Loppuvuonna 2018 Ahma insinöörit havahtui tarpeeseen lisätä liikennettä omille verkkosivuilleen, joiden tehtävä on puhutella niin sidosryhmiä ja asiakkaita kuin tulevaisuuden työntekijöitäkin. Sivut olivat informatiiviset, mutta näkemystä tarvittiin lisää – jotain sellaista, minkä takia sivuille saavuttaisiin uudestaankin.

Moni yritys on jo oivaltanut, että omien aiheiden kotipaikka on oma verkkosivu, jonne somekanavien kautta tärkeitä yleisöjä ohjataan ja jota siksi kannattaa rakentaa. Enää ei tarvitse odottaa läpimenoa uutiskynnyksen takana – usein riittää, kun osataan ylittää Google-kynnys. Yrityksistä on tullut omia medioitaan, jotka kertovat ja hallitsevat tarinaansa itse. Tälle tielle lähti myös Ahma.

Kerro siitä, mitä haluat tehdä

Ennen sisältötuotannon alkua oli aika tehdä sisältösuunnitelma. Hyvä sisältösuunnitelma syntyy paljolti kuten perinteisempi ulkoisen viestinnän suunnitelmakin: poimimalla tekemisen virrasta sellaisia aiheita, jotka ilmentävät yrityksen strategiaa ja kuvaavat tekemistä inhimillisesti kiinnostavalla tavalla.

– Pilgrimin ammattilaisten kanssa työskentely on ollut alusta saakka luontevaa ja jouhevaa. Sisältösuunnitelma antoi meille raamit koko vuoden viestinnälle, mutta ei ole millään lailla rajoittanut ideointia muuttuvien tilanteiden, tarpeiden tai toiveiden mukaisesti. Koin tärkeäksi, että Ahma tuodaan esiin oman näköisenään ja alustava ajatuksemme on kehitetty ja toteutettu Pilgrimin toimesta juuri haluamallamme tavalla, meitä kuunnellen. Ninan, Ollin, Noran ja Sariannan tekemisestä huokuva innostus on tarttuvaa ja artikkeleista saa itsekin tuoreen näkökulman tekemiseemme, Ahma insinöörien toimitusjohtaja Saara Kippo sanoo.

Ihmisten kautta


Suunnitelmaan valikoitui joukko erilaisia projekteja ja kohteita, joiden kautta oli luontevaa kertoa siitä, mitä Ahma insinöörit tänä päivänä on: monipuolinen rakennuttajakonsulttitoimisto, joka suurten infrahankkeiden (mm. Vuosaaren satama, Kittilän kultakaivos ja Kehärata) valmistuttua 2000-luvun alkupuolella keskittyy nykyisin vahvasti talonrakentamiseen.

Ensimmäisten sisältöjen joukossa syntyi mm. artikkeli YLE:n toimitilamuutoksesta, jota varten haastateltiin Yleisradion toimitilapalvelujen rakennuttajapäällikkö Pekka Tuomea. Artikkelin pääpointti oli kuvata konkreettisesti sitä, kuinka työtapojen muuttuessa toimitilojenkin on muututtava. Työmaa oli kiinnostava ja vaati järjestelyitä, sillä melutyöajat oli sovitettava radio- ja TV-lähetyksien väleihin.

Artikkelin avulla vastaavaa hanketta suunnitteleva saa tietoa seikoista, joita suunnittelupöydällä ei muuten ehkä nähdä. Tällaisen havaintotiedon jakaminen luo luottamusta uusiin asiakassuhteisiin ja hiljainen tieto kumuloituu osaamiseksi.

Teksti: Nina Alivirta

Share This