattavaa 54 pisteen keulaa hallitukseen, kun arvioitiin siitä, kuinka hyvin instituutiot hallitsevat oman työnsä (64 vs. 10 %). Kansalaisjärjestöt johtavat eettisyydessä sekä hallitusta (31 pisteen ero) että elinkeinoelämää (25 pisteen ero). Hallitusta pidetään sekä epäpätevänä että epäeettisenä, mutta ympäristön suojelemisessa ja tuloerojen epätasapainon korjaamisessa siihen luotetaan yli kaksi kertaa enemmän kuin yrityksiin. Mediaa pidetään myös epäpätevänä ja epäeettisenä: enemmistö (57 %) ei usko, että media tekee hyvää työtä mielipiteiden ja tosiasioiden erottamisessa, mutta pitää niitä korvaamattomina uutisten tuottamisessa (58 %).

”Kun olemme seuranneet 40 globaalia yritystä kuluneen vuoden aikana, olemme oppineet, että eettiset tekijät, kuten integriteetti, luotettavuus ja olemassaolon tarkoituksesta kumpuava toiminta, kattaa lähes 76 % liiketoiminnan luottamuspääomasta, kun taas osaamisen osuus on vain 24 %,” Edelman Intelligencen puheenjohtaja Antoine Harary tiivistää.

”Luottamus liittyy kiistattomasti oikein tekemiseen. Taistelu luottamuksesta käydään eettisyyden kentillä. ”

Lue lisää Edelmanin tiedotteesta.

Tervetuloa Luottamusaamuun ti 3.3.2020
Klo 8.30 – 11.00
Hotel Kämp, Peilisali
Pohjoisesplanadi 29, HKI
Ilmoittautuminen

Share This